Інші завдання дивись тут...

Початковий рівень

Вправа 1 Які речовини називають чистими?

Це речовини, що не містять домішок інших речовин.

 

Вправа 2 Що таке суміш?

Це системи, що складаються з двох і більше компонентів.

 

Вправа 3 Які розрізняють суміші?

Неоднорідні суміші — це суміші, в яких компоненти можна виявити візуально.

Однорідні суміші — це суміші, в яких частинки речовин дуже дрібні, тому їх не можна виявити візуально.

 

Середній рівень

Вправа 4 Які способи розділення сумішей ви знаєте? Що лежить в основі кожного способу?

1. Використання магніту грунтується на здатності намагнічуватися однієї з твердих речовин суміші.

2. Відстоювання грунтується на розділенні неоднорідної суміші двох речовин, що мають різну густину, а також суміш двох рідин, що не змішуються між собою.

3. Фільтруванням очищають рідину від нерозчинних у ній речовин, пропускаючи суміш через пористий (фільтрувальний) папір.

4. Випарювання застосовують для виділення твердих речовин із розчинів. 

5. Дистиляція (перегонка) є способ розділення однорідних сумішей випарюванням летких рідин з наступною конденсацією їхньої пари і ґрунтується на відмінності температур кипіння розчинених один в одному компонентів.

 

Вправа 5 Як правильно здійснити фільтрування? Пори пористого (фільтрувального) паперу мають пропускати фільтрат і затримувати тверду нерозчинну речовину.

 

Вправа 6 Як можна швидко та ефективно розділити суміш вугілля і заліза двома способами? На яких фізичних властивостях речовин ґрунтуються ці способи розділення сумішей?

Суміш вугілля і заліза можна розділити використанням магніту, що грунтується на здатності заліза намагнічуватися, а також методом відстоювання, що грунтується на наявності різної густини твердих речовин. 

 

Достатній рівень

Вправа 7 Із поданого переліку випишіть окремо чисті речовини, однорідні та неоднорідні суміші: кухонна сіль, розчин кухонної солі у воді, кров, вода, розчин мідного купоросу, сода, зубна паста, крохмаль, золото, цемент.

Чисті речовини: кухонна сіль, вода, сода, крохмаль, золото

Однорідні суміші: розчин кухонної солі у воді, розчин мідного купоросу

Неоднорідні суміші: кров, зубна паста, цемент

 

Вправа 8 Запропонуйте способи розділення таких сумішей:

A) річкового піску і тирси;

Відстоювання, фільтрування

Б) олії і води;

Відстоювання

B ) мідного купоросу і сірки;

Відстоювання

Г) крохмалю і цукру;

Фільтрування, випарювання

Ґ) річкового піску і цукру;

Фільтрування, випарювання 

Д) гасу і води.

Відстоювання

 

Вправа 9 Укажіть послідовність операцій під час розділення суміші кухонної солі, піску і залізних ошурок:

A) випарювання;

Б) фільтрування;

B) додавання води;

Г) дія магнітом.

Відповідь: ГВБА

 

Високий рівень

Вправа 10 Чому не можна виділити жир із молока фільтруванням? Бо краплини жиру настільки малого розміру (їх можна побачити під мікроскопом), що легко проходять крізь пори фільтру.

Як це можна зробити? Відстоюванням

 

Вправа 11 Чорний порох складається з вугілля, сірки і калійної селітри (речовини, яка добре розчиняється у воді). Як довести, що це суміш? Розділити на складові частини фізичними методами розділення сумішей.

 

Додаткове завдання

Вправа 12 На мал. 52 ділильна лійка закрита корком.

Чи буде виливатися рідина, якщо відкрити кран? Буде

Чому? Бо ділильна лійка призначена для розділення суміші двох рідин, які не розчиняються одна в одній.

Інші завдання дивись тут...