Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Знайди у Періодичній системі хімічних елементів Оксиген. Що ти можеш сказати про цей елемент, дивлячись на його місце в таблиці Д.І.Менделєєва? Хімічний символ елемента  О, порядковий номер 8, розташовується в II періоді, головній підгрупі VI групи. Відносна атомна маса Аr(O)=16. Назва простої речовини  кисень.

 

Вправа 2 Які речовини, що містять Оксиген, ти знаєш? Як хімічний елемент, Оксиген входить до складу води, піску, глини, гірських порід і мінералів, є у складі всіх речовин, з яких побудовані живі організми. Як проста речовина, кисень є в повітрі, в природних водах.

 

Вправа 3 Поясни, в якому вигляді Оксиген трапляється в природі — в атмосфері, земній корі, воді. Як проста речовина в атмосфері (кисень і озон),  як хімічний елемент  в земній корі (в складі гірських порід і мінералів), як проста речовина і як хімічний елемент  у воді (кисень, вода)

 

Вправа 4 Опиши історію відкриття кисню. 

Є підстави вважати відкривачами кисню трьох дослідників. Це шведський хімік Карл-Вільгем Шесле (1771 р.) і французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє (1774 р.), але до кінця своїх днів залишалися ревними захисниками помилкової теорії флогістону, та англійський хімік і філософ Джозеф Прістлі (1775 р.), котрий нічого не знаючи про відкриття попередників, дослідив кисень і створив кисневу теорію горіння, яка прийшла на зміну теорії флогістону.

 

Вправа 5 Як ти думаєш, у чому полягає біологічне значення кисню, розчиненого у воді. Необхідне для дихання мешканців водойм. 

 

Вправа 6 Обґрунтуй подвійну роль кисню в природі — як будівника і як руйнівника. Окиснюючи органічні речовини, кисень підтримує дихання, отже, й життя, причому енергія, що при цьому вивільнюється, забезпечує життєдіяльність організмів. Руйнівні процеси за участю кисню: іржавіння металів, тління й горіння та гниття речовин.

 

Вправа 7 Відомо, що в організмі людини міститься за масою 65% Оксигену. Обчисли, скільки Оксигену міститься в твоєму організмі.

Відомо: w(O)=65%

Знайти: m(O)-?

Розв'язування

І спосіб

Нехай маса організму 44 кг, тобто m(організму)=44 кг.

m(O)=w(O)m(організму):100%=65%44 кг:100%=28,6 кг

ІІ спосіб

Нехай маса організму 44 кг, або 44000 г. Те, що масова частка Оксигену дорівнює 65%, означає, що у

100 г міститься 65 г Оксигену, тоді

в 44000 г - х г Оксигену.

100 г / 44000 г = 65 г / х г, звідси за властивістю пропорції

х г • 100 г = 65 г • 44000 г, тому

х=65 г • 44000 г : 100 г=28600 г=28,6 кг

Відповідь: 28,6 кг

Інші завдання дивись тут...

  • Нікітіна
    Дякую за відповіді на запитання
    10 січня 2024 16:08