Інші завдання дивись тут...

Початковий рівень

Вправа 1 Поясніть походження слова «хімія», використовуючи різні гіпотези.

Походження слова хімія спірне. Хемі коптською мовою означає «чорний, таємний». Це слово для народів, що населяли пустелю, співпадало з назвою самого Єгипту, бо чорна, родюча земля долини Нілу сильно відрізнялася від жовтого ґрунту пустелі. Інше тлумачення слова «хімія» походить від грецького дієслова «хюма» — «виливати», оскільки воно пов’язано з металургією — однією з перших галузей хімії.

 

Середній рівень

Вправа 2 Складіть розповідь про основні етапи розвитку хімії.

1. Доалхімічний період, або період ремісничої хімії тривав до ІІІ ст н.е.  Хімічні виробництва (виплавляння металів із руд, виготовлення скла, кераміки, фарб, ліків тощо) існували у Стародавньому Єгипті, Греції, Месопотамії, Індії та Китаї.

2. Алхімічний період розвитку хімії відбувався в IV-XVI ст. Алхіміки відкрили багато нових речовин, розробили способи їхнього очищення. 

3. Становлення хімії як науки відбулося в XVI-XVII cт. після низки наукових відкриттів, розвитку промисловості, створення фабрик.

4. Сучасний етап розвитку хімії розпочався в XX ст. і триває до наших днів.

 

Достатній рівень

Вправа 3 Яка роль алхімії для становлення хімії як науки? 

Було відкрито багато нових речовин, розроблено способи їх очистки, створено деяке хімічне обладнання.

 

Вправа 4 Які завдання вирішують учені-хіміки? 

Створюють нові матеріали, розробляють ефективні методи використання і розробки природної сировини, працюють над створенням безпечних для довкілля технологіями.

Інші завдання дивись тут...