Інші завдання дивись тут...

Початковий рівень 

Вправа 1 До якого типу хімічних реакцій належать реакції оксидів із водою?

Реакції оксидів із водою належать до реакцій сполучення.

 

Вправа 2 За допомогою яких речовин можна виявити луги і кислоти у розчині?

За допомогою індикаторів.

Речовини, які від дії розчинів лугів чи кислот змінюють свій колір, називають індикаторами.

 

Вправа 3 Назвіть відомі вам індикатори. 

Лакмус, фенолфталеїн, метиловий оранжевий (який також скорочено називають метилоранж) та деякі інші.

 

Середній рівень

Вправа 4 Укажіть формулу лугу:

А) NаОН

Б) СuОН

В) Сu(ОН)2

Г) Fе(ОН)2

Відповідь: A

Луги — це розчинні у воді основи. Основи — це складні речовини, утворені атомами металічних елементів і гідроксильними групами — ОН.

 

Вправа 5 Укажіть формулу кислоти:

А) HNO3

Б) KNO3

В) К2O

Г) КОН

Відповідь: А

Кислоти — це складні речовини, утворені атомами Гідрогену і кислотного залишку.

 

Вправа 6 Укажіть забарвлення лакмусу в розчині кальцій гідроксиду:

А) червоне

Б) оранжеве

В) синє

Г) рожеве

Відповідь: В

Малорозчинна основа кальцій гідроксид виявляє всі властивості лугів, а в розчинах лугів лакмус стає синім.

 

Вправа 7 Укажіть забарвлення метилового оранжевого в розчині сульфатної кислоти:

А) фіолетове

Б) рожеве

В) синє

Г) малинове

Відповідь: Б

В розчинах кислот метиловий оранжевий стає рожевим. 

 

Достатній рівень

Вправа 8 Укажіть відповідність між оксидом і гідратом оксиду (позначено однаковим кольором):

Оксид Гідрат оксиду

1) СгО 

2) SO2

3) K2O

4) SO3 

 

А) H2SO4

Б) Н2SO3

В) H2SiO3

Г) КОН

Д) Cr(ОН)2

Відповідь: 1-Д, 2-Б, 3-Г, 4-А

 

Вправа 9 Напишіть рівняння реакції та назвіть продукти реакцій і клас неорганічних речовин, до яких вони належать, між:

а) літій оксидом і водою;

Li2O + H2O = 2LiOH — літій гідроксид (основа)

б) барій оксидом і водою;

BaO + H2O = Ba(OH)2 — барій гідроксид (основа)

в) фосфор (V) оксидом і водою.

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4 — ортофосфатна кислота (кислота)

 

Високий рівень

Вправа 10 Напишіть рівняння хімічних реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

A) КСlO3 → O→ CaO → Ca(OH)2

2KClO3 = 2KClO2 + O2↑  (при t0)

O2 + 2Ca = 2CaO

CaO + H2O = Ca(OH)2

Б) КMnO4 → ? → BaO → Ba(OH)2

2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2↑ (при t0)

Невідома речовина: кисень О2

O2 + 2Ba = 2BaO

BaO + H2O = Ba(OH)2

B ) S → ? → H2SO3

S + O2 = SO2

Невідома речовина: сульфур (IV) оксид SO2

SO2 + H2O = H2SO3

Г ) ? → ? → H3PO4

Невідома речовина: фосфор Р

4P + 5O2 = 2P2O5

Невідома речовина: фосфор (V) оксид Р2O5

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

 

Додаткове завдання

Вправа 11 Напишіть рівняння хімічних реакцій, як, виходячи лише з простих речовин, можна одержати карбонатну кислоту.

С + O2 = CO2

2H2 + O2 = 2H2O

CO2 + H2O = H2CO3

 

Вправа 12 Напишіть формулу і назву кислоти, яка входить до засобу для зняття іржі з металевих предметів. H3PO4 ортофосфатна кислота.

 

Вправа 13 Напишіть формулу і назву лугу, який входить до засобу для чищення раковин. NaOH натрій гідроксид.

Інші завдання дивись тут...

  • Роман
    Чому немає відповідей до 30 параграфу?
    30 квітня 2023 16:23