Інші завдання дивись тут...

Початковий рівень 

Вправа 1 Сформулюйте закон збереження маси речовин. Маса речовин, які вступають у хімічну реакцію, дорівнює масі речовин, що утворюються унаслідок реакції.

 

Вправа 2 Хто відкрив закон збереження маси речовин? Французький хімік Антуан Лоран Лавуазье і незалежно від нього російський вчений Михайло Васильович Ломоносов.

 

Вправа 3 Чому під час горіння спиртівки маса спирту постійно зменшується?

Горіння спиртівки — це хімічна реакція спирту з киснем повітря, яка відбувається з утворенням вуглекислого газу і води. Продукти цієї реакції (вуглекислий газ та водяна пара) — газоподібні речовини, які вивітрюються, тому здається, що відбувається втрата маси.

Чи не порушується при цьому закон збереження маси речовин? Ні, не порушується, адже спирт не зникає безслідно, а перетворюється на нові речовини  воду і вуглекислий газ. 

 

Середній рівень

Вправа 4 Як ви поясните збільшення маси залізної деталі при іржавінні? Збільшення маси відбувається за рахунок взаємодії металу з водяною парою і киснем, що міститься в повітрі, внаслідок чого утворюється нова речовина. 

 

Вправа 5 Що означає індекс у формулі речовини і коефіцієнт у рівнянні реакції? 

Індекси — числа, які вказують на кількість атомів або груп атомів у формулі речовини. 

Коефіцієнт — число, яке записують перед формулою в хімічному рівнянні, означає кількість молекул, окремих атомів або груп атомів.

 

Вправа 6 Що означає «дібрати коефіцієнти» у рівнянні хімічної реакції?

Урівняти число атомів кожного хімічного елемента в лівій і правій частинах (до і після стрілки).

 

Достатній рівень

Вправа 7 При згорянні вуглецю С утворюється вуглекислий газ. Напишіть рівняння цієї реакції.

C + O2 = CO2

 

Вправа 8 При взаємодії двох газів — кисню і водню — утворюється вода. Напишіть рівняння цієї реакції.

O2 + 2H2 = 2H2O

 

Вправа 9 Під час розкладу малахіту (СuOH)2СO3 утворюється оксид Купруму (ІІ) СuО, вуглекислий газ і вода. Напишіть рівняння цієї реакції.

(CuOH)2CO3 = 2CuO + CO2 + H2

 

Високий рівень

Вправа 10 Доберіть коефіцієнти у таких схемах реакцій:

а) 3Fe + 2O2 = Fe3O4

    S + O2 = SO2

    СН4 = С + 2Н2

    2Р + 5Вг2 = 2РВг5

б) 2Аl + 3F2 = 2AlF3

    N2 + 3Н2 = 2NH3

    6FеО + O2 = 2Fe3O4

    2Fе + 3Сl2 = 2FeCl3

в) 2H2O2 = 2H2O + O2

    2Ca + O2 = 2CaO

    2Na + Сl2 = 2NaCl

    2ВаО + O2 = 2ВаO2

г) 4СuO = 2Cu2O + O2

    2SO2 + O2 = 2SO3

    2FeBr3 = 2FeBr2 + Br2

    СuCl2 + Na2S = CuS + 2NaCl

д) 2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O

    2C4H10 + 13O2 = 8CO2 + 10H2O

   4Ag + 2H2S + O2 = 2Ag2S + 2H2O

   4CH3NH2 + 9O2 = 4CO2 + 10H2O + 2N2

е) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2

   2KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2H2O

   3NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + 3H2O

   2CuOH = Cu2O + H2O

 

Додаткове завдання

Вправа 11 У природному газі міститься невелика кількість етану С2Н6. На повітрі він згоряє подібно до метану. Складіть рівняння цієї реакції.

2H6 + 7O2 = 4CO2 + 6H2O

 

Вправа 12 Перетворіть подані напівсхеми реакцій на хімічні рівняння:

а) Ca + Cl2 = CaCl2

б) 2Аl + 3S = Al2S3

в) 6К + N2 = 2K3N

г) 2Na + S = Na2S

д) Ва + Вr2 = BaBr2

е) 2Mg + O2 = 2MgO

Інші завдання дивись тут...

 • Таня
  Клас ви мені допомогли
  25 січня 2021 20:23
 • CAH9
  классссс спасибо
  8 лютого 2021 16:43
 • Artem
  Дякую допомогли
  29 березня 2024 16:53