Інші ГДЗ дивись тут...

Відповіді і розв'язки 

до підручника 

Григорович О.В. "Хімія 7 клас" 

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2015, 2020 року

УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не використовувати в комерційних цілях на інших сайтах!

Вступ

§ 1. Хімія — природнича наука, сторінка 5
§ 2. Короткі відомості з історії хімії, сторінка 11
§ 3. Робота в хімічній лабораторії. Маркування речовин, сторінка 19

Тема І. Початкові хімічні поняття

§ 4. Речовини та їхні фізичні властивості, сторінка 34

Лабораторний дослід № 1, сторінка 40

§ 5. Чисті речовини та суміші, сторінка 43

Практична робота №2 Розділення неоднорідної суміші 52
§ 6. Атоми. Молекули, сторінка 53
§ 7. Хімічні елементи, сторінка 59
§ 8. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, сторінка 64
§ 9. Хімічні формули речовин, сторінка 68
§ 10. Відносна атомна маса. Відносна молекулярна маса, сторінка 73
§ 11. Масова частка елемента в речовині, сторінка 77
§ 12. Прості та складні речовини, сторінка 81
Лабораторний дослід № 2, сторінка 88
§ 13. Валентність, сторінка 90
§ 14. Фізичні та хімічні явища, сторінка 97
Лабораторний дослід № 3, сторінка 102
Практична робота № 3, сторінка 104

Тема ІІ. Кисень

§ 15. Повітря, Оксиген, кисень, сторінка 107
§ 16. Рівняння хімічних реакцій. Закон збереження маси речовин у хімічних реакціях, сторінка 115
§ 17. Добування і зберігання кисню, сторінка 122
Практична робота № 4, сторінка 130
§ 18. Хімічні властивості кисню, сторінка 132
§ 19. Горіння й окиснення речовин у повітрі, сторінка 136
§ 20. Застосування кисню. Проблема чистого повітря, сторінка 143
§ 21. Колообіг Оксигену в природі, сторінка 145

Тема ІІІ. Вода

§ 22. Вода, сторінка 150
§ 23. Розчини. Кількісний склад розчинів, сторінка 154
Лабораторний дослід № 4, сторінка 157
§ 24. Взаємодія води з оксидами, сторінка 160
Лабораторний дослід № 5, сторінка 163

§ 25. Проблема чистої води, сторінка 164

Зеленим кольором у всіх ГДЗ даються пояснення

Інші ГДЗ дивись тут...