Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Як ти розумієш поняття «гідрати оксидів»? Оксиди здатні сполучатися з водою з утворенням гідратів. Залежно від того, з яким оксидом взаємодіє вода, може утворитися два типи гідратів: кислоти і основи. 

Які гідрати оксидів ти знаєш? Гідрати кислотних оксидів — кислоти, а основних — основи.

Наведи приклади.

H2SO4 — сульфатна кислота,

H2CO3 — карбонатна кислота,

H3PO4 — ортофосфатна кислота,

NaOH — натрій гідроксид,

KOH — калій гідроксид,

LiOH — літій гідроксид,

Ba(OH)2 — барій гідроксид

 

Вправа 2 Знаючи валентність металічних елементів Натрію, Алюмінію, Цинку, Калію напиши формули відповідних гідратів оксидів і зазнач їхню назву.

NaOH — натрій гідроксид

Al(OH)3 — алюміній гідроксид

Zn(OH)2 — цинк гідроксид

KOH — калій оксид

 

Вправа 3 Знаючи, що Ферум виявляє змінну валентність ІІ і ІІІ, напиши формули відповідних гідроксидів Феруму і зазнач їх назву.

Fe(OH)2 — ферум (II) гідроксид

Fe(OH)3 — ферум (III) гідроксид

 

Вправа 4 Знаючи валентність металічних елементів Натрію і Барію напиши формули їх оксидів і склади рівняння реакцій цих оксидів з водою.

Na2O + H2O = 2NaOH

BaO + H2O = Ba(OH)2

 

Вправа 5 Вирази рівняннями реакцій усі процеси, що відбуваються від горіння червоного фосфору до утворення ортофосфатної кислоти.

4P + 5O2 = 2P2O5

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

 

Вправа 6 Що таке лакмус і якого забарвлення він набуває у різних середовищах? Лакмус — це індикатор (від лат. indicator — той, що вказує), тобто речовина, що змінює своє забарвлення, залежно від реакції середовища. Лакмус у лужному середовищі синіє, а в кислому стає червоним.

Інші завдання дивись тут...