Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Від якої властивості атомів залежить склад сполук? Валентності.

Як ця властивість визначається? У формулах бінарних сполук сумарна валентність усіх атомів одного елемента завжди дорівнює сумарній валентності усіх атомів іншого елемента.

 

Вправа 2 Визнач валентність елементів у таких сполуках:

а) РbО, РbО2, Р2О3, SiO2

Відповідь: РbІІОІІ, РbIVО2II, Р2IIIО3II, SiIVO2II

Пояснення.

Сполука PbOЗначення валентності Оксигену ІІ. Обчислюємо валентність усіх атомів Оксигену (1•2=2) і ділимо валентність усіх атомів Оксигену на число атомів Плюмбуму (2:1=2). Валентність Плюмбуму — II

Сполука PbO2Значення валентності Оксигену ІІ. Обчислюємо валентність усіх атомів Оксигену (2•2=4) і ділимо валентність усіх атомів Оксигену на число атомів Плюмбуму (4:1=4). Валентність Плюмбуму — IV

Сполука P2O3Значення валентності Оксигену ІІ. Обчислюємо валентність усіх атомів Оксигену (3•2=6) і ділимо валентність усіх атомів Оксигену на число атомів Фосфору (6:2=3). Валентність Фосфору — III

Сполука SiO2Значення валентності Оксигену ІІ. Обчислюємо валентність усіх атомів Оксигену (2•2=4) і ділимо валентність усіх атомів Оксигену на число атомів Силіцію (4:1=4). Валентність Силіцію — IV

б) НВr, H2S, PH3, SiH4

Відповідь: НIВrI, H2ISII, PIIIH3I, SiIVH4I:

Пояснення.

Сполука НBrВалентність Гідрогену — I, а значення валентності неметалічного елемента з Гідрогеном становить 8 мінус номер групи, у якій розташований елемент, тобто валентність Брому І.

Сполука Н2SВалентність Гідрогену — I, а значення валентності неметалічного елемента з Гідрогеном становить 8 мінус номер групи, у якій розташований елемент, тобто валентність Cульфуру ІI (8-6=2).

Сполука PH3Валентність Гідрогену — I, а значення валентності неметалічного елемента з Гідрогеном становить 8 мінус номер групи, у якій розташований елемент, тобто валентність Фосфору ІII (8-5=3).

Сполука SiH4Валентність Гідрогену — I, а значення валентності неметалічного елемента з Гідрогеном становить 8 мінус номер групи, у якій розташований елемент, тобто валентність Cиліцію ІV (8-4=4).

 

Вправа 3 Визнач валентність елементів:

а) у сполуках із Хлором, знаючи, що він одновалентний: 

CuCl2, KCl, FeCl3, CCl4, ZnCl2, PCl5

Відповідь: СuIICl2, KICl, FeIIICl3, CIVCl4, ZnIICl2, PVCl5

Пояснення.

Сполука CuCl2Значення валентності Хлору І. Обчислюємо валентність усіх атомів Хлору (2•1=2) і ділимо валентність усіх атомів Хлору на число атомів Купруму (2:1=2). Валентність Купруму — II

Сполука KClЗначення валентності Хлору І i Калію постійна валентність — I

Сполука FeCl3Значення валентності Хлору І. Обчислюємо валентність усіх атомів Хлору (3•1=3) і ділимо валентність усіх атомів Хлору на число атомів Феруму (3:1=3). Валентність Феруму — III

Сполука CCl4Значення валентності Хлору І. Обчислюємо валентність усіх атомів Хлору (4•1=4) і ділимо валентність усіх атомів Хлору на число атомів Карбону (4:1=4). Валентність Карбону — IV

Сполука ZnCl2Значення валентності Хлору І i Цинку постійна валентність — II

Сполука PCl5Значення валентності Хлору І. Обчислюємо валентність усіх атомів Хлору (5•1=5) і ділимо валентність усіх атомів Хлору на число атомів Фосфору (5:1=5). Валентність Фосфору — V

б) у сполуках із Сульфуром, знаючи, що він двовалентний: 

MgS, Na2S, CuS, Cu2S, Al2S3, ZnS

Відповідь: МgIIS, Na2IS, CuIIS, Cu2IS, Al2IIIS3II, ZnIISII

Пояснення.

Сполука MgSЗначення валентності Cульфуру ІI i Магнію постійна валентність — II

Сполука Na2SЗначення валентності Cульфуру ІI i Натрію постійна валентність — I

Сполука СuSЗначення валентності Сульфуру IІ. Обчислюємо валентність усіх атомів Сульфуру (1•2=2) і ділимо валентність усіх атомів Сульфуру на число атомів Купруму (2:1=2). Валентність Купруму — II

Сполука Сu2SЗначення валентності Сульфуру IІ. Обчислюємо валентність усіх атомів Сульфуру (1•2=2) і ділимо валентність усіх атомів Сульфуру на число атомів Купруму (2:2=1). Валентність Купруму — I

Сполука Al2S3Значення валентності Cульфуру ІI i Алюмінію постійна валентність — III

Сполука ZnSЗначення валентності Сульфуру IІ. Обчислюємо валентність усіх атомів Сульфуру (1•2=2) і ділимо валентність усіх атомів Сульфуру на число атомів Цинку (2:1=2). Валентність Цинку — II

 

Вправа 4 Знаючи, що Нітроген виявляє змінну валентність від І до ІV включно, склади формули відповідних оксидів Нітрогену і запиши назву кожного з них.

N2O ― нітроген (І) оксид

NO  нітроген (ІІ) оксид

N2O3  нітроген (ІІІ) оксид

NO2  нітроген (ІV) оксид

Пояснення.

