Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання
1. Зі скількох періодів і груп складається сучасна Періодична система?

У довгому варіанті періодичної системи є 7 періодів і 18 груп, а в короткому – 7 періодів і 8 груп.

 

2. Що називають періодом і групою Періодичної системи? Період — горизонтальний ряд елементів Періодичної системи, а група — вертикальний ряд елементів.

 

3. Які періоди Періодичної системи називають малими, а які — великими? Перші три періоди називають малими, в них міститься невелике число елементів (перший період містить 2 елементи, а другий і третій — по 8 елементів), решту періодів називають великими (четвертий і п’ятий періоди містять по 18 елементів, а шостий і сьомий — по 32 елементи).

 

4. Наведіть приклади групових назв хімічних елементів. Група лужних елементів, лужноземельних елементів, галогенів, інертних елементів.

 

5. Скільки елементів міститься в перших трьох періодах Періодичної системи? Виберіть правильну відповідь:

а) 10

б) 18

в) 24

г) 63

Відповідь: б)


Завдання для засвоєння матеріалу
Вправа 1. Запишіть символи та назви елементів другого періоду Періодичної системи. Li Літій, Be Берилій,  B Бор,  C Карбон,  N Нітроген,  O Оксиген,  F Флуор,  Ne Неон

 

Вправа 2. Скільки елементів міститься:
а) у третьому періоді; 8
б) п’ятому періоді? 18

 

Вправа 3. Запишіть символи наведених елементів і опишіть їхнє місце в Періодичній системі: Гідроген, Карбон, Фосфор, Ферум, Аргентум.
Н (Гідроген) має порядковий № 1, розміщений у 1 періоді, I групі
С (Карбон) має порядковий № 6, розміщений у 2 періоді, IV групі
Р (Фосфор) має порядковий № 15, розміщений у 3 періоді, V групі
Fe (Ферум ) має порядковий № 26, розміщений у 4 періоді, VIII групі
Ag (Аргентум) має порядковий № 47, розміщений в 5 періоді, I групі

 

Вправа 4. Як за допомогою Періодичної системи визначити заряд ядра атома? На заряд ядра атома вказує порядковий номер елемента.
Визначте заряд ядер в атомів Карбону, Нітрогену, Хлору та Кальцію.
Карбону +6, Нітрогену +7, Хлору + 17, Кальцію +20.

 

Вправа 5. Укажіть у Періодичній системі елемент із зарядом ядра +79. Запишіть його символ, назву. Au Аурум

У якому періоді (великому чи малому) він розташований? У великому

Скільки електронів міститься в атомі цього елемента? 79

 

Вправа 6*. Знайдіть у додатковій літературі приклади елементів, які добуті вченими штучно і не існують у природі. Укажіть їхні порядкові номери та назви. За походженням елементи класифікують на природні та штучні, які добуті внаслідок перебігу ядерних реакцій. Так, елементи з протонним числом більше 94 — штучні. Наприклад, Америцій (№95), Енштейній (№99).

 

Вправа 7*. Чому, на вашу думку, з усіх відкритих хімічних елементів у природі трапляється тільки 89? Як учені відкрили інші елементи? У результаті протікання ядерних реакцій. Атоми цих 29 хімічних елементів дуже нестійкі і існують тільки в лабораторіях у вигляді окремих атомів протягом лише декількох секунд з моменту отримання.

Інші завдання дивись тут...