Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання
1. Дайте визначення хімічного елемента.  Хімічний елемент — це різновид атомів з однаковим зарядом ядра

 

2. Чим відрізняються атоми різних хімічних елементів?  Атоми різних хімічних елементів відрізняються за масою, розміром, будовою та зарядом атомних ядер.

 

3. Скільки хімічних елементів знайдено в природі? 89
Скільки всього елементів відкрито вченими? 118

 

4. За якою ознакою атом відносять до того або іншого хімічного елемента? Виберіть правильну відповідь: а) розмір атома; б) маса атома; в) заряд ядра атома; г) число електронів в оболонці атома.

 

5. Який елемент є найпоширенішим у Всесвіті? Виберіть правильну відповідь: а) Гідроген; б) Оксиген; в) Силіцій; г) Гелій.

 

6. Який елемент є найпоширенішим у земній корі? Виберіть правильну відповідь: а) Гідроген; б) Оксиген; в) Силіцій; г) Гелій.

 

7. Чому символи одних елементів складаються з однієї літери, а символи інших — із двох? Як символи хімічних елементів використовуються перші літери їхніх латинських назв. Якщо перша літера в назві елемента вже використовується для позначення іншого елемента, то до неї додається одна з наступних літер. Наприклад, Н - Гідроген, Ну - Гелій.

Завдання для засвоєння матеріалу
Вправа 1. Запишіть символи, якими позначають елементи: Купрум, Меркурій, Гідроген, Фосфор, Натрій, Оксиген.

Cu, Hg, H, P, Na, O.

 

Вправа 2. Запишіть назви елементів, які позначаються символами: Mg, Na, Si, Ag, P, Hg, N.
Магній, Натрій, Силіцій, Аурум, Фосфор, Гідраргірум, Нітроген.
Як вимовляються ці символи? Магній, натрій, сі, аурум, пе, гідраргірум, ен.

 

Вправа 3. Випишіть із таблиці 1 усі символи хімічних елементів, що починаються літерою С. Са - Кальцій, С - Карбон, Сu - Купрум, Cl - Хлор.

 

Вправа 4. Знайдіть у Періодичній системі по три приклади хімічних елементів, які названі на честь:
а) учених - Менделевій, Резерфордій, Борій;
б) планет -  Меркурій, Нептуній, Плутоній;
в) географічних об’єктів – Європій і Америцій (від назв частин світу), Полоній (латинська назва  Польщї)

 

Вправа 5. Які елементи посідають три перших місця за поширеністю в земній корі? Оксиген (49%), Силіцій (26%) Алюміній (7%).
Яка частка від загальної маси припадає на решту елементів? 14%.

 

Вправа 6. Чим відрізняються поняття «атом» і «хімічний елемент»? Атоми можуть бути різних видів. Атоми одного виду називають хімічним елементом. Атоми одного хімічного елемента мають однаковий заряд атомного ядра.

 

Вправа 7. В одному виданні з хімії було подане визначення: «Хімічний елемент — це речовина, усі атоми якої мають один і той самий заряд ядра». У чому помилковість визначення? Замість слова «речовина» мають бути слова «певний вид атома».

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...