Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Як добувають кисень у лабораторії? Використовуючи реакції розкладу деяких оксигеновмісних речовин.

 

Вправа 2 Розглянь мал. 54 і 55 і назви два способи збирання кисню. Порівняй їх і вкажи, на яких фізичних властивостях кисню вони ґрунтуються? На мал. 54  це  збирання кисню шляхом витіснення води, який ґрунтується на фізичній властивості: кисень погано розчиняється у воді. На мал.55 — це збирання кисню шляхом витіснення повітря, який ґрунтується на фізичній властивості: кисень важчий за повітря.

   

Вправа 3 Що таке каталізатори і яке їх значення в хімічних процесах? 

Каталізатори — це речовини, які змінюють швидкість хімічної реакції, але не входять до складу її продуктів.

Каталізатори підвищують продуктивність хімічних процесів і широко використовуються в промисловості.

 

Вправа 4 Як добувають кисень у промисловості? У промисловості кисень добувають перегонкою зрідженого повітря. Оскільки повітря — це суміш газів, переважно азоту і кисню, то спочатку випаровується азот, бо температура кипіння рідкого азоту (-19оС) нижча від температури кипіння рідкого кисню (-183оС), а рідкий кисень залишається. 

 

Вправа 5 В одній колбі міститься кисень, у другій — повітря. Як розпізнати, в якій колбі кисень? Можна розпізнати за допомогою тліючої скіпки: в кисні вона спалахує, а на повітрі — жевріє.

 

Додаткові завдання

Вправа 6 Як ти думаєш, фізичні чи хімічні процеси використовують для добування кисню:

а) у промисловості;

Фізичні процеси  це перегонка рідкого повітря.

б) в лабораторії.

Хімічні процеси  розкладання оксигеновмісних речовин. 

 

Вправа 7 Обчисли масову частку Оксигену в складі калій перманганату.

Відомо: KMnO4

Знайти: w(O)-?

Розв'язування

Mr(KMnO4)=Ar(K)+Ar(Mn)+4Ar(O)=39+55+416=158

w(O)=4Ar(O)/Mr(KMnO4)=416/120=0,41, або 41%

Відповідь: 41%

 

Вправа 8 У яких ємкостях зберігають і транспортують рідкий і газуватий кисень? Рідкий кисень зберігають і транспортують у посудинах Дьюара  (спеціальних посудинах із подвійними стінками, між якими створено вакуум, які нагадують термос), а газуватий  стисненим у сталевих балонах, пофарбованих у синій колір.

Інші завдання дивись тут...