Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання

1. Для чого можна використовувати відомості про склад розчину? Для приготування різних розчинів, наприклад, ліків, маринадів тощо.

 

2. Напишіть формулу для обчислення масової частки розчиненої речовини.  

  w(речовини)=m(речовини)/m(розчину),

або

  w(речовини)=(m(речовини/m(розчину))•100%

 

3. У яких одиницях вимірюють масову частку розчиненої речовини? Масову частку виражають у  частках від одиниці та у відсотках.

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1. Поясніть чи зміниться масова частка солі в розчині при його зберіганні:  

а) у закритій посудині; Не зміниться, якщо розчинена речовина не вступає з водою в хімічну реакцію і не розкладається.

б) у відкритій посудині? Збільшиться. У відкритій посудині вода випаровується, отже, маса розчинника зменшується, а маса розчиненої речовини не змінюється, тому відношення (ділення) цих величин (чисельник не змінився, знаменник зменшився) збільшиться.

 

Вправа 2. У розчині масою 120 г міститься глюкоза масою 3 г. Визначте масову частку розчиненої речовини.

Відомо: m(розчину)=120 г, m(глюкози)=3 г. Знайти: w(глюкози)-?

Розв'язування:

Масову частку розчиненої речовини обчислюємо за формулою:

w(речовини)=(m(речовини)/m(розчину))•100%

w(глюкози)=(m(глюкози)/m(розчину))•100%=(3 г : 120 г)•100%=2,5%.

Відповідь: 2,5%.

 

Вправа 3. Обчисліть масу солі, що лишиться при випарюванні води з розчину масою 150 г, у якому масова частка солі становить 5%.

Відомо: m(розчину)=150 г, w(солі)=5%. Знайти: m(солі)-?

Розв'язування:

З формули обчислення масової частки w(речовини)=(m(речовини)/m(розчину))•100% знаходимо масу речовини m(речовини)=w(речовини)m(розчину):100%

m(глюкози)=w(глюкозиm(розчину):100%=5%•150 г : 100%=7,5 г.

Відповідь: 7,5 г.

 

Вправа 4. У воді масою 180 г розчинили соду масою 20 г. Визначте масову частку розчиненої речовини.

Відомо: m(Н2О)=180 г, m(соди)=20 г. Знайти: w(соди)-?

Розв'язування:

У формулу w(речовини)=(m(речовини)/m(розчину))•100% підставимо вираз

m(розчину)=m(речовини)+m(розчинника), одержимо формулу

w(речовини)=(m(речовини)/(m(речовини)+m(розчинника))•100%

w(соди)=(m(соди)/(m(соди)+m(Н2О))•100%=(20 г : (20 г + 180 г))•100%=

=20 г : 200 г •100%=10%.

Відповідь: 10%. 

 

Вправа 5. В одній склянці води (200 г) розчинили лимонну кислоту масою 0,12 г. Визначте масову частку розчиненої речовини.

Відомо: m(Н2О)=200 г, m(кислоти)=0,12 г. Знайти: w(кислоти)-?

Розв'язування:

У формулу w(речовини)=(m(речовини)/m(розчину))•100% підставимо вираз

m(розчину)=m(речовини)+m(розчинника), одержимо формулу

w(речовини)=(m(речовини)/(m(речовини)+m(розчинника))•100%

w(кислоти)=(m(кислоти)/(m(кислоти)+m(Н2О))•100%=

=(0,12 г : (0,12 г + 200 г))•100%=0,12 г : 200,12 г •100%=0,06%.

Відповідь: 0,06%. 

 

Вправа 6. Визначте масову частку цукру в чаї, в одній склянці якого (200 г) міститься дві чайні ложки цукрового піску (маса цукру в одній чайній ложці дорівнює 4,6 г).

Відомо: m(розчину)=200 г, mл(цукру)=4,6 г. Знайти: w(цукру-?

Розв'язування:

Обчислюємо масу двох чайних ложок цукру:

m(цукру)=2•mл(цукру)=2•4,6 г=9,2 г

Масову частку розчиненої речовини обчислюємо за формулою:

w(речовини)=(m(речовини)/m(розчину))•100%

w(цукру)=(m(цукру/m(розчину))•100%=(9,2 г : 200 г)•100%=4,6%.

Відповідь: 4,6%.

 

Вправа 7. Обчисліть масу кухонної солі, яку необхідно взяти для приготування розчину масою 250 г із масовою часткою 5%.

Відомо: m(розчину)=250 г, w(солі)=5%. Знайти: m(солі)-?

Розв'язування:

З формули обчислення масової частки w(речовини)=(m(речовини)/m(розчину))•100%

знаходимо масу речовини m(речовини)=w(речовини)m(розчину):100%

m(солі)=w(солі)m(розчину):100%=5%•250 г : 100%=12,5 г.

Відповідь: 12,5 г.

 

Вправа 8. Обчисліть маси цукру і води, необхідні для приготування розчину масою 500 г з масовою часткою цукру 3%.

Відомо: m(розчину)=500 г, w(цукру)=5%.

Знайти: m(цукру)-?, m(Н2О)-?

Розв'язування:

З формули обчислення масової частки w(речовини)=(m(речовини)/m(розчину))•100%

знаходимо масу речовини m(речовини)=w(речовини)m(розчину):100%

m(цукру)=w(цукру)m(розчину):100%=3%•500 г : 100%=15 г.

m(Н2О)=m(розчину)-m(цукру)=500 г - 15 г = 485 г.

Відповідь: необхідно мати 15 г цукру і 485 г води.

 

Вправа 9. Фізіологічний розчин, що використовують у медицині,— це розчин кухонної солі з масовою часткою речовини 0,9%. Обчисліть масу води та солі для приготування такого розчину масою 10 кг.

Відомо: m(розчину)=10 кг, w(солі)=0,9%.

Знайти: m(солі)-?, m(Н2О)-?

Розв'язування:

З формули обчислення масової частки w(речовини)=(m(речовини)/m(розчину))•100% знаходимо масу речовини m(речовини)=w(речовини)m(розчину):100%

m(солі)=w(солі)m(розчину):100%=0,9%•10 кг:100%=0,09 кг.

m(Н2О)=m(розчину)-m(солі)=10 кг - 0,09 кг = 9,91 кг.

Відповідь: для приготування фізіологічного розчину масою 10 кг треба змішати 90 г солі і 9,91 кг води.

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...