Інші завдання дивись тут...

Початковий рівень 

Вправа 1 Дайте визначення поняття «валентність». Число зв’язків, які даний атом утворює з іншими атомами, називають валентністю.

 

Вправа 2 Яку валентність виявляють у хімічних сполуках Оксиґен і Гідроґен?

Оксиген завжди двовалентний, а Гідроген — одновалентний.

 

Вправа 3 Чи всі хімічні елементи мають стале значення валентності? 

Стале значення валентності мають хімічні елементи головних підгруп І—III груп періодичної системи.

 

Середній рівень

Вправа 4 Визначте валентність хімічних елементів за формулами сполук:

Відповідь: H2ISeIISeIVО2IIOIIF2IСl2O5II

Пояснення.

Сполука H2SeЗначення валентності Гідрогену І. Обчислюємо валентність усіх атомів Гідрогену (1•2=2) і ділимо валентність усіх атомів Гідрогену на число атомів Селену (2:1=2). Валентність Селену — II

Сполука SeO2Значення валентності Оксигену ІІ. Обчислюємо валентність усіх атомів Оксигену (2•2=4) і ділимо валентність усіх атомів Оксигену на число атомів Селену (4:1=4). Валентність Селену — IV

Сполука OF2Значення валентності Флуору І, а валентність Оксигену — II

Сполука Сl2O5. Значення валентності Оксигену ІІ. Обчислюємо валентність усіх атомів Оксигену (5•2=10) і ділимо валентність усіх атомів Оксигену на число атомів Хлору (10:2=5). Валентність Хлору — V 

 

Вправа 5 Визначте валентність елементів за формулами їхніх сполук з Оксиґеном:

Відповідь: Р2VO5, SIVO2, SVIO3, NIIO, NIVO2, SnIIO, SnIVO2, V2VO5

Пояснення.

Сполука P2O5Значення валентності Оксигену ІІ. Обчислюємо валентність усіх атомів Оксигену (5•2=10) і ділимо валентність усіх атомів Оксигену на число атомів Фосфору (10:2=5). Валентність Фосфору — V

Сполука SO2Значення валентності Оксигену ІІ. Обчислюємо валентність усіх атомів Оксигену (2•2=4) і ділимо валентність усіх атомів Оксигену на число атомів Сульфуру (4:1=4). Валентність Сульфуру — ІV

Сполука SO3Значення валентності Оксигену ІІ. Обчислюємо валентність усіх атомів Оксигену (3•2=6) і ділимо валентність усіх атомів Оксигену на число атомів Сульфуру (6:1=6). Валентність Сульфуру — VІ

Сполука NOЗначення валентності Оксигену ІІ. Обчислюємо валентність усіх атомів Оксигену (1•2=2) і ділимо валентність усіх атомів Оксигену на число атомів Нітрогену (2:1=2). Валентність Нітрогену — II

Сполука NO2Значення валентності Оксигену ІІ. Обчислюємо валентність усіх атомів Оксигену (2•2=4) і ділимо валентність усіх атомів Оксигену на число атомів Нітрогену (4:1=4). Валентність Нітрогену — ІV

Сполука SnO2Значення валентності Оксигену ІІ. Обчислюємо валентність усіх атомів Оксигену (2•2=4) і ділимо валентність усіх атомів Оксигену на число атомів Стануму (4:1=4). Валентність Стануму — IV

Сполука V2O5Значення валентності Оксигену ІІ. Обчислюємо валентність усіх атомів Оксигену (5•2=10) і ділимо валентність усіх атомів Оксигену на число атомів Ванадію (10:2=5). Валентність Ванадію — V

 

 

Достатній рівень

Вправа 6 Напишіть формули бінарних сполук з Оксиґеном таких хімічних елементів: Маґнію, Фосфору (ІІІ), Калію, Хлору (ІV), Феруму (ІІІ), Купруму (ІІ), Силіцію (ІV), Цинку, Алюмінію, Гідроґену, Плюмбуму (ІІ), 

Плюмбуму (IV)

Відповідь: MgO, P2O3K2O, ClO2Fe2O3CuO, SiO2ZnO, Al2O3H2O, PbO, PbO2

Пояснення.

