Інші завдання дивись тут...

Початковий рівень 

Вправа 1 Із яких частин складається періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва? Періодична система Д.І. Менделєєва складається з горизонтальних рядів (великих і малих періодів) та вертикальних стовпчиків — груп, від перетину яких утворюються клітинки. Кожна клітинка має порядковий номер, який також є одночасно і порядковим номером хімічного елемента.

 

Вправа 2 Що таке період? Що таке група? 

Період  рядок хімічних елементів у періодичній системі.

Група  це стовпчик хімічних елементів у періодичній системі.

 

Середній рівень

Вправа 3 Вкажіть порядкові номери таких хімічних елементів:

A) Флуору 9

Б) Калію 19

B ) Купруму 29

Г) Сульфуру 16

 

Вправа 4 Укажіть назви хімічних елементів, які мають такі порядкові номери в періодичній системі:

А) порядковий №5 має Бор B

Б) порядковий №3 має Літій Li

В) порядковий №80 має Меркурій Hg

Г) порядковий №56 має Барій Ba

 

Вправа 5 Заряд ядра якого атома більший:

А) Хлору чи Алюмінію?

Порядкові номери Хлору №17 і Алюмінію №13 й, відповідно, заряд ядра атома +17 і +13, а +17>+13, значить заряд атома Хлору більший. 

Б) Купруму чи Нітроґену?

Порядкові номери Нітрогену №7 і Купруму №29  й, відповідно, заряд ядра атома +7 і +29, а +29>+7, значить заряд атома Купрума більший.

Відповідь: А) Хлору, Б) Купруму

 

Вправа 6 Укажіть число протонів у ядрі атома Натрію:

А) 23 

Б) 11 

В) З

Г) 1

Відповідь: Б)

Пояснення. На число протонів в ядрі атома вказує порядковий номер елемента (№11 Na)

 

Достатній рівень

Вправа 7 Напишіть назви і символи хімічних елементів 3-го періоду.

Відповідь: Натрій Na, Магній Mg, Алюміній Al, Силіцій Si, Фосфор P, Сульфур S, Хлор Cl, Аргон Ar

 

Вправа 8 Укажіть відповідність (позначено однаковим кольором) між символом хімічного елемента і зарядом ядра його атома:

Символ хімічного елемента Заряд ядра атома

1. Са

2. К

3. В

4. Ве

 

A) +4

Б) +5

B) +20

Г) +19

Д) +18

Відповідь: 1-B, 2-Г, 3-Б, 4-А

 

Вправа 9 Розмістіть хімічні елементи у порядку зростання заряду ядер атомів:

A) Sг   (№38)

Б) S    (№16)

B) Sі   (№14)

Г) Sе   (№34)

Відповідь: ВБГА

 

Високий рівень

Вправа 10 Напишіть назву, символ і порядковий номер хімічного елемента, який розміщений:

A) у головній підгрупі І групи 3 періоду;

Натрій Na №11

Б) у головній підгрупі III групи 2 періоду;

Бор В №5

B) у головній підгрупі VII групи 5 періоду. 

Йод І №53

 

Додаткове завдання

Вправа 11 Заповніть таблицю.

символ

хімічного

елемента

назва 

хімічного

елемента

 

 

заряд

ядра

 

кількість

електро-

нів

група,

підгру-

па

період
Р Фосфор 15 +15 15

V група

головна

підгрупа

3 період
N Нітроген 7 +7 7

V група

головна

підгрупа

2 період
С Карбон 6 +6 6

IV група

головна

підгрупа

2 період
S Сульфур 16 +16 16

VІ група

головна

підгрупа

3 період
Mg Магній 12 +12 12

ІІ група

головна

підгрупа

3 період
Si Силіцій 14 +14 14

IV група

головна

підгрупа

3 період

Інші завдання дивись тут...