Інші завдання дивись тут...

Початковий рівень 

Вправа 1 Дайте визначення поняття «відносна атомна маса».

Відносна атомна маса показує, у скільки разів маса даного атома більша за 1/12 маси атома Карбону.

 

Вправа 2 Що означає запис Аг(С)=12?

Відносна атомна маса Карбону дорівнює 12, або маса атома Карбона 12 а.о.м.

 

Вправа 3 Знайдіть за періодичною системою значення відносних атомних мас таких хімічних елементів:

А) Натрію; Ar(Na)=23 

Б) Маґнію; Ar(Mg)=24

В) Брому. Ar(Br)=80

 

Вправа 4 Укажіть назви хімічних елементів, що мають такі значення відносних атомних мас:

А) 27; Алюміній Al 

Б) 40; Кальцій Ca

В) 127. Йод I

 

Середній рівень

Вправа 5 Розмістіть хімічні елементи у порядку зростання їхніх відносних атомних мас: Ва, P, Сu, В, Li.

Аr(Ba)=137, Ar(P)=31, Ar(Cu)=64, Ar(B)=11, Ar(Li)=7, тому Ar(Li)<Ar(B)<Ar(P)<Ar(Cu)<Ar(Ba)

Відповідь: Li, B, P, Cu, Ba 

 

Вправа 6 У скільки разів маси атомів Карбону, Оксиґену і Маґнію більші за масу атома Гелію?

ma(C):ma(He)=Ar(C):Ar(He)=12:4=3

ma(O):ma(He)=Ar(O):Ar(He)=16:4=4

ma(Mg):ma(He)=Ar(Mg):Ar(He)=24:4=6

Відповідь: у 3 рази, у 4 рази, у 6 разів.

 

Вправа 7 Вкажіть відносну атомну масу хімічних елементів, заряд ядра яких дорівнює:

А) +24; Ar(Cr)=52

Б) +56; Ar(Ba)=137

В) +19. Ar(K)=39

 

Достатній рівень

Вправа 8 Вкажіть назву хімічного елемента і його відносну атомну масу, якщо він розміщений:

A) в головній підгрупі II групи 2 періоду;

Берилій Ar(Be)=9

Б) у побічній підгрупі VI групи 5 періоду;

Молібден Ar(Mo)=96

B) в головній підгрупі V групи 6 періоду.

Бісмут Ar(Bi)=209

 

Високий рівень

Вправа 9 У якій групі, підгрупі та періоді розміщено хімічний елемент, відносна атомна маса якого в два рази більша за відносну атомну масу Кальцію?

Ar(Ca)=40, тоді Ar(елемента)=2•40=80. Таку відносну атомну масу має хімічний елемент з порядковим номером 35 ― це Бром Br, який розміщений в VII групі, головній підгрупі, 4 періоду.  

 

Додаткове завдання

Вправа 10 Маса атома Нітроґену становить 2,32•10-26 кг. Обчисліть його відносну атомну масу.

Відомо: ma(N)=2,32•10-26 кг

Знайти: Ar(N)-?

Розв'язування

Ar(N)=ma(N): 1 а.о.м.=2,32•10-26 кг : 1,66•10-27 кг=14

Відповідь: 14

 

Вправа 11 Що легше: два атоми Алюмінію чи три атоми Сульфуру?

Ar(Al)=27, a двох атомів Алюмінію удвічі більша, тобто 2•Ar(Al)=2•27=54

Ar(S)=32, a трьох атомів Сульфуру в 3 рази більша, тобто 3•Ar(S)=3•32=96

54 < 96

Відповідь: маса трьох атомів Сульфуру більша за масу двох атомів Алюмінію.

 

Вправа 12 Чи може до складу будь-якої молекули входити Оксиґен масою:

A) 16 а.о.м;

Так, бо m=Ar(O)=16

Б) 8 а.о.м.;

Ні

B) 64 а.о.м.;

Так, бо m=4•Ar(O)=4•16=64 а.о.м.

Г) 4 а.о.м.?

Ні

Відповідь: А) так, Б) ні, В) так, Г) ні

Інші завдання дивись тут...