Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання

1. Які умови необхідні для виникнення горіння? Для виникнення горіння необхідні доступ повітря і нагрівання речовини до температури займання.

 

2. Що спільного між процесами горіння, дихання та гниття? Є прикладами окиснення речовин.

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1. Що спільного і відмінного між процесами горіння, повільного окиснення та вибухом? Спільним є їх взаємодія з киснем, а відмінним - швидкість цієї взаємодії. 

 

Вправа 2. Дізнайтеся за довідником, які з атмосферних газів легші за повітря; важчі за повітря.

Легші за повітря: азот (Mr=28), водень (Mr=2), чадний газ (Mr=28).

Важчі за повітря: кисень (Mr=32), вуглекислий газ (Mr=44), аргон (Mr=40).

Щоб дізнатися, які з газів легші чи важчі за повітря, достатньо порівняти їх відносні молекулярні маси з середньою відносною молекулярною масою повітря (Mr=29).

 

Вправа 3. Поясніть суть поняття «температура займання». Речовина загоряється лише при нагріванні вище від певної температури, яку називають температурою займання.

 

Вправа 4. Пріле листя або сіно на повітрі можуть спалахнути. Поясніть чому. У цих випадках теплота, що виділяється при повільному окисненні речовин, є достатньо для самозаймання.  

 

Вправа 5. Чому для гасіння палаючих предметів можна використовувати цупку ковдру? Щоб припинити доступ повітря. Полум'я гасне, бо припиняється доступ повітря, а ковдра не загоряється, бо не встигає нагрітися до своєї температури займання. 

 

Вправа 6. Обчисліть, яка маса кисню міститься в одній з кімнат вашої квартири.

Відомо: розміри кімнати: a=3 м, b=4 м, c=2,5 м, ρ(О2)=1,43 г/л.

Знайти m(O2)-?

Розв'язування:

V=abc=342,5=30 м3

У повітрі кисню близько 20% за об'ємом (або 1/5 частина), тому об'єм кисню буде у 5 разів менший, тобто  V(O2)=30:5=6 м3=6000 л.

З формули ρ=m/V знаходимо масу m=V•ρ:

m(O2)=V(O2)ρ(O2)=6000 л  1,43 г/л= 8580 г=8 кг 580 г.

Відповідь: маса кисню 8 кг 580 г.

 

Вправа 7. Як ви вважаєте, чому в повітрі горіння відбувається повільніше, ніж у чистому кисні? У повітрі горіння відбувається повільніше, ніж у чистому кисні, бо кисень становить у повітрі тільки 20% за об'ємом, а наявні у ньому азот та інші гази не підтримують горіння.

 

Вправа 8. Чому тліючі вуглинки багаття спалахують яскравим полум’ям, якщо на них сильно подути? Бо таким чином на тліючі вуглинки багаття нагнітається повітря, в якому міститься кисень, що підтримує горіння.

 

Вправа 9. Який хімічний процес є основою:

а) руйнування деревини в разі тривалого зберігання; Повільне окиснення.

б) зменшення міцності одягу з бавовни, льону та шовку із часом; Повільне окиснення.

в) саморозігрівання вологого зерна в зерносховищі? Повільне окиснення.

 

Вправа 10. Чи можна використовувати термін «молекула повітря»? Ні, не можна, бо повітря - це не речовина, а суміш різних газів.

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...