Інші завдання дивись тут...

Початковий рівень 

Вправа 1 Чому на повітрі горіння відбувається менш інтенсивно, ніж у кисні? На повітрі горіння відбувається менш інтенсивно, ніж у кисні, бо в повітрі кисню міститься близько 20%, а наявні у ньому азот та інші гази не підтримують горіння.

У процесі горіння речовин бере участь лише 1/5 об’єму повітря.

 

Вправа 2 Поясніть, що означають поняття:

а) «горіння»

Горіння — це хімічна реакція, яка відбувається з виділенням теплоти та світла. Часто горіння супроводжується полум’ям.

б) «повільне окиснення»

Повільне окиснення — взаємодія речовин із киснем, коли горіння не спостерігається.

в) «температура займання»

Температура займання — це температура, за якої речовина загоряється.

 

Середній рівень

Вправа 3 Пріле листя, сіно, деревна тирса при тривалому зберіганні на повітрі можуть самозайматися. Як це пояснити? У цих випадках теплота, що виділяється при повільному окисненні речовин, є достатньою для самозаймання. 

 

Вправа 4 Чим пояснити той факт, що полум’я природного газу практично безколірне, а полум’я свічки — світне? Уміст Карбону в парафіні свічки більший порівняно з метаном у природному газі. Під час згоряння парафіну Карбон згоряє не повністю і частково переходить у сажу, а весь Карбон, який є у складі метану, окиснюється до вуглекислого газу. Саме розжарені до високої температури дрібні частинки сажі роблять світним полум’я свічки.

 

Достатній рівень

Вправа 5 Назвіть умови, необхідні для виникнення і припинення горіння. 

Умови виникнення горіння: наявність кисню і досягнення речовиною температури займання.

Умови припинення горіння: охолодити речовину нижче температури займання або припинити доступ до неї повітря.

 

Високий рівень

Вправа 6 При горінні на повітрі спирту С2Н6O, безводної оцтової кислоти С2Н4O2 і ефіру С4Н10О утворюється вуглекислий газ та вода. Напишіть рівняння відповідних реакцій.

C2H6O + 3O2 = 2CO2 + 3H2O

C2H4O2 + 2O2 = 2CO2 + 2H2O

C4H10O + 6O2 = 4CO2 + 5H2O

 

Додаткове завдання

Вправа 7 При горінні маґнію на повітрі, крім оксиду, утворюється також маґній нітрид — продукт взаємодії маґнію з азотом N2. Напишіть формулу маґній нітриду і рівняння реакції його утворення, якщо відомо, що у сполуках з металами Нітроґен тривалентний.

Формула маґній нітриду: Mg3N2

N2 + 3Mg = Mg3N2

Інші завдання дивись тут...