Інші завдання дивись тут...

Початковий рівень 

Вправа 1 Як називають найдрібніші хімічно неподільні частинки, з яких складаються речовини? Атомами

 

Вправа 2 Хто в давнину висловив припущення про існування атомів?

Творцями першої атомістичної теорії вважають давніх греків — Левкіппа та Демокріта.

Вчення про те, що матерія складається з найменших частинок, і що поділ матерії є можливим лише до певної межі, отримало назву атомістики.

 

Середній рівень

Вправа 3 Які частинки називають молекулами? 

Найдрібніші частинки речовини, що є носієм її хімічних властивостей та складається з атомів, сполучених між собою хімічними зв’язками.

 

Вправа 4 Хто з учених сформулював учення про атоми і молекули?

Основи цього вчення сформулював у середині XVIII ст. М.В. Ломоносов і на початку XIX ст. видатний англійський хімік Джон Дальтон.

 

Достатній рівень

Вправа 5 За допомогою якого досліду можна довести, що молекули складаються з атомів?

Розкласти воду на водень і кисень за допомогою постійного електричного струму.

Інші завдання дивись тут...