Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання

1. Які основні етапи розвитку хімії як науки ви знаєте? Історію розвитку хімії можна розділити на декілька основних етапів — реміснича та антична хімія, алхімічний та сучасний періоди. Зміна цих періодів тісно пов’язана з температурою полум’я, якої можна було досягнути та підтримувати впродовж тривалого часу. 

 

2. Яке походження слова «хімія»? Є декілька версій. За однією з них слово «хімія» має спільний корінь з стародавньою  назвою Єгипту – Хем, що означає «єгипетське мистецтво», бо хімічні знання у стародавніх народів асоціювалися з Єгиптом. За іншою версією – походження слова «хімія» старогрецьке, що означає "мистецтво виділення соків". У грецькій мові сік, про який йдеться, міг означати й розплавлений метал, тож слово "хімія" може означати "мистецтво  виплавляння металів". Також припускають, що слово "хімія" походить від "Хемес" - імені легендарного мудреця Гермеса Трисмегіста. За легендами, на його могильній плиті був викарбуваний рецепт виготовлення філософського каменю - засобу, що перетворює будь-який метал на золото.

 

3. Якими ремеслами володіли стародавні люди? Чинбарство (вичинка та обробка шкіри), ткацтво і фарбування тканин, виготовлення парфумерії та ліків, гончарство, ковальство тощо. 

 

4. У чому полягають досягнення давньогрецьких філософів, які здобували хімічні знання в античний період? Давньогрецькі філософи першими запропонували теорію будови речовини, згідно з якою всі предмети складаються з найдрібніших неподільних частинок — атомосів. 

 

5. У чому полягає заслуга алхіміків? Відкрили і описали багато речовин, вдосконалили методи хімічного експерименту.

 

6. Перелічіть відомі вам основні закони хімії. Закон збереження маси речовини (М.В. Ломоносов, 1748 р. і А.Лавуазьє, 1789 р.), Періодичний закон Д.І.Менделєєва (1869 р.). 

 

7. Які основні рушійні сили розвитку хімічних знань можна виділити? Стародавні ремесла, надбання алхіміків.

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...