Інші завдання дивись тут...

Початковий рівень 

Вправа 1 Що розуміють під: 

а) фізичним явищем?

Явища, під час яких змінюється форма предмета чи агрегатний стан речовини, але не змінюється її склад, називають фізичними.

Фізичні явища поділяють на: механічні (явища, які відбуваються з фізичними тілами під час їхнього руху), електричні (явища, що відбуваються під час руху електричних зарядів), магнітні (виникнення у фізичних тіл магнітних властивостей), оптичні (відбуваються при поширенні світла), теплові (явища, які відбуваються при нагріванні і охолодження фізичних тіл ) тощо. 

б) хімічною реакцією?

Хімічними називають явища (реакції), під час перебігу яких одні речовини перетворюються на інші.

 

Вправа 2 Назвіть ознаки хімічних реакцій. Зміна забарвлення, поява запаху, утворення газу, випадання або розчинення осаду, виділення чи поглинання енергії, випромінювання світла.

 

Середній рівень

Вправа 3 Наведіть приклади:

а) фізичних явищ;

Випаровування і конденсація води, кипіння води, утворення криги під час замерзання річок, танення льоду, прокатка алюмінієвої фольги, перемішування розчину, виливання виробів із розплавленої сталі, подрібнення каменю, проходження електричного струму по металевому провіднику. 

б) хімічних явищ.

Горіння спирту, обвуглювання цукру, іржавіння заліза, згортання крові, скисання молока, гасіння харчової соди оцтом.

 

Достатній рівень

Вправа 4 Які явища з даного переліку належать до фізичних, а які — до хімічних:

а) утворення інею на деревах;

Фізичне явище, бо є зміною агрегатного стану речовини.

б) випаровування води;

Фізичне явище, бо є зміною агрегатного стану речовини.

в) витягування стального дроту;

Фізичне явище, бо є зміною форми предмета.

г) пожовтіння листя на деревах;

Хімічне явище, бо утворюється нова речовина, ознакою реакції є зміна кольору.

д) плавлення алюмінію;

Фізичне явище, бо є зміною агрегатного стану речовини.

е) танення снігу;

Фізичне явище, бо є зміною агрегатного стану речовини. 

є) згіркнення масла;

Хімічне явище, бо утворюється нова речовина, ознакою реакції є зміна кольору і поява запаху.

ж) вибух петарди;

Хімічне явище, бо утворюється нова речовина, ознакою реакції є виділення енергії.

з) кристалізація солі;

Фізичне явище, бо є зміною агрегатного стану речовини.

і) відбілювання тканини;

Хімічне явище, бо утворюється нова речовина, ознакою реакції є зміна кольору.

ї) іржавіння леза ножа;

Хімічне явище, бо утворюється нова речовина, ознакою реакції є зміна кольору.

й) очистка леза ножа від іржі наждачним папером.

Фізичне явище, бо є зміною форми предмета

За якими ознаками ви відрізняєте хімічні явища? Зміна кольору, поява запаху.

Відповідь: хімічні явища  г, є, ж, і, ї; фізичні явища  а, б, в, д, е, з, й

 

Високий рівень

Вправа 5 Чи зберігаються молекули під час:

а) фізичних явищ; Зберігаються, бо не змінюється склад речовини.

б) хімічних явищ? Не зберігаються, бо змінюється склад речовини, тобто молекули реагентів руйнуються, а з них утворюються нові молекули, бо атоми перегруповуються, утворюючи молекули нових речовин.

Інші завдання дивись тут...