Інші завдання дивись тут...

Початковий рівень 

Вправа 1 На якій властивості кисню ґрунтується його використання? 

На здатності кисню підтримувати горіння і дихання.

 

Вправа 2 Яка біологічна роль кисню? Майже всі живі організми використовують кисень для дихання.

 

Середній рівень

Вправа 3 Створіть схему «Колообіг Оксиґену у природі».

Колообіг Оксигену пов’язує атмосферу й гідросферу із земною корою. Ключові ланки колообігу Оксигену такі:

― утворення кисню з води та вуглекислого газу внаслідок фотосинтезу в зелених рослинах і розкладання водяної пари та озону у верхніх шарах атмосфери під впливом ультрафіолетових променів Сонця;

― споживання кисню для дихання, реакцій окиснення органічних і неорганічних речовин, продуктами яких є вода і вуглекислий газ;

― використання утворених води і вуглекислого газу в новому циклі обігу Оксигену.

 

Достатній рівень

Вправа 4 Розгляньте мал. 89 і складіть розповідь про використання кисню.

Рідкий кисень використовують для виготовлення вибухових сумішей — оксиліквітів, які незамінні для проведення вибухових робіт під час будівництва тунелів, каналів, видобутку корисних копалин.

У авіації і космонавтиці кисень використовують, як окисник у ракетних двигунах; кисневими апаратами користуються льотчики під час висотних польотів.

У металургії під час виплавляння чавуну і сталі з метою, щоби прискорити перебіг процесів і підвищити температуру, до повітря, яке надходить у доменні та сталеплавильні печі, додають кисень.

У підводному плаванні кисневими апаратами користуються водолази.

У медицині для полегшення утрудненого дихання застосовуються кисневі подушки, апарати штучного дихання, кисневі коктейлі і ванни.

Для зварювання металів, тобто для сплавляння металевих частин, використовують ацетилено-кисневі пальники, в які по різних трубках подають ацетилен і кисень, а біля виходу з пальника обидва гази змішуються, де їх і підпалюють, а оскільки ацетилен горить в чистому кисні, а не на повітрі, то температура полум'я у зварювальних апаратах сягає 30000С. 

 

Високий рівень

Вправа 5 Напишіть рівняння реакцій, що відбуваються під час зварювання і різки заліза з використанням ацетилено-кисневого пальника, якщо відомо, що під час згоряння ацетилену утворюється вуглекислий газ і вода.

2C2H2 + 5O2 = 4CO2 + 2H2O

 

Додаткове завдання

Вправа 6 Як пальне у деяких ракетних двигунах використовують диметилгідразин С2Н8N2. Напишіть рівняння реакції горіння цієї речовини у кисні, якщо відомо, що внаслідок реакції утворюються вуглекислий газ, вода та азот.

C2H8N2 + 4O2 = 2CO2 + 4H2O + N2

Інші завдання дивись тут...