Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання

1. Які основні етапи розвитку хімії як науки ви знаєте? Історію розвитку хімії можна розділити на декілька основних етапів — реміснича та антична хімія, алхімічний та сучасний періоди. Зміна цих періодів тісно пов’язана з температурою полум’я, якої можна було досягнути та підтримувати впродовж тривалого часу. 

 

2. Яке походження слова «хімія»? Є декілька версій. За однією з них слово «хімія» має спільний корінь з стародавньою  назвою Єгипту  Хем, що означає «єгипетське мистецтво», бо хімічні знання у стародавніх народів асоціювалися з Єгиптом. За іншою версією  походження слова «хімія» старогрецьке, що означає "мистецтво виділення соків". У грецькій мові сік, про який йдеться, міг означати й розплавлений метал, тож слово "хімія" може означати "мистецтво  виплавляння металів". Також припускають, що слово "хімія" походить від "Хемес"  імені легендарного мудреця Гермеса Трисмегіста. За легендами, на його могильній плиті був викарбуваний рецепт виготовлення філософського каменю - засобу, що перетворює будь-який метал на золото.

 

3. Якими ремеслами володіли стародавні люди? Чинбарство (вичинка та обробка шкіри), ткацтво і фарбування тканин, виготовлення парфумерії та ліків, гончарство, ковальство тощо. 

 

4. У чому полягають досягнення давньогрецьких філософів, які здобували хімічні знання в античний період? Давньогрецькі філософи першими запропонували теорію будови речовини, згідно з якою всі предмети складаються з найдрібніших неподільних частинок — атомосів. 

 

5. У чому полягає заслуга алхіміків? Відкрили і описали багато речовин, вдосконалили методи хімічного експерименту (було придумано майже весь сучасний хімічний посуд).

 

6. Перелічіть відомі вам основні закони хімії. Закон збереження маси речовини (М.В. Ломоносов, 1748 р. і А.Лавуазьє, 1789 р.), закон об’ємних відношень (Ж. Гей-Люссак, 1808 р.), Періодичний закон Д.І.Менделєєва (1869 р.). 

 

7. Які основні рушійні сили розвитку хімічних знань можна виділити? Стародавні ремесла, надбання алхіміків, запровадження практики вимірювань під час експериментів.

Інші завдання дивись тут...