Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання
1. Що означають і чим відрізняються терміни «фізичне тіло», «речовина», «матеріал»? Усі  предмети, що оточують нас, називаються фізичними тілами або просто тілами. Кожне тіло має масу і об’єм. Те, з чого утворене тіло, називають речовиною. Матеріал — це речовина (або суміш речовин), яка використовується людиною для виготовлення предметів. Часто назви матеріалів і речовин збігаються.

 

2. У чому полягає суть поняття «властивості речовин»? Це ознаки, за якими речовини відрізняються від від одної або подібні  між собою. Визначивши основні ознаки та відмінності речовин, ми зможемо їх описувати, розрізняти і застосовувати.

 

3. Які властивості речовин належать до фізичних?  Колір, запах, смак, температура плавлення, температура кипіння, густина, здатність проводити електричний струм і теплоту, розчинність у воді, пластичність тощо.

 

4. У яких агрегатних станах може перебувати речовина? У трьох станах: твердому, рідкому, газоподібному.
Охарактеризуйте кожний з них.

У твердому стані частинки речовини розміщені щільно та закріплені в певних місцях, вони не можуть пересуватися одна відносно одної, а тільки коливаються навколо точки закріплення, тому тверді речовини майже не стискаються, не можуть текти і зберігають надану їм форму.

У рідкому стані молекули так само розташовані щільно, але вони вільніші й можуть пересуватися одна відносно одної, тому рідкі речовини також майже не стискаються, але можуть текти і набувати форми посудини, у якій зберігаються.

У газоподібному стані молекули речовини перебувають на великих відстанях одна від одної та вільно рухаються. Унаслідок цього газуваті речовини легко стискаються та розширюються і займають весь об’єм посудини, у якій зберігаються, набуваючи її форми.

 

5. Назвіть процеси зміни агрегатного стану:

а) із твердого в рідкий — плавлення;
б) із рідкого в газоподібний — випаровування;

в) із твердого в газоподібний — сублімація;

г) із рідкого у твердий — кристалізація;

д) із газоподібного в рідкий — конденсація.

Завдання для засвоєння матеріалу
Вправа 1. Виберіть правильне твердження щодо води:

а) рідина з густиною 1 г/см3 погано проводить електричний струм; 

б) рідина з характерним запахом і густиною 0,9 г/см3;

в) тверда речовина жовтого кольору з температурою плавлення 0°С.

 

Вправа 2. Випишіть окремо назви речовин і тіл: а) ножиці; б) скло; в) вода; г) зошит; д) залізо; е) ложка; є) алюміній.

Речовини: Тіла:

б) скло

в) вода

д) залізо

є) алюміній

а) ножиці,

г) зошит

е) ложка

 

Вправа 3. Чим відрізняються:
а) тіла однакової форми, виготовлені з різних речовин? 

Відрізняються фізичними властивостями.
б) тіла різної форми, виготовлені з однієї речовини? 

Мають однакові фізичні властивості.

Вправа 4. Опишіть фізичні властивості алюмінію, цукру, кухонної солі за такими самими ознаками, як у лабораторному досліді. Для відповіді скористайтеся даними з таблиці:

Характеристика

речовини

Алюміній
Цукор

Кухонна

сіль  

Агрегатний стан
Металічний блиск
Колір
Запах
Електропровідність
Теплопровідність
Розчинність у воді
Густина
t0 кипіння
t0 плавлення

Твердий
Наявний
Білий
Відсутній
Так
Так

Ні
2,7 г/см3
25000С
6600С

Твердий
Відсутній
Білий
Відсутній
Ні
Ні
Так

1,59 г/см3
Не існує
1850С 

Твердий
Відсутній
Білий
Відсутній
Ні
Ні
Так

2,17 г/см3
14650С
8010С 

Вправа 5. За якими ознаками можна розпізнати залізо серед інших металів?

Притягується магнітом.

 

Вправа 7. За якими властивостями можна відрізнити:
а) сіль від цукру;  За смаком.
б) мідь від золота; За кольором.
в) пісок від заліза? За магнітними властивостями заліза.

 

Вправа 8. Заповніть таблицю за наведеним зразком, розподіливши назви тіл і відповідних їм речовин і матеріалів по стовпчиках: склянка, целюлоза, сковорідка, залізо, стілець, зошит, скло, авторучка, папір, чавун, деревина, пластмаса.

Тіло Матеріал Речовина

пам'ятник

склянка

сковорідка

стілець

зошит

авторучка

бронза

скло

чавун

деревина

папір

пластмаса

мідь і олово

 

залізо

целюлоза

целюлоза

 

Вправа 9. Назвіть типи агрегатних переходів:
а) кубик льоду в склянці перетворився на рідку воду; 

Плавлення
б) при високому тиску повітря стає рідким;

Конденсація
в) якщо шматочок «сухого льоду» залишити на повітрі, то через деякий час він безслідно зникне;

Сублімація
г) якщо крапля розплавленого металу падає на землю, то вона стає твердою;

Кристалізація
д) якщо шкіру протерти одеколоном, то незабаром на ній не залишиться й сліду рідини.

Випаровування

 

Вправа 10. Поясніть, на яких властивостях речовин ґрунтується їхнє використання:
а) із міді виготовляють електричні дроти;

Електропровідність
б) із золота виготовляють ювелірні прикраси;

Колір, металічний блиск, хімічна стійкість
в) ванілін додають до кондитерських виробів;

Запах
г) з алюмінію виготовляють фольгу;

Пластичність
д) із графіту виготовляють стрижні для олівців.

Крихкість

 

Вправа 11. Поясніть, чому цвяхи виготовляють із заліза, а не зі свинцю.

Свинець ― м'який метал, легко гнеться.
Чому пам’ятники виготовляють з бронзи або граніту, а не зі скла?

Бо скло крихке.

 

Вправа 12*. Чому речовини мають різні властивості? Кожна речовина має свій унікальний набір атомів або молекул, які визначають усі її властивості. Молекули різних речовин, не подібні, часто вони відрізняються дуже суттєво, тому й утворені ними речовини відрізняються за властивостями.

Інші завдання дивись тут...