Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 На підставі яких ознак хімічні сполуки поділяють на прості і складні? На підставі того скільки елементів утворює речовину.

Речовина, утворена атомами одного хімічного елемента, називається простою речовиною.

Хімічна сполука, утворена з різних хімічних елементів, називається складною речовиною.

Приклади простих речовин:

азот N2, водень H2, цинк Zn, хлор Cl2, кисень О2, озон О3, залізо Fe, мідь Al

Приклади складних речовин:

вода Н2О, вуглекислий газ СO2, чадний газ СО

 

Вправа 2 Із наведеного переліку випиши спочатку прості, а потім складні речовини: хлор, йод, ферум (ІІ) оксид, вода, алюміній, барій хлорид.

Прості речовини: хлор, йод, алюміній

Складні речовини: ферум (ІІ) оксид, вода, барій хлорид

 

Вправа 3 Із наведеного переліку символів хімічних елементів випиши окремо символи металічних і неметалічних елементів: Fe, О, Н, Zn, Нg, S, С, Р. Зазнач назву кожного елемента і назву простої речовини, до складу якої входить цей елемент.

Елементи-метали, проста речовина:

Fe ― Ферум, ферум

Zn ― Цинк, цинк

Нg ― Меркурій, ртуть

Елементи-неметали, проста речовина:

О ― Оксиген, кисень

Н ― Гідроген, водень

S ― Сульфур, сірка

С ― Карбон, вуглець

Р ― Фосфор, фосфор

 

Вправа 4 Поясни, що показують коефіцієнт та індекс у хімічних формулах.

Коефіцієнт показуює кількість молекул, йонів, окремих атомів або груп атомів. Індекс показує кількість атомів або груп атомів у формулі.

Наведи приклади.

2О - три молекули води.

2Al - два атоми Алюмінію.

4N2 - чотири молекули азоту.

 

Вправа 5 Що означають такі записи: 3Н, 4Н2О, 2СО2, 3Н2?

3Н ― три атоми Гідрогену.

2О ― чотири молекули води.

2СО2дві молекули вуглекислого газу.

2три молекули водню.

 

Вправа 6 Прочитай хімічну формулу сульфатної кислоти Н24.

Аш-2-ес-о-чотири

Яку інформацію ти можеш із неї дістати? Сульфатна кислота утворена трьома елементами — Гідрогеном, Сульфуром і Оксигеном (це якісний склад). Молекула сульфатної кислоти складається з двох атомів Гідрогену, одного атома Сульфуру і чотирьох атомів Оксигену; їх співвідношення в молекулі і в самій речовині N(H):N(S):N(O)=2:1:4 (кількісний склад).

 

Вправа 7 Обчисли відносну молекулярну масу ортофосфатної кислоти Н34.

Mr(H3PO4)=3Ar(H)+Ar(O)+4Ar(O)=31+31+416=98

 

Додаткові завдання

Вправа 8 Як ти гадаєш, якими двома способами можна довести, що вода — складна речовина? Воду можна отримати з водню і кисню, а також розкласти електричним струмом на кисень і водень. 

 

Вправа 9 Чим відрізняються між собою складні речовини і суміші?

Складні речовини і суміші відрізняються за складом (постійні і змінні), за властивостями (постійні і залежать від складу), за можливістю розділити (фізично неподільні і можна розділити фізичними методами), способом утворення (синтез речовин і змішування речовин).

 

Вправа 10 Напиши символи трьох металічних і трьох неметалічних елементів, зазнач назву кожного з них і назву відповідної простої речовини.

Металічні елементи, проста речовина:

Cu ― Купрум, мідь

Cr ― Хром, хром

Au ― Аурум, золото

Неметалічні елементи, проста речовина:

Cl ― Хлор, хлор

N ― Нітроген, азот

Si ― Силіцій, кремній

 

Вправа 11 Розглянь мал. 44 і обґрунтуй своє судження про те, в якому з прямокутників (а, б, в, г, д) зображено прості речовини, складні речовини, суміші речовин, чисті речовини.

б і в  проста речовина (складається з молекул одного хімічного елемента).

г і д  складні речовини (складаються з молекул двох хімічних елементів).

а  суміш речовин (складаються з різних молекул простої і складної речовини).

б, в, г, д  чиста речовин (складається з однакових молекул).

Інші завдання дивись тут...