Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання

1. Що вивчає хімія? Речовини та їх взаємоперетворення.

 

2. Які науки належать до природничих наук? Фізика, біологія, географія, астрономія, екологія, хімія.

 

3. Назвіть основні завдання хімії. Дослідження властивостей, складу та будови речовин, а також умов, за яких речовини можуть перетворюватися на інші речовини.

 

4. У яких галузях промисловості використовуються знання з хімії, і що є продуктами виробництва цих галузей? МЕТАЛУРГІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ – чисті метали, сплави; ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ – поліетилен, пластмаса, гума, клеї та синтетичні смоли, лаки, шампуні, мийні засоби; ЛАКОФАРБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ – штучні  барвники, фарби;  АГРОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ – мінеральні добрива і засоби захисту рослин; ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ –  синтетичні барвники, ароматизатори, консерванти; ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ – ліки, вітаміни.

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1. Із наведеного переліку випишіть окремо об’єкти, що трапляються в природі, та об’єкти, створені людиною:

об’єкти, що

трапляються

в  природі

об’єкти,

створені

людиною

вода

крейда

нафта

пісок

мармур

молоко

парфуми

скло

сметана

сталь

гума

цукор

Вправа 2. Користуючись малюнком 4 на с. 8 і знаннями, отриманими раніше, назвіть, що є об’єктом дослідження:

а) астрономії 
б) біології в) географії г) фізики.

Галактики,

зірки, інші

небесні тіла

Живі

організми

 

Материки,

океани,

річки, гори

Фізичні

процеси

і явища

У чому виявляється зв’язок між предметами вивчення цих наук і тим, що вивчає хімія? Усі ці природничі науки вивчають об’єкти та явища природи, але з різних боків і мають свої особливості та методи дослідження. Знання однієї науки доповнюють і розширюють знання інших, допомагають з’ясувати причини різноманітних явищ. Хімія, вивчаючи атоми, молекули, хімічні речовини та їхні взаємодії, використовує закони фізики. У свою чергу, біологія й геологія, вивчаючи свої об’єкти, використовують й хімічні закони. На межі цих наук виникають суміжні галузі знань, наприклад, фізична хімія, хімічна фізика, біохімія.

 

Вправа 3. Що, на вашу думку, вивчають біохімія, космохімія, геохімія, агрохімія, кристалохімія й аналітична хімія?

Біохімія вивчає хімічні процеси, що відбуваються у живих клітинах.

Космохімія вивчає хімічний склад космічних тіл, а також міжпланетне і міжзоряне середовище, поширеність хімічних елементів у космосі.

Геохімія вивчає хімічний склад земної кори, закони поширення і розподілу хімічних елементів.

Агрохімія вивчає кругообіг речовин у системі «ґрунт — рослина — добрива», тобто, мінеральне живлення рослин, застосування добрив з метою поліпшення родючості ґрунтів і підвищення врожайності сільськогосподарських культур.

Кристалохімія вивчає природу хімічних зв'язків між частинками в кристалі та залежність від цього його структури, а також взаємозв'язок між складом, структурою та фізико-хімічними властивостями кристалів.

Аналітична хімія вивчає якісний і кількісний склад сполук та їх сумішей, а також хімічну структуру речовин. 

Вправа 4. Назвіть продукти хімічних виробництв, які використовуються вами або вашими знайомими та родичами в повсякденному житті. Поліетиленові  і пластмасові вироби, миючі засоби, мінеральні добрива і засоби захисту рослин, штучні тканини (капрон, штучний шовк тощо), ліки і вітаміни.

 

Вправа 5. Наведіть приклади несприятливого впливу хімії на навколишнє середовище або людину. 

На людину:
-  надмірне використання синтетичних тканин сприяє подразненню шкіри людини;
-  надмірне використання добрив збільшує кількість нітратів у овочах і фруктах, що робить їх шкідливими;  
-  синтетичні миючі і дезинфікуючі засоби сприяють розвитку алергічних і ракових захворювань тощо.

На навколишнє середовище:

- неправильна утилізація побутових відходів (поліетиленових пакетів, пластмасових пляшок тощо);

- змиви дощовими та талими водами з полів  добрив та отрутохімікатів, якими знищували буряни та  шкідників;

- шкідливі викиди в атмосферу металургійного і хімічного виробництв тощо.

 

Вправа 6. Опишіть, яким було б ваше життя, якби в ньому не було продуктів хімічного виробництва. Схарактеризуйте роль хімії в сучасному світі. Сучасне життя є неможливе без продуктів хімічного виробництва. У повсякденному житті ми використовуємо багато речовин, які не існують у природі: скло, пластмаса, гума, поліетилен, капрон, штучні тканини, миючі та дезинфікуючі засоби тощо. Продуктами хімічного виробництва є також мінеральні добрива, засоби захисту рослин, засоби боротьби із шкідниками, які застосовують у сільському господарстві для підвищення врожайності, кормові добавки, які застосовують у тваринництві, консерванти, барвники та ароматизатори, які застосовують у харчовій промисловості для покращення зберігання продуктів і їх зовнішнього вигляду, ліки від нових захворювань і вітаміни для підтримання імунітету тощо. Створення і розвиток таких галузей, як літакобудування, радіотехніка, приладобудування тощо, є неможливим без використанням матеріалів з наперед заданими властивостями: надтверді, надчисті, жаростійкі, які  не існують у природі, а є продуктами хімічного виробництва. Таких прикладів можна навести багато. Отже, хімія відіграє важливу  роль у всіх сферах життя: в побуті, медицині, сільському господарстві, промисловому виробництві. 

Інші завдання дивись тут...

  • Марина
    Спосибо очень помогло
    8 вересня 2020 15:13