Сполука магній оксид. Записуємо хімічні символи елементів і над ними валентність елементів: MgIIОII. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює два і ділимо його на величину валентності кожного з елементів (2:2=1 i 2:2=1) ― це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента (на письмі 1 не пишемо). Отже, формула магній оксиду MgО.

Сполука фосфор (ІII) оксид. Записуємо хімічні символи елементів і над ними валентність елементів: РIIIОІІ. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює шість (3•2=6) і ділимо його на величину валентності кожного з елементів (6:3=2 i 6:2=3) ― це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента. Отже, формула фосфор (ІII) оксиду Р2О3.

Сполука калій оксид. Записуємо хімічні символи елементів і над ними валентність елементів: КIОІІ. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює два (1•2=2) і ділимо його на величину валентності кожного з елементів (2:1=2 i 2:2=1) ― це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента (на письмі 1 не пишемо). Отже, формула калій оксиду К2О.

Сполука хлор (ІV) оксид. Записуємо хімічні символи елементів і над ними валентність елементів: ClIVОІІ. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює чотири і ділимо його на величину валентності кожного з елементів (4:4=1 i 4:2=2) ― це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента (на письмі 1 не пишемо). Отже, формула хлор (ІV) оксиду СlО2.

Сполука ферум (ІII) оксид. Записуємо хімічні символи елементів і над ними валентність елементів: FeIIIОІІ. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює шість (3•2=6) і ділимо його на величину валентності кожного з елементів (6:3=2 i 6:2=3) ― це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента. Отже, формула ферум (ІII) оксиду Fe2О3.

Сполука купрум (ІII) оксид. Записуємо хімічні символи елементів і над ними валентність елементів: CuIIIОІІ. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює шість (3•2=6) і ділимо його на величину валентності кожного з елементів (6:3=2 i 6:2=3) ― це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента. Отже, формула купрум (ІII) оксиду Cu2О3.

Сполука cиліцій (ІV) оксид. Записуємо хімічні символи елементів і над ними валентність елементів: SiIVОІІ. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює чотири і ділимо його на величину валентності кожного з елементів (4:4=1 i 4:2=2) ― це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента (на письмі 1 не пишемо). Отже, формула силіцій (ІV) оксиду SiO2.

Сполука цинк оксид. Записуємо хімічні символи елементів і над ними валентність елементів: ZnIIОII. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює два і ділимо його на величину валентності кожного з елементів (2:2=1 i 2:2=1) ― це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента (на письмі 1 не пишемо). Отже, формула цинк оксиду ZnО.

Сполука алюміній (ІII) оксид. Записуємо хімічні символи елементів і над ними валентність елементів: AlIIIОІІ. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює шість (3•2=6) і ділимо його на величину валентності кожного з елементів (6:3=2 i 6:2=3) ― це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента. Отже, формула алюміній (ІII) оксиду Al2О3.

Сполука гідроген оксид. Записуємо хімічні символи елементів і над ними валентність елементів: HIОІІ. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює два (1•2=2) і ділимо його на величину валентності кожного з елементів (2:1=2 i 2:2=1) ― це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента (на письмі 1 не пишемо). Отже, формула гідроген оксиду H2О.

Сполука плюмбум (II) оксид. Записуємо хімічні символи елементів і над ними валентність елементів: PbIIОII. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює два і ділимо його на величину валентності кожного з елементів (2:2=1 i 2:2=1) ― це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента (на письмі 1 не пишемо). Отже, формула плюмбум (II) оксиду PbО.

