Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання
1. Який запис називають хімічною формулою? Хімічна формула – це умовний запис складу речовин за допомогою символів хімічних елементів та індексів.

Для чого потрібні хімічні формули? Хімічні формули речовин дають вичерпну інформацію про склад речовини.

 

2. Що означає індекс у хімічній формулі? Індекс показує число атомів в молекулі.

Індекс записується маленькою цифрою праворуч від символу елемента, до якого він належить.

 

3. Яку інформацію про молекулу містить хімічна формула? Про якісний і кількісний склад молекули.

Наприклад, молекула води Н2О складається з двох атомів Гідрогену і одного атома Оксигену.

 

4. Яку інформацію про якісний та кількісний склад речовин відображає хімічна формула? Хімічна формула показує атоми яких елементів і в якій кількості містяться у складі речовини.

Називаючи хімічні елементи, яким утворена речовина, ми описауємо її якісний склад, а вказуючи кількість атомів кожного хімічного елемента — кількісний склад.

Завдання для засвоєння матеріалу
Вправа 1. Яка речовина позначається хімічною формулою CO2? Виберіть правильну відповідь:
а) вода;

б) чадний газ;

в) вуглекислий газ;

г) кварц.

Відповідь: в)

 

Вправа 2. Прочитайте формули таких речовин: O2 (кисень), H2 (водень), Fe (залізо), CaCO3 (крейда, мармур), NaNO3 (натрієва селітра), Na2CO3 (сода), H2O2 (перекис водню), H2SO4 (сульфатна кислота), CaSO4 (гіпс), H2C2O4 (щавлева кислота), C6H12O6 (глюкоза), KMnO4 (марганцівка), K2CO3 (поташ), Ca(OH)2 (гашене вапно).

O2 - о два

H2 - аш два

Fe - ферум

CaCO3 - кальцій це о три

NaNO3 - натрій ен о три

Na2CO3 - натрій два це о три

H2O2 - аш два о два

H2SO4 - аш два ес о чотири

CaSO4 - кальцій ес о чотири

H2C2O4 - аш два це два о чотири

C6H12O6 - це шість аш дванадцять о шість

KMnO4 - калій манган о чотири

K2CO3 - калій два це о три

Ca(OH)2 - кальцій о аш двічі

 

Вправа 3. Запишіть хімічні формули:

а) азоту, якщо відомо, що його молекула складається з двох атомів Нітрогену; N2

б) сірки, якщо відомо, що її молекула складається з восьми атомів Сульфуру; S8

в) природного газу, якщо відомо, що його молекула складається з одного атома Карбону та чотирьох атомів Гідрогену; CH4

г) питної соди, якщо відомо, що в її складі на один атом Натрію припадає один атом Гідрогену, один атом Карбону та три атоми Оксигену. NaHCO3

 

Вправа 4. Запишіть хімічну формулу речовини, з якої складається канцелярський (силікатний) клей, якщо відомо, що в цій речовині на один атом Силіцію припадає два атоми Натрію і три атоми Оксигену. Na2SiO3

 

Вправа 5. Напишіть формули речовин, які вимовляються таким чином:

а) аш два ес о чотири; H2SO4

б) купрум о; CuO

в) плюмбум це о три; PbCO3

г) купрум о аш двічі; Cu(OH)2
д) аргентум два о; Ag2O

е) алюміній два ес о чотири тричі. Al2(SO4)3

 

Вправа 6. Знайдіть у тексті підручника та випишіть формули таких речовин: води H2O, сахарози C12H22O11, сечовини CO(NH2)2, кухонної солі NaCl, кварцу SiO2, вуглекислого газу CO2.

 

Вправа 7. Опишіть якісний і кількісний склад наведених речовин:

а) H2S; Молекула складається з двох атомів Гідрогену і одного атома Сульфуру.

б) KClO3; Молекула складається з одного атома Калію, одного атома Хлору і трьох атомів Оксигену.
в) H3PO4; Молекула складається з трьох атомів Гідрогену, одного атома Фосфору і чотирьох атомів Оксигену.

г) Al2O3; Молекула складається з двох атомів Алюмінію і трьох атомів Оксигену.

д) CuSO4; Молекула  складається з одного атома Купруму, одного атома Сульфуру і чотирьох атомів Оксигену.

е) Fe(OH)3. Молекула складається з одного атома Феруму, трьох атомів Оксигену і трьох атомів Гідрогену.

 

Вправа 8. Скільки атомів кожного елемента записано у формулах таких речовин: а) Fe3O4; б) Ca3(PO4)2; в) Al(OH)3; г) Fe2(SO4)3; д) CaSO4; е) NH4NO3? Скільки всього атомів міститься в складі структурної одиниці кожної з речовин?

а) три атоми Феруму і чотири атоми Оксигену. Всього сім атомів;

б) три атоми Кальцію, два атоми Фосфору і вісім атомів Оксигену. Всього тринадцять атомів;

в) один атом Алюмінію, три атоми Оксигену і три атоми Гідрогену. Всього сім атомів;

г) два атоми Феруму, три атоми Сульфуру і дванадцять атомів Оксигену. Всього сімнадцять атомів;

д) один атом Кальцію, один атом Сульфуру і чотири атоми Оксигену. Всього шість атомів;

е) один атом Нітрогену, чотири атоми Гідрогену, один атом Нітрогену і три атоми Оксигену. Всього дев'ять атомів.

 

Вправа 9. Яка інформація про якісний і кількісний склад глюкози міститься в її формулі C6H12O6? У молекулі глюкози міститься шість атомів Карбону, дванадцять атомів Гідрогену і шість атомів Оксигену.

Скільки атомів Гідрогену й Оксигену припадає на один атом Карбону? На один атом Карбону припадає два атоми Гідрогену і один атом Оксигену.

 

Вправа 10. Запишіть формулу структурної одиниці хлористого кальцію (кальцій хлориду) — речовини, розчин якої використовують як протиалергійний засіб, якщо відомо, що в цій речовині на кожні 125 атомів Кальцію припадає 250 атомів Хлору. CaCl2, бо на один атом Кальцію припадає 2 атоми Хлору (125:250=1:2).

 

Вправа 11. У скількох молекулах чадного газу CO міститься така сама кількість атомів, як і в чотирьох структурних одиницях Fe2O3? У десяти молекулах.

У структурній одиниці Fe2O3 міститься п'ять атомів (два Феруму і три Оксигену), а в чотирьох структурних одиницях у чотири рази більше, тобто двадцять атомів. Молекула чадного газу містить два атоми (один Карбону і один Гідрогену), тому двадцять атомів міститься у десяти молекулах.

 

Вправа 12*. Знайдіть у додатковій літературі відомості про склад молекул озону, гліцеролу, оцтової кислоти і запишіть формули цих речовин.  O3, C3H5(OH)3, CH3COOH 

 Інші завдання дивись тут...