Інші завдання дивись тут...

Початковий рівень 

Вправа 1 Напишіть хімічну формулу води. H2O

 

Вправа 2 До простих чи складних речовин належить вода? До складних речовин, бо утворена атомами двох хімічних елементів Гідрогеном і Оксигеном.

 

Вправа 3 Опишіть фізичні властивості води. За кімнатної температури вода — безколірна рідина, при атмосферному тиску і температурі 0°С вона перетворюється на лід, а при  100°С — кипить. Густина води дорівнює 1 г/см3 (при 4°С). Чиста вода практично не проводить електричного струму і погано проводить теплоту.

 

Середній рівень

Вправа 4 Чому річкова, джерельна і тала вода має різний смак? Бо містять розчинені речовини, переважно солі. 

Яка з них найчистіша з хімічної точки зору? Найчистішою у природі є тала (дощова) вода — при її випаровуванні майже не залишається твердого залишку.

 

Достатній рівень

Вправа 5 Якщо скляну пляшку, заповнену водою, виставити на мороз, вона трісне. Чому? При замерзанні вода розширюється, її об'єм збільшується.

 

Високий рівень

Вправа 6 Якщо заповнену водою пробірку нагрівати лише у її верхній частині так, щоб вода закипіла, то нижня частина буде ледь теплою. Який висновок можна зробити про теплопровідність води? Вода має низьку теплопровідність (теплопровідність ― це здатність речовин передавати тепло в навколишнє середовище).

 

Вправа 7 Визначте масове відношення хімічних елементів у воді.

Масове відношення хімічних елементів у речовині дорівнює відношенню їх відносних атомних мас, помножених на кількість атомів кожного елемента в речовині:

m(H):m(O)=(Ar(H)•2) : (Ar(O)•1)=(1•2) : (16•1)=2:16=1:8

Відповідь: m(H):m(O)=1:8

 

Додаткове завдання

Вправа 8 Напишіть рівняння хімічних реакцій, серед продуктів яких є вода.

2H2 + O2 = 2H2O

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O

2C2H2 + 5O2 = 4CO2 + 2H2O

2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O

Інші завдання дивись тут...