Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання

1. Дайте визначення хімічних і фізичних явищ. Явища, при яких одні речовини перетворюються на інші, називають хімічними. Явища, при яких змінюється форма предмета або агрегатний стан речовини, але не змінюється її склад, називають фізичними.

Чим вони відрізняються? Під час хімічних явищ відбувається перетворення речовин, а під час фізичних —  не відбувається.

 

2. Перелічіть ознаки хімічних реакцій:

 зміна забарвлення;

 зміна запаху;

 зміна смаку;

 випадання або розчинення осаду;

 виділення або поглинання газу;

 виділення або поглинання теплоти;

 випромінювання світла.

 

3. За яких умов відбуваються хімічні реакції?

 зіткнення речовин і їх перемішування;

 дотримання температурного режиму;

 наявність світла або електричного струму тощо.

Ті реакції, що відбувються за спеціальних умов, описуються в хімічній літературі.

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1. Виберіть з поданого переліку умови перебігу реакцій:

а) змішування речовин;

б)  виділення газу;

в) попереднє нагрівання речовин;

г) виділення теплоти і світла;

д) попереднє розчинення реагуючих речовин;

е) дія  електричного струму;

є) утворення осаду.

Відповідь: а), в), д), е)

 

Вправа 2. Що відбувається з атомами та молекулами в хімічних реакціях? Виберіть правильні твердження:

а) молекули реагентів руйнуються, а з них утворюються нові молекули;

б) одні атоми руйнуються, із них утворюються інші;

в) молекули в хімічних реакціях не змінюються;

г) атоми в  хімічних реакціях не змінюються;

д) атоми перегруповуються, утворюючи молекули нових речовин.

Відповідь: а), г), д)

 

Вправа 3. Наведіть приклади фізичних явищ, при яких змінюється агрегатний стан речовин. 

Кипіння води (рідкий → газоподібний), замерзання води (рідкий → твердий), танення сніжинок (твердий → рідкий), утворення роси (газоподібний → рідкий), сушіння білизни на морозі (твердий → газоподібний), утворення сніжинок (газоподібний → твердий).

 

Вправа 4. Наведіть три приклади хімічних реакцій, які ви спостерігали в природі або в побуті. Згоряння деревини, прокисання молока, іржавіння заліза.

 

Вправа 5. Виберіть, які з наведених явищ належать до хімічних, а які — до фізичних:

а) узимку гілля дерев вкривається памороззю; Фізичне явище

б) опале листя згниває; Хімічне явище

в) розлитий ацетон швидко випаровується; Фізичне явище

г) запах розлитих парфумів швидко поширюється по всій кімнаті; Фізичне явище

д) із часом на стінках чайника утворюється накип; Хімічне явище

е) у теплому місці молоко швидко скисає; Хімічне явище

є) бронзові пам’ятники вкриваються зеленим нальотом; Хімічне явище

ж) крапля бруду на черевику до ранку перетворюється на коричневу пляму; Фізичне явище

з) іржавий цвях очищується від іржі наждачним папером. Фізичне явище

 

Вправа 6. Наведіть приклади хімічних явищ, які супроводжуються зміною агрегатного стану речовин. Сода і оцет реагують між собою з утворенням газу, розчинні солі реагують між собою з утворенням осаду, вода розкладається на водень і кисень під дією електричного струму.

 

Вправа 7. Які ознаки хімічних реакцій спостерігаються:

а) під час горіння багаття; Виділення світла і теплоти, зміна кольору, поява запаху

б) під час іржавіння заліза; Зміна кольору

в) під час скисання їжі? Зміна кольору, поява запаху, зміна смаку.

 

Вправа 8. Наведіть приклади хімічних реакцій із повсякденного життя, які відбуваються:

а) при постійному нагріванні; Приготування їжі

б) після первинного нагрівання; Спалювання дров

в) під дією світла; Вицвітання кольорової тканини на сонці

г) зі зміною забарвлення. Іржавіння заліза

 

Вправа 9*. Проект № 2 «Хімічні явища в природному довкіллі».

Фотосинтез, дихання, перетравлення їжі, горіння, гниття, утворення гірських порід і мінералів, вулканічні процеси.

 

Вправа 10*. Проект № 3 «Хімічні явища в побуті».

Приготування їжі, спалювання дров, горіння вугілля, вицвітання кольорової тканини на сонці, згоряння палива у двигуні, псування харчових продуктів, бродіння соків, поява іржі на цв'яхах у гаражі, утворення накипу в чайнику, покривання нальотом металевих предметів, згоряння свічки, скисання молока, взаємодія соди з оцтом.

 

Вправа 11*. Проект № 4 «Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах».  Виготовлення тканини, барвників, фарб, ліків, скляних і керамічних виробів, отримання сплавів, випалювання цегли, виноробство тощо. 

Інші завдання дивись тут...

  • Zero
    Круто
    13 листопада 2019 18:17
  • Максим
    Просто оставлю тут коммент как историю, кстати от COVID-19 нашли вакцину(24,03,2021)
    24 березня 2021 11:47