Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Поясни, яке значення мають розчини в природі та житті людини. Рослини беруть з грунту потрібні їм солі лише у вигляді розчинів. Процеси засвоєння їжі тваринами й людьми теж відбуваються через перетворення її в органах травлення у сполуки, розчинні у воді та через перехід цих сполук у водні розчини. Кров, лімфа та інші життєво важливі фізіологічні рідини організму є розчинами. Дотримання гігієнічних норм та підтримання чистоти відбувається через утворення розчинів.

 

Вправа 2 Як ти думаєш, водний розчин — це механічна суміш води з розчинюваною речовиною чи це хімічна сполука. Відповідь аргументуй. 

За деякими ознаками розчин нагадує суміш, а за іншими він подібний до хімічних сполук, тому компонентами водного розчину можуть бути не тільки розчинник і розчинена речовина, а й продукти їхньої взаємодії. Це підтверджує той факт, що об’єм розчину зазвичай не дорівнює сумі об’ємів розчинника і розчинюваної речовини. Прикладом може бути розчинення у воді концентрованої сульфатної кислоти. 

 

Вправа 3 До яких явищ — фізичних чи хімічних — можна віднести розчинення кристалічної речовини у воді? При розчиненні речовин відбувається не тільки їх подрібнення і переміщування (дифузія), а й взаємодія розчинника з речовиною, що розчинюється (однією або кількома), тобто розчинення — це складний фізико-хімічний процес, під час якого відбувається взаємодія між частинками розчиненої речовини і розчинника.

 

Вправа 4 Сформулюй визначення розчину, наведи приклад. Розчин — це однорідна (гомогенна) система змінного складу, яка містить розчинювану речовину, розчинник і продукти їх взаємодії.

Приклади: морська вода, джерельна вода, повітря, кров, фізіологічний розчин, цукровий сироп, деякі сплави.

 

Вправа 5 У лабораторних умовах розчинену речовину можна розділити з розчинником

А фільтруванням

Б перегонкою

В декантацією

Г випарюванням

Відповідь: Б, Г

Інші завдання дивись тут...