Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання

1. Охарактеризуйте хімічні властивості кисню. Кисень взаємодіє майже зі всіма простими речовинами (металами й неметалами) і з великою кількістю складних речовин. Багато речовин взаємодіють з киснем з утворенням полум’я, тобто горить. 

 

2. Що таке горіння? Швидкий процес окиснення речовини, що супроводжується виділенням великої кількості теплоти і, здебільшого, світла, називають горінням.

 

3. Які реакції є реакціями окиснення? Реакції взаємодії речовин з киснем, називаються реакціями окиснення. 

 

4. Які реакції називають реакціями сполучення? Реакції, у яких із двох простих або складних речовин утворюється одна речовина, називають реакціями сполучення. 

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1. Доберіть коефіцієнти:

а) Li  +  O2 -> Li2O

4Li + O2 = 2Li2O

б) PH3 + O2 -> P2O5+ H2O

2PH3 +  4O2 = P2O5+ 3H2O

в) NH3 + O2 -> NO + H2O

4NH3 + 5O2 = 4NO  +  6H2O

г) PH+ O2 -> P2O5 + H2O

2PH3 + 4O2 = P2O5 + 3H2O

 

Вправа 2. Складіть рівняння реакцій горіння таких речовин:

а) алюмінію;

4Al + 3O2 = 2Al2O3

б) силіцію;

Si + O2 =SiO2

в) срібла.

4Ag + O2 = 2Ag2O

 

Вправа 3. Складіть рівняння реакцій добування оксидів Кальцію, Літію та Гідрогену з простих речовин.

2Ca + O2 = 2CaO

4Li + 2O2 = 2Li2O

2H2+ O2 = 2H2O

 

Вправа 4. Унаслідок взаємодії кисню масою 13,5 г із сіркою утворився сульфур (IV) оксид SO2 масою 27 г. Яка маса сірки згоріла під час реакції?

Відомо: m(O2)=13,5 г, m(SO2)=27 г

Знайти: m(S)-?

Розв'язування:

За законом збереження маси речовини, маса речовини до реакції дорівнює масі речовини після реакції: m(S)+m(O2)=m(SO2), звідси

m(S)=m(SO2)-m(S)=27 г - 13,5 г=13,5 г

Відповідь: згоріла сірка масою 13,5 г

 

Вправа 5. У результаті згоряння сірковуглецю CS2 витрачено кисень масою 24 г і  утворилися карбон (IV) оксид масою 11 г і сульфур (IV) оксид масою 32 г. Складіть рівняння цієї реакції та обчисліть масу сірковуглецю, що згорів.

Відомо: m(O2)=24 г, m(CO2)=11 г, m(SO2)=32 г 

Знайти: m(CS2)-?

Розв'язування:

CS2 + 3O2 = CO2 + 2SO2

За законом збереження маси речовини, маса речовини до реакції дорівнює масі речовини після реакції: m(CS2)+m(O2)=m(CO2)+m(SO2), звідси

m(CS2)=m(CO2)+m(SO2)-m(O2)=11 г + 32 г - 24 г=19 г

Відповідь: згорів сірковуглець масою 19 г

 

Вправа 6. У складі бензину містяться Карбон і Гідроген. Які оксиди утворюються під час роботи автомобільного двигуна? Карбон (IV) оксид CO2, Карбон (ІІ) оксид CO, вода H2O тощо.

 

Вправа 7. Унаслідок горіння невідомої речовини утворилися сульфур (IV) оксид і  вода. З яких елементів могла складатися ця речовина? 

Невідома речовина, яку спалили, могла складатися з Гідрогену та Сульфуру.

2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O

 

Вправа 8. У результаті горіння невідомої речовини утворилися карбон (IV) оксид, вода й азот. З яких елементів могла складатися ця речовина?

Невідома речовина, яку спалили, могла складатися з Карбону, Гідрогену й Нітрогену.

 

Вправа 9. У який спосіб можна довести, що при згорянні метану утворюється вуглекислий газ? Пропустити суміш продуктів згоряння через прозору вапняну воду, за каламутністю якої можна говорити про наявність вуглекислого газу.  

 

Вправа 10*. Як ви вважаєте, чому під час горіння деяких речовин, наприклад, вугілля, не утворюється полум’я? Коли речовини реагують повільно або коли утворюються негорючі гази, теплота виділяється поступово, без загоряння.

С + О2 = СО2 

Інші завдання дивись тут...