Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання
1. Дайте визначення хімічного елемента. Хімічний елемент — це різновид атомів з однаковим зарядом ядра.

 

2. Чим відрізняються атоми різних хімічних елементів? Атоми різних хімічних елементів відрізняються за масою, розміром, будовою та зарядом атомних ядер.

 

3. Скільки хімічних елементів знайдено в природі? 89
Скільки всього елементів відкрито вченими? 118

 

4. За якою ознакою атом відносять до того або іншого хімічного елемента? Виберіть правильну відповідь:

а) розмір атома

б) маса атома

в) заряд ядра атома

г) число електронів в оболонці атома

Відповідь: в)

 

5. Який елемент є найпоширенішим у Всесвіті? Виберіть правильну відповідь:

а) Гідроген

б) Оксиген

в) Силіцій

г) Гелій

Відповідь: а)

 

6. Який елемент є найпоширенішим у земній корі? Виберіть правильну відповідь:

а) Гідроген;

б) Оксиген;

в) Силіцій;

г) Гелій.

Відповідь: б)

 

7. Чому символи одних елементів складаються з однієї літери, а символи інших — із двох? Як символи хімічних елементів використовуються перші літери їхніх латинських назв. Якщо перша літера в назві елемента вже використовується для позначення іншого елемента, то до неї додається одна з наступних літер. Наприклад, Н - Гідроген, Не - Гелій.

Завдання для засвоєння матеріалу
Вправа 1. Запишіть символи, якими позначають елементи: Купрум, Меркурій, Гідроген, Фосфор, Натрій, Оксиген.

Cu, Hg, H, P, Na, O

 

Вправа 2. Запишіть назви елементів, які позначаються символами: Mg, Na, Si, Ag, P, Hg, N.
Магній, Натрій, Силіцій, Аргентум, Фосфор, Меркурій, Нітроген.
Як вимовляються ці символи?

Магній, натрій, сі, аргентум, пе, гідраргірум, ен.

 

Вправа 3. Випишіть із таблиці 1 усі символи хімічних елементів, що починаються літерою С. Са - Кальцій, С - Карбон, Сu - Купрум, Cl - Хлор.

 

Вправа 4. Знайдіть у Періодичній системі по три приклади хімічних елементів, які названі на честь:
а) учених - Менделевій Md, Резерфордій Rf, Борій Bh;
б) планет -  Меркурій Hg, Нептуній Np, Плутоній Pu;
в) географічних об’єктів – Європій Eu і Америцій Am (від назв частин світу), Полоній Po (латинська назва  Польщї)

 

Вправа 5. Які елементи посідають три перших місця за поширеністю в земній корі? Оксиген (49%), Силіцій (26%), Алюміній (7%).
Яка частка від загальної маси припадає на решту елементів? 18%

100%-49%-26%-7%=18%

 

Вправа 6. Чим відрізняються поняття «атом» і «хімічний елемент»? Атоми можуть бути різних видів (мають різну масу, розмір, будову та заряд атомних ядер). Поняття «хімічний елемент» застосовують для класифікації атомів одного виду.

 

Вправа 7. В одному виданні з хімії було подане визначення: «Хімічний елемент — це речовина, усі атоми якої мають один і той самий заряд ядра». У чому помилковість визначення? Замість слова «речовина, усі атоми якої» мають бути слова «певний вид атома», бо речовина  — це сукупність атомів, йонів або молекул.

 

Вправа 8. Як ви вважаєте, чому поширеність елементів у земній корі дуже відрізняється від їхньої поширеності у Всесвіті? Найпоширеніші елементи земної кори є у складі сполук, а Всесвіту — у складі простих речовин. 

Інші завдання дивись тут...