Інші завдання дивись тут...

Початковий рівень

Вправа 1 Дайте визначення поняття «хімічний елемент». 

Хімічний елемент — це вид атомів з однаковим зарядом ядра

 

Вправа 2 Скільки хімічних елементів зустрічається в природі? 115

Скільки синтезовано штучно? 20

 

Середній рівень

Вправа 3 Якими символами позначають такі хімічні елементи: 

Ферум Fe

Натрій Na

Кальцій Ca

Хром Cr

Алюміній Al

Сульфур S

Карбон C

Оксиґен O

Гідроґен H

Купрум Cu

Калій K 

Маґній Mg

Силіцій Si

 

Достатній рівень

Вправа 4 Поясніть різницю між поняттями «хімічний елемент» і «речовина». Чи можна їх ототожнювати? Речовину не можна ототожнювати з хімічним елементом, адже хімічний елемент ― це вид атома (класифікація), а речовина ― це сукупність атомів, йонів або молекул.

Інші завдання дивись тут...