Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Які ти знаєш структурні частинки речовини? Поясни їхню суть. Речовини складаються з різних структурних частинок — молекул, атомів, йонів. Молекула — найменша частинка речовини, що має її основні хімічні властивості та здатна до самостійного існування. Атом — найдрібніша частинка речовини, що складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів. Йони — це електрично заряджені частинки, що утворюються з атомів унаслідок утрати чи приєднання електронів.

 

Вправа 2 Як ти розумієш поняття «хімічний елемент»? Вид атомів з певним зарядом ядра називають хімічним елементом.

Назви два — три хімічні елементи. Алюміній Al, Натрій Na, Оксиген О

 

Вправа 3 Як класифікують хімічні елементи? Усі хімічні елементи за властивостями поділяють на металічні й неметалічні.

Наведи приклади. 

Металічні елементи: Алюміній Al, Натрій Na, Магній Mg

Неметалічні елементи: Оксиген О, Хлор Cl, Фосфор Р

 

Вправа 4 Знайди в Періодичній системі хімічні елементи, символи яких Cu, О, Ва, Mg, Mn, К, Са, Н, Нg, N, Sі. Як називаються ці елементи і як вимовляються їх символи?

Cu  Купрум "купрум"

О  Оксиген "о"

Ва  Барій "барій"

Mg  Магній "магній"

Mn  Манган "манган"

К  Калій "калій"

Са  Кальцій "кальцій"

Н  Гідроген "аш"

Нg  Меркурій "гідраргірум"

 Нітроген "ен"

Sі  Силіцій "силіцій"

 

Впррава 5 Знайди в Періодичній системі хімічні елементи Цинк, Натрій, Неон, Аргентум, Бром. Якими символами вони позначаються і як ці символи вимовляються?

Цинк  Zn "цинк" 

Натрій  Na "натрій"

Неон  Ne "неон" 

Аргентум  Ag "аргентум"

Бром  Br "бром"

 

Вправа 6 Що тобі відомо про поширення хімічних елементів на Землі і в Космосі? На Землі найпоширенішим є Оксиген О (47% від маси земної кори), за ним ідуть Силіцій Sі (27,6%), Алюміній Al (8,8%), Ферум Fe (4,65%).  

Найпоширенішими елементами Всесвіту (в космосі) є Гідроген і Гелій: 75% усіх атомів, що є у Всесвіті, — це атоми Гідрогену Н, а 24% — атоми Гелію Не.

 

Додаткові завдання

Вправа 7 Як ти гадаєш, з одного, двох чи трьох хімічних елементів складається кожна із наведених речовин: мідь, залізо, вода, кисень, кухонна сіль (натрій хлорид)?

З одного: мідь (Cu), залізо (Fe), кисень (O2)

З двох: вода (H2O), кухонна сіль (натрій хлорид NaCl)

 

Вправа 8* Знайди в Періодичній системі хімічні елементи і запиши їхні символи і назви, названі: 

а) на честь учених;

Розерфордій Rf, Кюрій Cm, Енштейній Es, Фермій Fm, Менделевій Md, Нобелій No

б) на честь країн.

Скандій Cs (Cкандинавія), Тулій Tm (Туле — стародавня латинська назва Скандинавії) , Галій Ga (Галлія — латинська назва Франції), Германій Ge (Німеччина), Рутеній Ru (латинська назва Русі), Полоній Po (Польща), Францій Fr (Франція)

 

Вправа 9* Поясни, як у назвах хімічних елементів Титану й Ванадію відображається вплив давньогрецьких міфів.

Назва Титан  на честь Титанів  могутніх і безсмертних дітей богині Землі Геї і бога Неба Урана.

Назва Ванадію  на честь Ванадіо  богині вроди і кохання у древніх скандинавів.

Інші завдання дивись тут...