Інші завдання дивись тут...

Початковий рівень 

Вправа 1 Назвіть відомі вам науки про природу.

Біологія, географія, астрономія, екологія, фізика, хімія.

 

Вправа 2 Що вивчає хімія? 

Хімія — наука про речовини, їхній склад, властивості, хімічні перетворення речовин та явища, що супроводжують ці перетворення.

 

Вправа 3 Як використовує хімія надбання інших наук? 

Математичні знання використовує для кількісного опису хімічних процесів, знання з фізики  для пізнання будови і  властивостей речовин.

 

Вправа 4 Чи використовують інші природничі науки хімічні знання? 

Так. Біологія, наприклад, для вивчення хімічного складу і будови сполук, з яких складаються живі організми, екологія  властивостей речовин для їхнього безпечного використання, геологія  вмісту цінних речовин у природних мінералах і способах їх добування.

 

Середній рівень 

Вправа 5 У яких сферах життя суспільства хімія відіграє важливу роль? 

У побуті, медицині, сільському господарстві, промисловому виробництві (металургії, фармацевтичній промисловості, текстильній, харчовій, целюлозно-паперовій тощо).

 

Вправа 6 Які ви знаєте галузі сучасної хімії?

Біохімія, загальна хімія, неорганічна і органічна хімії, комп'ютерна хімія, радіохімія.

Біохімія — наука про хімічні процеси, які відбуваються у живих клітинах.

Загальна хімія — це наука про властивості та будову речовин, вчення про розчини.

Неорганічна хімія — розділ хімії про хімічні елементи та їхні сполуки.

Органічна хімія вивчає сполуки Карбону з іншими елементами.

Комп’ютерна хімія — порівняно молода галузь хімії, яка використовує комп’ютерні програми для вивчення, дослідження і пояснення хімічних перетворень.

Радіохімія вивчає властивості радіоактивних елементів.

 

Вправа 7 Назвіть хімічні речовини, які ви використовуєте вдома.

Мило, шампунь, оцет, крохмаль, спирт, поліетилен, клей, гума, фарби, ліки, вітаміни.

 

Достатній рівень 

Вправа 8 Накресліть схему, за допомогою якої можна пояснити зв’язок хімії з іншими науками.

  Екологія   Біологія Фізика

             ↖            

Фармація ←   Хімія   Астрономія 

             ↙     ↓     ↖

Медицина   Геологія Математика

Вправа 9 Знайдіть у довіднику, що вивчають науки: геохімія, космохімія, хімія ґрунтів, фотохімія, фармацевтична хімія. Підготуйте письмові повідомлення про них.

Геохімія вивчає хімічний склад земної кори, закони поширення і розподілу хімічних елементів.

Космохімія вивчає хімічний склад космічних тіл, а також міжпланетного і міжзоряного середовища, поширеність хімічних елементів у космосі.

Хімія ґрунтів вивчає хімічні основи творення ґрунтів та їх родючості, а також проблеми забруднення ґрунтів.

Фотохімія вивчає хімічні процеси, які відбуваються під впливом світла.

Фармацевтична хімія вивчає проблеми створення, безпеки, дослідження, зберігання, виготовлення лікарських засобів, а також пошуку природних джерел лікарської продукції.

Інші завдання дивись тут...