Інші ГДЗ дивись тут...

Відповіді і розв'язки 

до підручника 

"Хімія 7 клас" Дячук Л.С., Гладюк М.М.

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2020 РОКУ

УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не використовувати в комерційних цілях на інших сайтах!

Вступ

§ 1 Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньом у світі...6

§ 2 Історія розвитку хімії...15

§ 3 Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті...23

Розділ І. Початкові хімічні поняття

§ 4 Фізичні тіла. Матеріали. Речовини ...38

§ 5 Молекули. Атоми ...43

§ б Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент ...47

§ 7 Фізичні властивості речовин ...51

§ 8 Чисті речовини та суміші...57

§ 9 Атом ...68

§ 10 Хімічні елементи ...71

§ 11 Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделеева...78

§ 12  Маса атома ...82

§ 13 Хімічні формули речовин...87

§ 14 Багатоманітність речовин ...92

§ 15 Валентність хімічних елементів ...100

§ 16 Відносна молекулярна маса ...106

§ 17 Масова частка елем ента у складній речовині...110

§ 18 Фізичні та хімічні явища ...119

Практична робота № 3 ...127

Розділ ІІ. Кисень

§ 19 Повітря...130

§ 20 Оксиген. Кисень...135

§ 21 Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій...138

§ 22 Добування кисню у лабораторії та промисловості...145

Практична робота № 4 ...152

§ 23 Хімічні властивості кисню...153

§ 24 Умови виникнення та припинення горіння...157

§ 25 Застосування та біологічна роль кисню...163

Розділ ІІІ. Вода

§ 26 Вода...170

§ 27 Розчин...173

§ 28 Кількісний склад розчину...183

§ 29 Взаємодія води з оксидами...195

§ З0 Значення води і водних розчинів у природі та житті людини...202

У всіх вправах сірим кольором даються відповіді,

а зеленим ― пояснення.

Інші ГДЗ дивись тут...