Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Що відбувається з речовинами під час перебігу хімічної реакції? 

Перегрупування атомів.

 

Вправа 2 Як формулюється закон збереження маси речовин? Загальна маса речовин, які вступили в хімічну реакцію, дорівнює загальній масі речовин, які утворилися внаслідок реакції.

Ким, коли і як він був відкритий? Відкрив і експериментально підтвердив в 1748 році російський хімік  Михайло Ломоносов та відкрив і ввів його в хімію в 1789 році французький вчений Антуан Лавуазьє. Тому закон збереження маси називають законом Ломоносова-Лавуазьє. 

 

Вправа 3 На терезах зрівноважили свічку, запалили її і побачили, що маса свічки зменшилась (мал. 51,а). Чому? Під час горіння свічки утворюється ще вуглекислий газ.

Хіба в цьому разі не проявляється закон збереження маси речовин? Проявляється.

Поясни другу частину малюнка. Зміна умов проведення досліду підтверджує закон збереження маси речовин: загальна маса речовин, які вступили в хімічну реакцію, дорівнює загальній масі речовин, які утворилися внаслідок реакції. 

 

Вправа 4 Що показує схема реакції, а що хімічне рівняння? Схема реакції показує які речовини беруть участь в реакції й утворюються, а рівняння реакції  ще й співвідношення речовин.

Яка відмінність між ними? Схема реакції містить формули реагентів і продуктів, а хімічне рівняння здебільшого — ще й коефіцієнти і узгоджується із законом збереження маси речовин Ломоносова — Лавуазьє. 

 

Вправа 5 Склади рівняння реакцій за схемами:

2Zn + O2 = 2ZnO

2Al + 3S = Al2S3

2Na + Cl2 = 2NaCl

Mg + 2HCl = MgCl2 + H2

2KClO3 = 2KCl + 3O2

Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe

 

Додаткові завдання

Вправа 6 У реторту з зажимом (мал. 52) помістили мідні ошурки, після чого зажим закрили й реторту прожарили (модель дослідів М. Ломоносова і Р. Бойля). Як ти думаєш, чи зміниться маса реторти:

а) після прожарювання; Маса не зміниться, бо реторта закрита.

б) після того, як відкрили зажим? Маса збільшиться за рахунок сполучення металу з киснем повітря.

 

Вправа 7* На хлорування барію Ва масою 274 г витрачено хлор Cl2 масою 142 г. Яка маса барій хлориду ВаCl2 утворилася при цьому (вважати, що втрат немає)?

Відомо: m(Bа)=274 г, m(Сl2)=142 г

Знайти: m(BaCl2)-?

Розв'язування

Ba + Cl2 = BaCl2

За законом збереження маси речовин: маса речовин, що вступили в хімічну реакцію, дорівнює масі речовин, які утворилися в результаті реакції, отримаємо:

m(BaCl2)=m(Ba)+m(Сl2)=274 г + 142 г=416 г

Відповідь: 416 г

 

Вправа 8* Під час розкладання меркурій (ІІ) оксиду НgО масою 4,34 г дістали ртуть Нg масою 4,02 г. Обчисли масу кисню О2, добутого при цьому.

Відомо: m(HgO)=4,54 г, m(Hg)=4,02 г

Знайти: m(O2)-?

Розв'язування

2HgO = 2Hg + О2

За законом збереження маси речовин: маса речовин, що вступили в хімічну реакцію, дорівнює масі речовин, які утворилися в результаті реакції, отримаємо: m(HgO)=m(Hg)+m(O2), звідси

m(O2)=m(HgO)-m(Hg)=4,34 г - 4,02 г=0,32 г

Відповідь: 0,32 г

 

Вправа 9* Склади рівняння реакцій за схемами:

ВаCl2 + 2AgNO3 = Ba(NO3)2 + 2AgCl

Al2(SO4)3 + 6NaOH = 2Al(OH)3 + 3Na2SO4

2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2

2C2H6 + 7O2 = 4CO2 + 6H2O

 

Вправа 10* Користуючись Періодичною системою, визнач валентність елементів, склади формули утворених продуктів і відповідні рівняння хімічних реакцій:

2Mg + О2 = 2MgO

4Р + 5О2 = 2P2O5 

2Nа + S = Na2S

2Al + 3Cl2 = 2AlCl3 

Н2 + Cl2 = 2HCl 

4Al + 3О2 = 2Al2O3

Інші завдання дивись тут...