Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання
1. З яких частинок можуть складатися речовини? З атомів, молекул, йонів.

 

2. Які частинки називають атомами, молекулами? Атоми — це найдрібніші електронейтральні і хімічно неподільні частинки речовини. Молекули — це найдрібніші частинки речовини, здатні існувати самостійно і є носіями хімічних властивостей речовин.

 

3. Із чого складаються атоми? Атоми складаються з позитивно зарядженого ядра й негативно заряджених електронів, що рухаються навколо ядра.

 

4. Який заряд мають атомні ядра й електрони? Атомні ядра мають позитивний заряд, а електрони —  негативний.

 

5. Чим відрізняються атоми від молекул? Атом є найдрібнішою хімічно неподільною частинкою речовини, а молекула — найдрібніша частинка речовини, що є носієм її властивостей.

Завдання для засвоєння матеріалу
Вправа 1. У складі атомів містяться заряджені частинки, проте атоми є електронейтральними. Чому? Бо число електронів в атомі дорівнює заряду ядра атома.

 

Вправа 2. Як змінюється заряд атомів, якщо вони віддають або приєднують електрони? Якщо атом віддає електрони, то в нього з’являється надмірний  позитивний заряд і він перетворюється  на позитивно заряджений йон, а коли приєднує електрони, то в нього з’являється надмірний негативний заряд і він перетворюється на негативно заряджений йон.

 

Вправа 3. Скільки електронів міститься у складі атома, якщо заряд його ядра дорівнює +8? Вісім.

 

Вправа 4. Чи відрізняються розміри атомів і молекул? Так.
Чому? Якщо атоми умовно уявити у вигляді маленьких кульок, то молекули матимуть вигляд набору різних кульок певної форми та розмірів.
Яка частинка менша? Атом, адже молекула складається з атомів.

 

Вправа 5. Чим відрізняються за складом і властивостями речовини молекулярної і немолекулярної будови?

Речовини молекулярної будови складаються з молекул, а немолекулярної  з атомів або йонів.
Між окремими молекулами взаємодія значно слабша, ніж між атомами або йонами, тому речовини молекулярної будови є крихкими й мають низькі температури плавлення та кипіння, за звичайних умов більшість з них перебуває в рідкому або газоподібному станах, а тверді речовини  при нагріванні зазвичай досить легко розплавляються.
Речовини немолекулярної будови за звичайних умов завжди перебувають у твердому агрегатному стані, завдяки сильній взаємодії між атомами та йонами вони мають високі температури плавлення та кипіння.

 

Вправа 6. У протонів — частинок у ядрі атомів — та електронів заряди однакові за величиною, але протилежні за знаком. Якщо в атомі міститься 15 протонів, то скільки електронів буде в цьому атомі? П’ятнадцять.

 

Вправа 7. Скільки атомів буде міститися в молекулі, якщо вона утворилася об’єднанням однієї молекули води й однієї молекули вуглекислого газу?  Шість.
Молекула води містить три атоми і молекула вуглекислого газу  містить три атоми, тому новоутворена молекула буде містити шість атомів.

 

Вправа 8. Визначте заряд частинки, якщо вона містить:

а) ядро із зарядом +26 та 26 електронів;

Електронейтральний атом.

б) ядро із зарядом +8 та 10 електронів;

Йон із зарядом -2, бо атом приєднав два електрони.

в) ядро із зарядом +11 та 10 електронів;

Йон із зарядом +1, бо атом втратив один електрон.

г) ядро із зарядом +6 та 6 електронів;

Електронейтральний атом.

д) ядро із зарядом +9 та 10 електронів;

Йон із зарядом -1, бо атом приєднав один електрон

е) ядро із зарядом +12 та 10 електронів.

Йон із зарядом +2, бо атом віддав два електрони.

 

Вправа 9. Сірка складається з молекул, що містять по 8 атомів, а в графіті окремих молекул виділити неможливо. Яку з цих речовин легше розплавити? Сірку.
Сірка — речовина молекулярної будови, а графіт — немолекулярної. Між окремими молекулами взаємодія значно слабша, ніж між атомами або йонами, тому речовини молекулярної будови мають значно нижчі температурами плавлення та кипіння, ніж речовини немолекулярної будови.

Інші завдання дивись тут...