Інші завдання дивись тут...

Початковий рівень 

Вправа 1 Назвіть основні складники повітря. Азот і кисень.

 

Вправа 2 Який вчений досліджував склад повітря? Французький учений А.-Л. Лавуазьє, проте остаточно склад повітря було визначено лише в XX ст.

 

Середній рівень

Вправа 3 Які речовини належать до інертних газів? Прості речовини інертних елементів  Гелій Не, Неон Nе, Арґон Аг, Криптон Кг, Ксенон Хе, Радон Rn  складаються з одноатомних молекул. За кімнатної температури вони є безколірними газами, що малорозчинні у воді.

Де вони використовуються? Арґоном і криптоном наповнюють електричні лампочки. Неоновими лампами великої потужності обладнано маяки. Гелій використовують для заповнення метеорологічних куль — зондів, аеростатів, дирижаблів.

 

Вправа 4 Як змінюється склад повітря у закритому кабінеті під час уроку хімії? Масова частка кисню в повітрі зменшується, а вуглекислого газу збільшується.

 

Достатній рівень

Вправа 5 Чому повітря не має хімічної формули? Бо повітря — однорідна, добре перемішана суміш різних газів.

 

Вправа 6 У якому повітрі — вологому чи сухому — більший вміст водяної пари? У вологому повітрі.

 

Високий рівень

Вправа 7 Наведіть формули речовин, які входять до складу повітря. N2 азот, О2 кисень, СО2 вуглекислий газ, Не гелій, Ne неон, Н2О водяна пара

 

Вправа 8 До простих чи складних речовин належать основні складники повітря? До простих речовин.

Інші завдання дивись тут...