Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Які явища належать до хімічних? Явища, під час перебігу яких відбувається перетворення одних речовин на інші, називаються хімічними явищами, або хімічними реакціями.

Чим вони відрізняються від фізичних явищ? Фізичні явища, на відміну від хімічних, не супроводжуються утворенням нових речовин. Вони виявляються у зміні форми тіл, агрегатного стану тощо.

 

Вправа 2 Визнач, які процеси із перелічених нижче можна віднести до хімічних, а які — до фізичних і чому: 

а) зимою вода в річці замерзає; 

Фізичне явище, бо є зміною агрегатного стану речовини

б) зі скла виготовляють пляшки, банки, стакани тощо; 

Фізичне явище, бо є зміною форми тіла

в) повітря розділяють на кисень і азот;

Фізичне явище, бо є фізичним способом розділення суміші 

г) нафту використовують для добування гуми;

Хімічне явище, бо утворюється нова речовина 

д) горіння водню;

Хімічне явище, бо утворюється нова речовина, ознакою реакції є виділення теплоти

е) фільтрування розчину;

Фізичне явище, бо є фізичним способом розділення суміші

є) восени листя жовкне; 

Хімічне явище, бо утворюється нова речовина, ознакою реакції є зміна кольору

ж) залізо іржавіє.

Хімічне явище, бо утворюється нова речовина, ознакою реакції є зміна кольору

Відповідь: хімічні явища  г, д, є, ж, фізичні явища  а, б, в, е

 

Вправа 3 Чим відрізняються екзотермічні реакції від ендотермічних? Наведи по одному прикладу. Під час перебігу екзотермічних реакцій тепло виділяється (наприклад, горіння деревини), а під час ендотермічних   поглинається (наприклад, розклад малахіту).

 

Вправа 4 Які ознаки можуть свідчити про те, що відбувається хімічна реакція? Виділення газу, утворення або зникнення осаду, зміна забарвлення, поява або зникнення запаху, виділення або поглинання теплоти, випромінювання світла тощо.

 

Вправа 5 Поясни умови виникнення і перебігу хімічної реакції. Для виникнення і перебігу хімічної реакції необхідно подрібнення і переміщування речовин, а часто й нагрівання їх до певної температури.

 

Додаткові завдання

Вправа 6 Тільки хімічні явища наведені в ряду

А кипіння води, утворення туману;

Б горіння бензину, танення льоду;

В світіння електролампочки, подрібнення речовини;

Г прокисання молока, спалювання дров.

Відповідь: Г

 

Вправа 7 Як ти думаєш, для чого треба знати умови виникнення і перебігу хімічних реакцій? Щоб контролювати перебіг реакції, отримати потрібні продукти реакції.

 

Вправа 8 Розглянь мал. 47 і сформулюй до нього кілька запитань.

Хімічним чи фізичним явищем є процес розкладання води під дією електричного струму?

Які продукти реакції утворюються в наслідок розкладу води під дією електричного струму?

Чи можна довести цим дослідом, що вода є складною речовиною?

Інші завдання дивись тут...