Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання

1. Перелічіть галузі застосування кисню. Металургійна промисловість, хімічна промисловість, авіація,  космонавтика, медицина, підводне плавання, піротехнічна галузь. 

 

2. На яких властивостях кисню ґрунтується його застосування в техніці та промисловості? На здатності кисню підтримувати горіння.

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1. Складіть рівняння реакції горіння заліза з утворенням ферум (ІІІ) оксиду Fe2O3

4Fe + 3O2 = 2Fe2O3

 

Вправа 2. Без їжі людина може прожити близько місяця. Без води — кілька днів. Скільки часу людина може прожити без кисню? Тільки декілька хвилини, бо вже через 5-7 хвилин в організмі настають незворотні зміни. Чому? Усім живим організмам кисень потрібний для дихання.

 

Вправа 3. Чому під час виконання важкої фізичної роботи дихання людини стає частим і глибоким? Під час дихання, кисень, що міститься в повітрі, зв'язуючись з гемоглобіном крові у легенях, транспортується до клітин, де бере участь в процесах окиснення з утворенням енергії, яка використовується м'язами. Під час виконання фізичної роботи обсяг витрат кисню суттєво збільшується і потреба в кисні задовільняється збільшенням частоти та глибини дихання.  

 

Вправа 4. У людини, яка перебуває в розслабленому стані, об’єм вдиху становить близько 0,5 л повітря. Середня частота дихання — 16 вдихів за хвилину. Обчисліть, який об’єм повітря людина в середньому вдихає за добу.

Розв'язування:

1 доба = 24 год, 1 год = 60 хв, тому 1 доба = 2460=1440 хв.

За добу людина робить 16 вдихів/хв1440 хв =23040 вдихів.

V(повітря)=230400,5 = 11520 л = 11,52 м3

Відповідь: за добу людина в середньому вдихає 11,52 м3 повітря. 

 

Вправа 5*. Проект №6. Проблема забруднення повітря та шляхи її виріщення. 

Природні джерела забруднення повітря:

діючі вулкани під час їх виверження;

- лісові та степові пожежі, пилок рослин, а також виділення тварин.

Техногенні джерела забруднення повітря:

промислове виробництво різних речовин і матеріалів (найбільше металів та їх сплавів);

спалювання різного виду палива (на теплових електростанціях, котельнях, транспорті);

побутові й промислові відходи. 

Шляхи вирішення:

- використання очисних споруд (газо- і порохопоглинальних фільтрів) на викиди фабрик та промислових підприємств;

- використання якісного (високооктанове) пального у двигунах внутрішнього згоряння транспортних засобів;

- перейти  на екологічно чистий вид пального (електрику, етиловий спирт, водень, біодизель);

- зменшити використання шкідливих для довкілля речовин (фосфатів, поліетиленових пакетів);

- будівництво промислових підприємств із завершеним технологічним циклом;

- збільшення якомога більшої кількості зелених насаджень.

Інші завдання дивись тут...