Сполука плюмбум (ІV) оксид. Записуємо хімічні символи елементів і над ними валентність елементів: PbIVОІІ. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює чотири і ділимо його на величину валентності кожного з елементів (4:4=1 i 4:2=2) ― це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента (на письмі 1 не пишемо). Отже, формула плюмбум (ІV) оксиду PbO2.

 

Вправа 7 У сполуках з Оксиґеном Манґан виявляє валентності II, III, ІV, VII. Складіть формули цих сполук.

Відповідь: MnO, Mn2O3, MnO2, Mn2O7

Пояснення.

Сполука манґан (II) оксид. Записуємо хімічні символи елементів і над ними валентність елементів: MnIIОII. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює два і ділимо його на величину валентності кожного з елементів (2:2=1 i 2:2=1) ― це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента (на письмі 1 не пишемо). Отже, формула манґан (II) оксиду MnО.

Сполука манґан (ІII) оксид. Записуємо хімічні символи елементів і над ними валентність елементів: MnIIIОІІ. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює шість (3•2=6) і ділимо його на величину валентності кожного з елементів (6:3=2 i 6:2=3) ― це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента. Отже, формула манґан (ІII) оксиду Mn2О3.

Сполука манґан (ІV) оксид. Записуємо хімічні символи елементів і над ними валентність елементів: MnIVОІІ. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює чотири і ділимо його на величину валентності кожного з елементів (4:4=1 i 4:2=2) ― це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента (на письмі 1 не пишемо). Отже, формула манґан (ІV) оксиду MnO2.

Сполука манґан (VII) оксид. Записуємо хімічні символи елементів і над ними валентність елементів: MnVIIОІІ. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює чотирнадцять (7•2=14) і ділимо його на величину валентності кожного з елементів (14:7=2 i 14:2=7) ― це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента. Отже, формула манґан (VII) оксиду Mn2O7.

 

Високий рівень

Вправа 8 Установіть відповідність (позначено однаковим кольором) між хімічним елементом і значеннями валентності, які він виявляє у хімічних сполуках:

Хімічний

елемент

Значення

валентності

1. Р 

2. Fe

3. С

 

А) 2 і З

Б) 2 і 4

В) 1 і 7

Г) З і 5

Відповідь: 1-Г, 2-А, 3-Б

 

Вправа 9 Розташуйте хімічні сполуки у порядку зростання значення валентності Нітроґену:

A) NO2Валентність N (IV)

Б) NO;   Валентність N (II)

В) N2O3; Валентність N (III)

Г) N2O.  Валентність N (I)

Відповідь: ГБВА

 

Додаткове завдання

Вправа 10 Визначте валентність хімічних елементів за графічними формулами їхніх молекул:

Для SeO4 валентність Se (VI), O (II)

Для P2O5 валентність P (V), O (II)

Для HCN валентність H (I), C (IV), N (III)

Для H2SO4 валентість H (I), O(II), S (VI)

Пояснення. Число рисок, які відходять від символу хімічного елемента в графічній формулі, і є валентність цього атома.

 

Вправа 11 За розміщенням у періодичній системі визначте максимальне значення валентності таких хімічних елементів: 

Ве валентність (II), бо є елементом II групи головної підгрупи

валентність (V), бо є елементом V групи головної підгрупи

Sі валентність (IV), бо є елементом IV групи головної підгрупи

Аl валентність (III), бо є елементом III групи головної підгрупи

С валентність (IV), бо є елементом IV групи головної підгрупи

Те валентність (VI), бо є елементом VI групи головної підгрупи

валентність (VI), бо є елементом VI групи головної підгрупи

валентність (III), бо є елементом III групи головної підгрупи

Se валентність (VI), бо є елементом VI групи головної підгрупи

Cl валентність (VII), бо є елементом VII групи головної підгрупи

Пояснення. Максимальне значення валентності хімічних елементів чисельно дорівнює номеру групи, у якій вони розміщені (виняток: Флуор завжди одновалентний, Оксиґен — двовалентний, а Нітроґен — чотиривалентний)

Інші завдання дивись тут...