Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 У воді масою 110 г розчинили сіль масою 15 г. Масова частка солі в розчині дорівнює

А 1,5% 

Б 3% 

В 6%

Г 12%

Відповідь: Г

Відомо: m(H2O)=110 г, m(солі)=15 г

Знайти: w(солі)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Обчислюємо масу розчину:

m(розчину)=m(H2O)+m(солі)=110 г + 15 г=125 г

2. Обчислюємо масову частку солі в розчині:

w(солі)=m(солі):m(розчину)100%=15 г : 125 г  100%=12%

ІІ спосіб

1. Обчислюємо масу розчину:

m(розчину)=m(H2O)+m(солі)=110 г + 15 г=125 г

2. Обчислюємо масову частку солі в розчині, тобто масу солі в 100 г розчину за допомогою пропорції:

у 125 г розчину міститься 15 г солі, а

у 100 г розчину  х г солі

125 г / 100 г = 15 г / х г

х г • 125 г = 15 г • 100 г

х = 15 г • 100 г : 125 г=12 г, тобто w(солі)=12%

Відповідь: 12%

 

Вправа 2 Для приготування 3%-го розчину масою 500 г необхідно взяти солі

А 3 г

Б 5 г

В 15 г

Г 100 г

Відповідь: В

Відомо: w(солі)=3%, m(розчину)=500 г

Знайти: m(солі)-?

Розв'язування

І спосіб

Обчислюємо необхідну масу солі:

m(солі)=w(солі)m(розчину):100%=3%  500 г : 100%=15 г

ІІ спосіб

Обчислюємо масу солі. Те, що масова частка солі в розчині становить 3%, означає:

в 100 г розчину міститься 3 г солі, а

у 500 г розчину  х г солі

100 г / 500 г = 3 г/ х г

х г • 100 г = 3 г • 500 г

х = 3 г • 500 г : 100 г=15 г

Відповідь: 15 г

 

Вправа 3 Обчисли маси кухонної солі і води, необхідні для приготування розчину масою 10 кг з масовою часткою солі 0,01.

Відомо: m(розчину)=10 кг, w(NaCl)=0,01

Знайти: m(NaCl)-?, m(H2O)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Обчислюємо масу кухонної солі NaCl в розчині:

m(NaCl)=w(NaCl)m(розчину)=0,01  10 кг=0,1 кг=100 г

2. Розраховуємо масу води в розчині:

m(H2O)=m(розчину)-m(NaCl)=10 кг - 100 г=9 кг 900 г

ІІ спосіб

1. Обчислюємо масу кухонної солі в розчині. Те, що масова частка солі становить 0,01, означає:

в 100 г розчину міститься 1 г NaCl, а

в 10000 г розчину  х г NaCl, звідси

100 г / 10000 г = 1 г / х г

х г • 100 г = 1 г • 10000 г

х = 1 г • 10000 г : 100 г=100 г

2. Розраховуємо масу води в розчині:

m(H2O)=m(розчину)-m(NaCl)=10 кг - 100 г=9 кг 900 г

Відповідь: 100 г NaCl і 9 кг 900 г H2O

 

Вправа 4 До розчину масою 120 г з масовою часткою солі 10% долили воду об’ємом 50 мл. Яка масова частка речовини у розчині?

Відомо: mп(розчину)=120 г, wп(солі)=10%, V(H2O)=50 мл, ρ(H2O)=1 г/мл

Знайти: wн(солі)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Обчислюємо масу солі в початковому розчині:

m(солі)=wп(солі)mп(розчину):100%=10%120 г : 100%=12 г

2. Розраховуємо масу води:

m(H2O)=V(H2O)•ρ(H2O)=50 мл • 1 г/мл=50 г. Для води маса відповідає об'єму, тому ця дія не є обов'язковою.

3. Розраховуємо масу новоутвореного розчину:

mн(розчину)=mп(розчину)+m2О)=120 г + 50 г=170 г

4. Обчислюємо масову частку солі в навоутвореному розчині:

wн(солі)=m(солі):mн(розчину)100%=12 г : 170 г  100%=7%

ІІ спосіб

1. Обчислюємо масу солі. Те, що масова частка солі в розчині становить 10%, означає:

в 100 г розчину міститься 10 г солі, а

в 120 г розчину  х г солі

100 г / 120 г = 10 г / х г

х г • 100 г = 120 г • 10 г

х = 120 г • 10 г : 100 г=12 г

2. Розраховуємо масу води:

m(H2O)=V(H2O)•ρ(H2O)=50 мл • 1 г/мл=50 г. Для води маса відповідає об'єму, тому ця дія не є обов'язковою.

3. Розраховуємо масу новоутвореного розчину:

mн(розчину)=mп(розчину)+m2О)=120 г + 50 г=170 г

4. Обчислюємо масову частку солі, тобто масу солі в 100 г новоутвореного розчину:

у 170 г розчину міститься 12 г солі, а

у 100 г розчину  х г солі

170 г / 100 г = 12 г / х г

х г • 170 г = 12 г • 100 г

х = 12 г • 100 г : 170 г=7 г, тобто w(солі)=7%

Відповідь: 7%

Інші завдання дивись тут...