Сполука нітроген (І) оксид. Записуємо хімічні символи елементів і над ними валентність елементів: NIОІІ. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює два (2•1=2) і ділимо його на величину валентності кожного з елементів (2:1=2 i 2:2=1) ― це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента (на письмі 1 не пишемо). Отже, формула нітроген (І) оксиду N2О.

Сполука нітроген (ІI) оксид. Записуємо хімічні символи елементів і над ними валентність елементів: NIIОІІ. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює два і ділимо його на величину валентності кожного з елементів (2:1=1 i 2:2=1) ― це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента (на письмі 1 не пишемо). Отже, формула нітроген (ІI) оксиду NО.

Сполука нітроген (ІII) оксид. Записуємо хімічні символи елементів і над ними валентність елементів: NIIIОІІ. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює шість (3•2=6) і ділимо його на величину валентності кожного з елементів (6:3=2 i 6:2=3) ― це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента. Отже, формула нітроген (ІII) оксиду N2О3.

Сполука нітроген (ІV) оксид. Записуємо хімічні символи елементів і над ними валентність елементів: NIVОІІ. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює чотири і ділимо його на величину валентності кожного з елементів (4:4=1 i 4:2=2) ― це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента (на письмі 1 не пишемо). Отже, формула нітроген (ІV) оксиду NО2.

 

Вправа 5 В якій із наведених формул речовин валентність сполученого з Оксигеном елемента найвища: SO2, К2O, Cr2O3, P2O5, BaO?

SIVO2, К2IO, Cr2IIIO3, P2VO5, BaIIO

Відповідь: Р2О5

 

Вправа 6 В якій із сполук, що мають формули MgО, SO3, Fe2О3, Na2О, валентність сполученого з Оксигеном елемента найнижча?

MgIIО, SVIO3, Fe2IIIО3, Na2IО

Відповідь: Na2O

 

Додаткові завдання

Вправа 7* Запиши формули хлоридів і оксидів одно-, дво- і тривалентних металічних елементів. Зазнач назву кожної сполуки.

Хлориди: NaCl натрій хлорид, СаCl2 кальцій хлорид, AlCl3 алюміній хлорид

Оксиди: Na2O натрій оксид, СаO кальцій оксид, Al2O3 алюміній оксид

 

Вправа 8* Обґрунтуй, чи можеш ти написати формулу сполуки Оксигену з Хлором, користуючись наведеними в тексті правилами. Чому? Можу, бо правила складання хімічних формул, наведені в тексті параграфа, стосуються будь-яких бінарних сполук. 

Пояснення.

Сполука хлор (І) оксиду. Записуємо хімічні символи елементів і над ними валентність елементів: ClIОІІ. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює два (2•1=2) і ділимо його на величину валентності кожного з елементів (2:1=2 i 2:2=1) ― це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента (на письмі 1 не пишемо). Отже, формула хлор (І) оксиду Cl2О.

Сполука хлор (ІII) оксиду. Записуємо хімічні символи елементів і над ними валентність елементів: ClIIIОІІ. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює шість (3•2=6) і ділимо його на величину валентності кожного з елементів (6:3=2 i 6:2=3) ― це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента. Отже, формула хлор (ІII) оксиду Cl2О3.

Сполука хлор (V) оксиду. Записуємо хімічні символи елементів і над ними валентність елементів: ClVОІІ. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює десять (5•2=10) і ділимо його на величину валентності кожного з елементів  (10:5=2 i 10:2=5) ― це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента. Отже, формула хлор (V) оксиду Cl2О5.

Сполука хлор (VII) оксиду. Записуємо хімічні символи елементів і над ними валентність елементів: ClVIIОІІ. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює чотирнадцять (7•2=14) і ділимо його на величину валентності кожного з елементів  (14:7=2 i 14:2=7) ― це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента. Отже, формула хлор (VII) оксиду Cl2О7.

 

Вправа 9* Визнач валентність Купруму, Феруму, Мангану в оксидах: СuО, FeО, Fe2О3, MnO2, Mn2O. Поясни, чому їхня валентність не підкоряється наведеним у тексті правилам. Бо це елементи побічних підгруп і їхня валентність не обов'язково дорівнює номеру групи, в якій вони розміщені.

Відповідь: СuIIО, FeIIО, Fe2IIIО3, MnIVO2, Mn2VIIO7

Пояснення.

Сполука CuOЗначення валентності Оксигену ІІ. Обчислюємо валентність усіх атомів Оксигену (1•2=2) і ділимо валентність усіх атомів Оксигену на число атомів Купруму (2:1=2). Валентність Купруму — II

Сполука FeOЗначення валентності Оксигену ІІ. Обчислюємо валентність усіх атомів Оксигену (1•2=2) і ділимо валентність усіх атомів Оксигену на число атомів Феруму (2:1=2). Валентність Феруму — II

Сполука Fe2O3Значення валентності Оксигену ІІ. Обчислюємо валентність усіх атомів Оксигену (3•2=6) і ділимо валентність усіх атомів Оксигену на число атомів Феруму (6:2=3). Валентність Феруму — III

Сполука MnO2Значення валентності Оксигену ІІ. Обчислюємо валентність усіх атомів Оксигену (2•2=4) і ділимо валентність усіх атомів Оксигену на число атомів Мангану (4:1=4). Валентність Мангану — IV

Сполука Mn2O7Значення валентності Оксигену ІІ. Обчислюємо валентність усіх атомів Оксигену (7•2=14) і ділимо валентність усіх атомів Оксигену на число атомів Мангану (14:2=7). Валентність Мангану — VII

Інші завдання дивись тут...

  • Ы
    Спасибо
    2 грудня 2021 17:45