Інші завдання дивись тут...

Початковий рівень

Вправа 1 Як можна визначити, в якій із двох посудин знаходиться кисень, а в якій — повітря? Жевріюча скіпка спалахнує в кисні яскравим полум’ям і горить яскравіше, ніж на повітрі.

 

Вправа 2 Які речовини називають оксидами? Оксиди — складні речовини, які складаються з двох хімічних елементів, одним із яких є Оксиґен.

Наведіть приклади відомих вам оксидів.

CO2  карбон (IV) оксид, CO  карбон (II) оксид, H2 водаSO сульфур (IV) оксид, SO сульфур (VI) оксид, MgO  карбон оксид, Fe3O ферум (II,III) оксид (або залізна окалина).

Атоми Феруму в залізній окалині Fe3O4 мають різне значення валентності. Один з атомів Феруму має валентність II, а два інших — валентність III, тому Fe3O4 = FeIIO•FeIII2O3. Залізну окалину розглядають як подвійний оксид Феруму, тому хімічна назва цієї сполуки — ферум (ІІ, III) оксид.

 

Середній рівень

Вправа 3 Під час згоряння вуглецю за нестачі кисню утворюється чадний газ СО. Напишіть рівняння цієї реакції. 2C + O2 = 2CO

Яку хімічну назву має чадний газ? Карбон (II) оксид

 

Достатній рівень

Вправа 4 Охарактеризуйте хімічні властивості кисню. Напишіть рівняння відповідних хімічних реакцій, дайте назви продуктам реакції.

1. Кисень реагує з неметалами (прості речовини):

4P + 5O2 = 2P2O5  фосфор (V) оксид

2. Кисень реагує з металами (прості речовини):

2Сu + O2 = 2CuO  купрум (II) оксид

3. Кисень реагує із складними речовинами:

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2 карбон (IV) оксид і вода

 

Високий рівень

Вправа 5 Сірковуглець СS2 — летка отруйна рідина, яку використовують у виробництві деяких штучних волокон (віскози). При його згорянні в кисні утворюється сірчистий та вуглекислий гази. Напишіть рівняння цієї реакції.

CS2 + 3O2 = 2SO2 + CO2

 

Вправа 6 При згорянні маґнію, цинку та алюмінію в кисні утворюються їхні оксиди. Складіть формули цих сполук.

MgO, ZnO, Al2O3

Напишіть рівняння реакцій, дайте назви продуктам реакцій.

2Mg + O2 = 2MgO — магній оксид

2Zn + O2 = 2ZnO  — цинк оксид

4Al + 3O2 = 2Al2O3 — алюміній оксид

 

Додаткове завдання

Вправа 7 Якщо у лампу розжарювання потрапить повітря, то вольфрамова спіраль згоряє і на склі утворюється жовтий осад Вольфрам (VІ) оксиду. Напишіть рівняння цієї реакції.

2W + 3O2 = 2WO3

 

Вправа 8 Ксенон (VІІІ) оксид — дуже нестійка сполука. При незначному нагріванні він розкладається з вибухом на прості речовини. Напишіть рівняння цієї реакції.

XeO4 = Xe + 2O2

Інші завдання дивись тут...