Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання

1. У який спосіб можна визначити кількісний склад речовин? За хімічною формулою. За хімічною формулою можна визначити співвідношення мас атомів різних хімічних елементів у речовині і обчислити масову частку елемента в речовині.

 

2. Як обчислюється масова частка елемента в речовині? Наведіть формулу для її обчислення. Її обчислюють як відношення атомної маси даного елемента з урахуванням числа його атомів у молекулі до відносної молекулярної маси речовини:

де w(E) — масова частка хімічного елемента E, виражена в частках одиниці;

n — число атомів елемента E, позначене індексом у формулі сполуки;

Ar — відносна атомна маса елемента E;

Mr — відносна молекулярна маса речовини.

 

3. Який фізичний зміст має масова частка елемента в речовині? Фізичний зміст масової частки полягає в тому, що вона показує масу атомів даного елемента в 100 г речовини. 

 

4. Виберіть правильні твердження:

а) за хімічною формулою можна дізнатися, які хімічні елементи містяться у складі речовини;

б) за хімічною формулою можна дізнатися співвідношення атомів різних елементів у речовині;

в) за хімічною формулою можна дізнатися, скільки атомів кожного елемента міститься у складі молекули речовини;

г) за хімічною формулою можна дізнатися форму молекули речовини.

Відповідь: а),б),в)

 

5. Виберіть правильну відповідь. Масова частка елемента в речовині показує:

а) у скільки разів маса одного атома більша за масу молекули;
б) масу атомів даного хімічного елемента в 100 г речовини;

в) відношення маси атомів даного хімічного елемента до молекулярної маси;
г) скільки атомів кожного елемента міститься у складі молекули.

Відповідь: б)

 

Завдання для засвоєння матеріалу
Вправа 1. Обчисліть масові частки всіх елементів у сполуках із такими хімічними формулами:

а) NO2;

Mr(NO2) = Ar(N)+2Ar(O)=14+216=46

w(N)= Ar(N)/Mr(NO2)=14:46=0,304, або 30,4%

Масову частку Оксигену можна знайти так:

w(О)=1-ω(N)=1-0,304=0,696, або 69,6%

або так:

w(О)=100%-ω(N)=100%-30,4%=69,6%

чи так:

w(О)=2Ar(О)/Mr(NO2)=216:46=0,696

Відповідь: w(N)=0,304, або 30,4%; w(О)=0,696, або 69,6%

б) PbCl2;

Mr(PbCl2)=Ar(Pb)+2Ar(Cl)=207+235,5=278

w(Pb)=Ar(Pb)/Mr(PbCl2)=207:278=0,745, або 74,5%

w(Cl)=1-w(Pb)=1-0,745=0,255, або 25,5%

Відповідь: w(Pb)=0,745, або 74,5%; w(Cl)=0,255, або 25,5%

в) Na2CO3;

Mr(Na2CO3)=2Ar(Na)+Ar(C)+3Ar(O)=223+12+316=106

w(Na)=2Ar(Na)/Mr(Na2CO3)=223:106=0,434, або 43,4%

w(C)=Ar(C)/Mr(Na2CO3)=12:106=0,113, або 11,3%

w(O)=1-w(Na)-w(C)=1-0,434-0,113=0,453, або 45,3%

Відповідь: w(Na)=0,434, або 43,4%; w(C)=0,113, або 11,3%, 

w(O)=0,453, або 45,3%

г) H2SO4;

Mr(H2SO4)=2Ar(H)+Ar(S)+4Ar(O)=21+32+416=98

w(H)=2Ar(H)/Mr(H2SO4)=21:98=0,02, або 2%

w(S)=Ar(S)/Mr(H2SO4)=32:98=0,327, або 32,7%

w(O)=1-w(H)-w(S)=1-0,02-0,327=0,653, або 65,3%

Відповідь: w(H)=0,02, або 2%; w(S)=0,327, або 32,7%, 

w(O)=0,653, або 65,3%

д) Ba3(PO4)2.

Mr(Ba3(PO4)2)=3Ar(Ba)+2Ar(P)+8Ar(O)=3137+231+816=601

w(Ba)=3Ar(Ba)/Mr(Ba3(PO4)2)=3137:601=0,684, або 68,4%

w(P)=2Ar(P)/Mr(Ba2(PO4)2)=231:601=0,103, або 10,3%

w(O)=1-w(Ba)-w(P)=1-0,684-0,103=0,213, або 21,3%

Відповідь: w(Ba)=0,684, або 68,4%; w(S)=0,103, або 10,3%,

w(O)=0,213, або 21,3% 

 

Вправа 2. Формула глюкози C6H12O6, формула сахарози C12H22O11. У якій речовині масова частка Оксигену більша?

