Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Назви сталі і змінні складові частини атмосферного повітря. Сталими компонентами повітря є азот, кисень,  інертні гази (гелій He, неон Nе, аргон Ar, криптон Kr і ксенон Xe), а змінними  — карбон (IV) оксид СО2 і водяна пара Н2О.

 

Вправа 2 Які прості і які складні речовини містяться в повітрі? Напиши їхні формули й обчисли відносні молекулярні маси.

Прості речовини: азот N2, кисень O2, інертні гази (гелій He, неон Nе, аргон Ar, криптон Kr і ксенон Xe)

Складні речовини: карбон (IV) оксид CO2 і водяна пара H2O

Mr(N2)=2Ar(N)=214=28

Mr(O2)=2Ar(O)=216=32

Mr(CO2)=Ar(C)+2Ar(O)=12+216=44

Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=21+16=18

Для інертних газів молекулярна маса спавпадає з атомною, тому значення дивись в Періодичній таблиці.

 

Вправа 3 Назви джерела випадкових компонентів повітря. Гниття органічних решток, виверження вулканів, робота промислових підприємств, особливо металургійних і хімічних заводів, теплових електростанцій, двигунів літаків та автомобілів. 

Поясни, від чого залежить їх вміст? Є наслідком природних процесів і діяльності людини (антропогенний чинник). Амоніак NH3, сірководень H2S, метан CH4 потрапляють в атмосферу внаслідок природних процесів — гниття органічних решток, виверження вулканів. Сульфур (IV) оксид SO2, нітроген (ІІ) оксид NO і нітроген (IV) оксид NO2, чадний газ СО — потрапляють в атмосферу внаслідок роботи промислових підприємств, особливо металургійних і хімічних заводів, теплових електростанцій, двигунів літаків та автомобілів. 

 

Вправа 4 Поясни, унаслідок яких процесів на Землі в атмосферу потрапляють кисень і вуглекислий газ. Які власні приклади ти можеш навести зі своїх спостережень? Потрапляння кисню О2 в атмосферу відбувається в результаті процесу фотосинтезу, а вуглекислого газу СО2  в результаті дихання тварин, гниття органічних решток, спалювання палива, вивердження вулканів тощо. 

 

Вправа 5 Яке значення має повітря в житті природи і в техніці? Повітря містить кисень, що потрібний для дихання всім живим істотам. Повітря містить вуглекислий газ, що поглинається рослинами під час фотосинтезу. Стиснене повітря використовується у пневматичних приладах та різному пневматичному обладнанні, а також під час кесонних робіт. Енергію повітря, яке рухається, застосовують для добування електрики за допомоги вітряних двигунів. Повітря є сировиною для багатьох виробництв.  

 

Вправа 6 Якими способами можна запобігти забрудненню повітря? Удосконалення промислових та інших процесів, які є джерелом забруднення, з метою переведення їх у безвідходні або маловідходні та в уловлюванні шкідливих домішок, які містяться у газуватих викидах виробництва. Разом з тим важливо турбуватися й про збереження лісів, парків, будь-яких зелених насаджень.

 

Вправа 7 Як ти думаєш, чому турбота про чистоту повітря є одним з важливих завдань усього людства?  Людина має виявляти особливу увагу до того, без чого життя неможливе.

Інші завдання дивись тут...