Інші завдання дивись тут...

Початковий рівень 

Вправа 1 Наведіть приклади відомих вам металів.

Залізо Fe, цинк Zn, алюміній Al, хром Cr

До яких речовин вони належать — простих чи складних? Органічних чи неорганічних? Метали належать до простих неорганічних речовин.

 

Вправа 2 Які відмінності у фізичних властивостях металів і неметалів?

Метали мають характерний металічний блиск, пластичні (ковкі), добре проводять теплоту та електричний струм, у звичайних умовах — тверді речовини (крім ртуті), переважна більшість має високу температуру плавлення. Метали мають немолекулярну будову.

Багато неметалів за кімнатної температури — гази (кисень О2, водень Н2, азот N2, хлор Сl2, гелій Не), є серед них рідина (бром Вг2) і тверді речовини (вуглець С, сірка S, фосфор P, йод І2), погано проводять теплоту і електричний струм (за винятком графіту), а в твердому стані від удару розсипаються. Неметали мають атомну (алмаз, графіт, інертні гази) або молекулярну (кисень, водень, хлор тощо) будову

 

Середній рівень

Вправа 3 Поясніть різницю між поняттям «хімічний елемент» і «проста речовина», «проста речовина» і «складна речовина». 

Хімічний елемент ― це певний вид атомів, тобто поняття застосовується для класифікації атомів, а проста речовина ― метал чи неметал ― утворена цим певним видом атомів, тобто хімічним елементом, тому проста речовина є формою існування хімічного елемента у вільному стані.

Проста речовина складається з атомів одного хімічного елемента, а складна  з кількох хімічних елементів.

 

Вправа 4 Із поданого переліку хімічних формул випишіть окремо формули простих та складних речовин: 

Прості речовини: O2, O3, S8, Сl2, Не, Р4, Si, N2

Складні речовини: Н3РO4, NН3, K2SO4, SO2, СO2, Н2O2, N2O

 

Достатній рівень

Вправа 5 Розгляньте мал.70. Вкажіть моделі простих речовин, складних речовин, сумішей речовин.

Відповідь: а),г) — прості речовини; в),е) — складні речовини; б),д) — суміші

 

Вправа 6 Визначте, де про маґній говориться як про хімічний елемент, а де — як про просту речовину:

A) Маґній згоряє сліпучим полум’ям. 

Магній — проста речовина

Б) Маґній входить до складу солей, що розчинені у морській воді.

Магній — хімічний елемент 

B) Маґній розміщено у 3 періоді періодичної системи.

Магній — хімічний елемент

 

Високий рівень

Вправа 7 Випишіть із поданого переліку органічні речовини: калійна селітра, спирт, глюкоза, азот, жир, білок, вапняк, залізна руда, крохмаль, лимонна кислота, поташ, арґон, мідь, сірка, мурашина кислота.

Відповідь: спирт, глюкоза, жир, білок, крохмаль, лимонна кислота, мурашина кислота

 

Вправа 8 Із поданого переліку випишіть окремо речовини-метали і речовини-неметали: хлор, срібло, азот, водень, мідь, залізо, кисень, алюміній, натрій, силіцій, літій, хром, фосфор, кальцій, цинк, графіт, барій, фтор, магній, золото, йод

Речовини-метали: срібло, мідь, залізо, алюміній, натрій, літій, хром, кальцій, цинк, барій, магній, золото

Речовина-неметал: хлор, азот, водень, кисень, силіцій, фосфор, графіт, фтор, йод

 

Додаткове завдання

Вправа 9 Які хімічні елементи утворюють такі складні речовини:

A) калій фосфід; Калій і Фосфор

Б) алюміній карбід; Калій і Карбон

B) маґній хлорид; Магній і Хлор

Г) барій сульфід? Барій і Сульфур

Інші завдання дивись тут..