Обчислимо відносні молекулярні маси глюкози і сахарози:

Mr6Н12O6)=6Ar(С)+12Ar(Н)+6Ar(O)=612+121+616=180

Mr12Н22O11)=12Ar(С)+22Ar(Н)+11Ar(O)=1222+221+1116=342

w1(О)=6Ar(О)/Mr6Н12О6)=616:180=0,533, або 53,3%

w2(О)=11Ar(О)/Mr12Н22О11)=1116:342=0,515, або 51,5%

51,5% <53,3%

Відповідь: масова частка Оксигену більша у глюкозі.

 

Вправа 3. Обчисліть масу атомів Гідрогену, що містяться в амоніаку NH3 масою 10 г.

Дано: m(NH3)=10 г

Знайти: m(H)-?

Розв’язання:

І спосіб

1. Обчислимо масову частку Гідрогену в амоніаку NH3:

Mr(NH3)=Ar(N)+3Ar(H)=14+31=17

w(H)=3Ar(H)/Mr(NH3)=31:17=0,176, або 17,6%

2. Масова частка елемента показує частину маси речовини, що при­падає на цей елемент. Обчислимо масу атомів Гідрогену у воді масою 10 г:

m(H)=w(Н)m(NH3)=0,17610 г=1,76 г

ІІ спосіб

1. Обчислимо масову частку Гідрогену в амоніаку NH3:

Mr(NH3)=Ar(N)+3Ar(H)=14+31=17

w(H)=3Ar(H)/Mr(NH3)=31:17=0,176, або 17,6%

2. Масова частка показує масу атомів даного елементу в 100 г речовини.

У 100 г речовини міститься 17,6 г Гідрогену,

у 10 г речовини ― х г Гідрогену

100 г / 10 г = 17,6 г / х г

х г • 100 г = 17,6 г  10 г

х = 17,6 г • 10 г : 100 г

х = 1,76 г

Відповідь: m(H)=1,76 г

 

Вправа 4. Маса води на Землі оцінюється такою, що приблизно дорівнює 1,45•1018 тонн. Обчисліть, яка маса атомів Гідрогену й Оксигену міститься в цій масі води.

Дано: m(H2O)=1,451018 т

Знайти: m(H)-?, m(O)-?

Розв’язання:

І спосіб

Обчислимо масову частку Гідрогену і Оксигену у воді:

Mr(H2О)=2Ar(H)+Ar(O)=21+16=18

w(H)=2Ar(H)/Mr(H2О)=21:18=0,111, або 11,1%

w(О)=Ar(О)/Mr(H2О)=16:18=0,889, або 88,9%

Масова частка елемента показує частину маси речовини, що при­падає на цей елемент. Обчислимо масу атомів Гідрогену та Оксигену у воді масою 1,451018 т:

m(H)=w(Н)m(H2О)=0,1111,451018 т0,1611018 т=1,611017 т

m(О)=w(О)m(H2О)=0,8891,451018 т1,291018 т

ІІ спосіб

Обчислимо масову частку Гідрогену і Оксигену у воді:

Mr(H2О)=2Ar(H)+Ar(O)=21+16=18

w(H)=2Ar(H)/Mr(H2О)=21:18=0,111, або 11,1%

w(О)=Ar(О)/Mr(H2О)=16:18=0,889, або 88,9%

Масова частка показує масу атомів даного елемента в 100 г речовини.

У 100 г води міститься 11,1 г Гідрогену,

у 1,451024 г води ― х г Гідрогену

100 г / 1,451024 т = 11,1 г / х г

х г • 100 г = 1,451024 г  11,1 г

х = 1,451024 т • 11,1 г : 100 г

х = 0,1611024 г=1,611023 г=1,611017 т

У 100 г води міститься 88,9 г Оксигену,

у 1,451024 г води - х г Оксигену

100 г / 1,451024 г = 88,9 г / х г

х г • 100 г = 1,451024 г  88,9 г

х = 1,451024 г • 88,9 г : 100 г

х = 1,291024 г=1,291018 т

Відповідь: m(H)=1,611017 т, m(О)=1,291018 т

Інші завдання дивись тут...

  • Эдгард
    Норм
    28 вересня 2019 13:06