Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання

1. Що вивчає хімія? Хімія – наука про речовини та їх взаємоперетворення. Досліджує  властивості, склад та будову речовин, а також умови, за яких речовини можуть перетворюватися на інші речовини.

 

2. Які науки належать до природничих наук? Фізика, біологія, географія, астрономія, екологія , хімія.

 

3. Назвіть основні завдання хімії. Дослідження властивостей, складу та будови речовин, а також умов, за яких речовини можуть перетворюватися на інші речовини.

 

4. У яких галузях промисловості використовуються знання з хімії, і що є продуктами виробництва цих галузей? Металургійна  промисловість – чисті метали, сплави, хімічна промисловість  – поліетилен, пластмаса, гума  тощо,  лакофарбна промисловість – штучні  барвники,  агрохімічна промисловість – мінеральні добрива і засоби захисту рослин, харчова промисловість –  синтетичні барвники, ароматизатори, консерванти, фармацевтична промисловість – ліки, вітаміни.

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1. Із наведеного переліку випишіть окремо об’єкти, що трапляються в природі, та об’єкти, створені людиною:

об’єкти, що трапляються

в  природі

об’єкти, створені людиною

Вода

Крейда

Нафта

пісок

Мармур

молоко

Парфуми

Скло

Сметана

сталь

Гума

цукор

Вправа 2. Користуючись малюнком 4 на с. 8 і знаннями, отриманими раніше, назвіть, що є об’єктом дослідження:

а) астрономії
б) біології в) географії г) фізики.

Галактики, зірки,

інші небесні тіла

Живі

організми

Материки, океани,

річки, гори

Фізичні

процеси

Вправа 3. Що, на вашу думку, вивчають біохімія, космохімія, геохімія, агрохімія, кристалохімія й аналітична хімія?

Біохімія вивчає хімічні процеси, що відбуваються у живих клітинах.

Космохімія вивчає хімічний склад космічних тіл, а також міжпланетне і міжзоряне середовище, поширеність хімічних елементів у космосі.

Геохімія вивчає хімічний склад земної кори, закони поширення і розподілу хімічних елементів.

Агрохімія вивчає кругообіг речовин у системі «ґрунт — рослина — добрива», тобто, мінеральне живлення рослин, застосування добрив з метою поліпшення родючості ґрунтів і підвищення врожайності сільськогосподарських культур.

Кристалохімія вивчає природу хімічних зв'язків між частинками в кристалі та залежність від цього його структури, а також взаємозв'язок між складом, структурою та фізико-хімічними властивостями кристалів.

Аналітична хімія вивчає якісний і кількісний склад сполук та їх сумішей, а також хімічну структуру речовин.

Вправа 4. Назвіть продукти хімічних виробництв, які використовуються вами або вашими знайомими та родичами в повсякденному житті.  Поліетиленові  і пластмасові вироби, миючі засоби, мінеральні добрива і засоби захисту рослин, штучні тканини, ліки і вітаміни.

 

Вправа 5. Наведіть приклади несприятливого впливу хімії на навколишнє середовище або людину.

На людину:
-  надмірне використання синтетичних тканин сприяє подразненню шкіри людини;
-  надмірне використання добрив збільшує кількість нітратів у овочах і фруктах, що робить їх шкідливими;  
-  синтетичні миючі і дезинфікуючі засоби сприяють розвитку алергічних і ракових захворювань тощо.

 

Вправа 6. Опишіть, яким було б ваше життя, якби в ньому не було продуктів хімічного виробництва. Схарактеризуйте роль хімії в сучасному світі. Хімія відіграє важливу  роль у всіх сферах життя: в побуті, медицині, сільському господарстві, промисловому виробництві.

Інші завдання дивись тут...