Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання

1. У який спосіб відбувається колообіг певного хімічного елемента? Атоми хімічних елементів, завдяки хімічним процесам у живій і неживій природі, поступово переходять з молекул одних речовин в інші. Уперше вчення про колообіг атомів елементів у природі створив перший президент Української академії наук В.І.Вернадський.

 

2. У яких природних процесах бере участь кисень? У процесах дихання, гниття, бродіння, окиснення та горіння. 

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1. Уміст кисню в атмосфері впродовж мільйонів років істотно не змінюється, незважаючи на велике споживання кисню живими організмами. Чим це можна пояснити? Головне джерело поповнення кисню в атмосфері — фотосинтез рослин на поверхні Землі і водоростей у Світовому океані.

 

Вправа 2. Поясніть суть колообігу Оксигену в природі. Атоми Оксигену, з яких складається молекула кисню, внаслідок процесів дихання, горіння, гниття тощо переходять до молекул вуглекислого газу. Під час фотосинтезу рослина поглинає вуглекислий газ і воду, у зелених листках за участі хлорофілу утворюються вуг­леводи (серед них — глюкоза) та в повітря виділяється кисень:

6CO2 + 6H2O + енергія сонця → C6H12O6 + 6O2

Так у природі відбувається безперервний колообіг Оксигену, в основі якого є процес окиснення й фотосинтезу.

 

Вправа 3. Бензин є складною сумішшю речовин, але приблизно його склад можна зобразити загальною формулою C7H16. Складіть рівняння реакції горіння цієї речовини, якщо продукти згоряння такі самі, як при горінні метану.

C7H16 + 11O2 = 7CO2 + 8H2O

 

Вправа 4. Які речовини, що забруднюють атмосферу Землі, ви знаєте? Це оксиди Карбону, Сульфуру й Нітрогену: вуглекислий газ, чадний газ, сірчистий газ, сажа тощо.

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...