Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання

1. Які умови необхідні для виникнення горіння? Для виникнення горіння необхідні доступ повітря і нагрівання речовини до температури займання.

 

2. Що спільного між процесами горіння, дихання та гниття? Це процеси взаємодії речовин з киснем.

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1. Що спільного і відмінного між процесами горіння, повільного окиснення та вибухом? Спільним є їх взаємодія з киснем, а відмінним - швидкість цієї взаємодії. 

 

Вправа 2. Дізнайтеся за довідником, які з атмосферних газів легші за повітря; важчі за повітря.

Легші за повітря: азот (Mr=28), водень (Mr=2), чадний газ (Mr=28).

Важчі за повітря: кисень (Mr=32), вуглекислий газ (Mr=44), аргон (Mr=40).

Щоб дізнатися, які з газів легші чи важчі за повітря, достатньо порівняти їх відносні молекулярні маси з середньою відносною молекулярною масою повітря (Mr=29).

 

Вправа 3. Поясніть суть поняття «температура займання». Температура займання — це температура, за якої речовина загоряється.

 

Вправа 4. Пріле листя або сіно на повітрі можуть спалахнути. Поясніть чому. У цих випадках теплота, що виділяється при повільному окисненні речовин, є достатньою для самозаймання.  

 

Вправа 5. Чому для гасіння палаючих предметів можна використовувати цупку ковдру? Щоб припинити доступ повітря. Полум'я гасне, бо припиняється доступ повітря, а ковдра не загоряється, бо не встигає нагрітися до своєї температури займання. 

 

Вправа 6. Обчисліть, яка маса кисню міститься в одній з кімнат вашої квартири.

Відомо: розміри кімнати: a=3 м, b=4 м, c=2,5 м, ρ(О2)=1,43 г/л.

Знайти: m(O2)-?

Розв'язування:

V=abc=342,5=30 м3

У повітрі кисню близько 20% за об'ємом (або 1/5 частина), тому об'єм кисню буде у 5 разів менший, тобто  V(O2)=30:5=6 м3=6000 л.

З формули ρ=m/V знаходимо масу m=V•ρ:

m(O2)=V(O2)ρ(O2)=6000 л  1,43 г/л= 8580 г=8 кг 580 г.

Відповідь: маса кисню 8 кг 580 г.

 

Вправа 7. Як ви вважаєте, чому в повітрі горіння відбувається повільніше, ніж у чистому кисні? У повітрі горіння відбувається повільніше, ніж у чистому кисні, бо в повітрі кисню міститься близько 20%, а наявні у ньому азот та інші гази не підтримують горіння.

У процесі горіння речовин бере участь лише 1/5 об’єму повітря. 

 

Вправа 8. Чому тліючі вуглинки багаття спалахують яскравим полум’ям, якщо на них сильно подути? Бо таким чином на тліючі вуглинки багаття нагнітається повітря, в якому міститься кисень, що підтримує горіння.

 

Вправа 9. Який хімічний процес є основою:

а) руйнування деревини в разі тривалого зберігання; 

Повільне окиснення.

б) зменшення міцності одягу з бавовни, льону та шовку із часом; 

Повільне окиснення.

в) саморозігрівання вологого зерна в зерносховищі? 

Повільне окиснення (пріння).

 

Вправа 10. Чи можна використовувати термін «молекула повітря»? Ні, не можна, бо повітря - це не речовина, а суміш різних газів.

 

Вправа 11* Як ви вважаєте, яку функцію виконують азот, кисень, вуглекислий газ і водяна пара в атмосфері Землі?

Азот: з повітря засвоюється мікроорганізмами й бактеріями; в складі повітря захищає від охолодження й перегріву. 

Кисень: бере участь в процесах окиснення, дихання, горіння; молекули кисню й озону безперервно перетворюються одна на одну й разом із тим захищають живі організми на поверхні планети від ультрафіолету.

Вуглекислий газ: потрібний для фотосинтезу; є парниковим газом в атмосфері Землі. 

Водяна пара: є парниковим газом в атмосфері Землі; зумовлює вологість повітря: із маленьких краплинок води, сніжинок, часточок льоду утворюються хмари, тумани, атмосферні опади.

Інші завдання дивись тут...