Інші завдання дивись тут...

Початковий рівень 

Вправа 1 Який склад атома? Атом — найменша електронейтральна частинка, що складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів.

 

Вправа 2 З яких частинок складається ядро атома? З протонів і нейтронів

 

Середній рівень

Вправа 3 Який заряд має:

А) електрон (-1)

Б) протон (+1)

 

Вправа 4 Як називають частинки у ядрі атома, які не мають електричного заряду? Нейтрони

 

Достатній рівень

Вправа 5 Ядро деякого атома має заряд +2. Скільки електронів містить атом? Два електрони

 

Високий рівень

Вправа 6 Атом Нітроґену містить 7 електронів.

А) Чи має заряд атом Нітроґену? Не має

Б) Чому дорівнює заряд ядра атома Нітроґену? +7

 

Додаткове завдання

Вправа 7 Який заряд матиме частинка, яка утвориться внаслідок:

А) втрати атомом 3-х електронів; +3

Б) приєднання до атома 2-х електронів? -2

Інші завдання дивись тут...