Інші завдання дивись тут...

Початковий рівень 

Вправа 1 У складі яких речовин міститься Оксиґен у земній корі та повітрі?

У земній корі Оксиґен міститься у складі більшості мінералів (гематит, або червоний залізняк; магнетит, або магнітний залізняк; кварц; гіпс; польовий шпат) та гірських порід. У вигляді простої речовини кисню О2 Оксиґен міститься у повітрі, а у вигляді озону О3 — у верхніх шарах атмосфери.

 

Вправа 2 До яких явищ — фізичних чи хімічних — належить перетворення рідкого кисню в газоподібний? До фізичних явищ, бо є зміною агрегатного стану речовини.

 

Вправа 3 Для чого працівники рибних господарств взимку прорубують ополонки на ріках та озерах!  Киснем, розчиненим у воді, дихають риби та рослини водойм, а його може не вистачити на всю зиму, оскільки запаси цього газу в скутих кригою ріках та озерах не поповнюються за рахунок повітря. 

 

Середній рівень

Вправа 5 У якій групі, підгрупі та періоді розміщено Оксиґен?  

Відповідь: у головній підгрупі VI групи 2 періоду.

 

Вправа 6 До яких елементів — металічних чи неметалічних — належить Оксиґен? До неметалічних елементів.

 

Вправа 7 У скільки разів атом Оксиґену важчий за атом Гідроґену?

Ar(O):Ar(H)=16:1=16

Відповідь: у 16 разів

 

Достатній рівень

Вправа 8 Обчисліть відносну молекулярну масу кисню та озону.

Mr(O2)=2Ar(O)=216=32

Mr(O3)=3Ar(O)=316=48

 

Високий рівень

Вправа 9 Оксиґен міститься у складі гематиту (червоного залізняка) Fе2O3, кварцу SiO2, піролюзиту МnO2. Визначте масові частки Оксиґену у цих мінералах. Який із них містить найбільше Оксиґену?

Mr(Fe2O3)=2Ar(Fe)+3Ar(O)=256+316=160

w1(O)=3Ar(O)/Mr(Fe2O3)=316:160=0,3, або 30%

Mr(SiO2)=Ar(Si)+2Ar(O)=28+216=60

w2(O)=2Ar(O)/Mr(SiO2)=216:60=0,533, або 53,3%

Mr(MnO2)=Ar(Mn)+2Ar(O)=55+216=87

w3(O)=2Ar(O)/Mr(MnO2)=216:87=0,368, або 36,8%

w1(O)<w3(O)<w2(O)

Відповідь: кварц містить найбільше Оксигену.

 

Вправа 10 Учень сьомого класу важить 50 кг. Розрахуйте масу і кількість всіх атомів Оксиґену в його організмі, якщо відомо, що масова частка Оксиґену дорівнює 61%, а маса одного атома Оксиґену становить 2,66•10-26кг.

Відомо: m(організму)=50 кг, w(О)=61%, ma(O)=2,66•10-26кг

Знайти: m(O)-?, n(O)-?

Розв'язування

1. Знаходимо масу атомів Оксигену в організмі учня:

m(О)=w(О)m(організму):100%=61% • 50 кг : 100%=30,5 кг

2. Обчислюємо кількість атомів Оксигену в організмі учня:

n(O)=m(O):ma(O)=30,5 кг : (2,66•10-26кг)=1,151027

Відповідь: 30,5 кг і 1,151027 атомів

Інші завдання дивись тут...