Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання

1. Для чого можна використовувати відомості про склад розчину? Для визначення масової частки розчиненої речовини в розчині і приготування різноманітних розчинів.

 

2. Напишіть формулу для обчислення масової частки розчиненої речовини.  

  w(речовини)=m(речовини):m(розчину),

або

  w(речовини)=m(речовини:m(розчину)•100%

 

3. У яких одиницях вимірюють масову частку розчиненої речовини? У частках від одиниці (безрозмірна величина) або у відсотках.

Для отримання числа у відсотках необхідно значення масової частки помножити на 100%.

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1. Поясніть чи зміниться масова частка солі в розчині при його зберіганні:  

а) у закритій посудині; 

Не зміниться, бо у закритій посудині вода не випаровується.

б) у відкритій посудині? 

Збільшиться, бо у відкритій посудині вода випаровується, отже, маса розчинника зменшується, а маса розчиненої речовини не змінюється, тому відношення (ділення) цих величин (чисельник не змінився, знаменник зменшився) збільшиться.

 

Вправа 2. У розчині масою 120 г міститься глюкоза масою 3 г. Визначте масову частку розчиненої речовини.

Відомо: m(розчину)=120 г, m(глюкози)=3 г 

Знайти: w(глюкози)-?

Розв'язування:

Обчислюємо масову частку розчиненої речовини (глюкози) за формулою:

w(речовини)=(m(речовини):m(розчину))•100%

w(глюкози)=(m(глюкози):m(розчину))•100%=(3 г : 120 г)•100%=2,5%

Відповідь: 2,5%

 

Вправа 3. Обчисліть масу солі, що лишиться при випарюванні води з розчину масою 150 г, у якому масова частка солі становить 5%.

Відомо: m(розчину)=150 г, w(солі)=5% 

Знайти: m(солі)-?

Розв'язування:

Обчислюємо масу розчиненої речовини (солі) за формулою:

m(речовини)=w(речовини)m(розчину):100%

m(солі)=w(солі)m(розчину):100%=5%•150 г : 100%=7,5 г

Відповідь: 7,5 г

 

Вправа 4. У воді масою 180 г розчинили соду масою 20 г. Визначте масову частку розчиненої речовини.

Відомо: m(Н2О)=180 г, m(соди)=20 г

Знайти: w(соди)-?

Розв'язування:

1. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(Н2О)+m(соди)=180 г + 20 г=200 г

2. Обчислюємо масову частку розчиненої речовини (соди) за формулою:

w(речовини)=(m(речовини):m(розчину))•100%

w(соди)=(m(соди):(m(розчину))•100%=(20 г : 200 г)•100%=10%

Відповідь: 10%

 

Вправа 5. В одній склянці води (200 г) розчинили лимонну кислоту масою 0,12 г. Визначте масову частку розчиненої речовини.

Відомо: m(Н2О)=200 г, m(кислоти)=0,12 г

Знайти: w(кислоти)-?

Розв'язування:

1. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(Н2О)+m(кислоти)=200 г + 0,12 г=200,12 г

2. Обчислюємо масову частку розчиненої речовини (кислоти) за формулою:

w(речовини)=(m(речовини):m(розчину))•100%

w(кислоти)=(m(кислоти):m(розчину))•100%=(0,12 г : 200,12 г)•100%=

=0,06%

Відповідь: 0,06%

 

Вправа 6. Визначте масову частку цукру в чаї, в одній склянці якого (200 г) міститься дві чайні ложки цукрового піску (маса цукру в одній чайній ложці дорівнює 4,6 г).

Відомо: m(розчину)=200 г, mл(цукру)=4,6 г

Знайти: w(цукру)-?

Розв'язування:

1. Обчислюємо масу двох чайних ложок цукру:

m(цукру)=2•mл(цукру)=2•4,6 г=9,2 г

2. Обчислюємо масову частку розчиненої речовини (цукру) за формулою:

w(речовини)=(m(речовини):m(розчину))•100%

w(цукру)=(m(цукру:m(розчину))•100%=(9,2 г : 200 г)•100%=4,6%

Відповідь: 4,6%

 

Вправа 7. Обчисліть масу кухонної солі, яку необхідно взяти для приготування розчину масою 250 г із масовою часткою 5%.

Відомо: m(розчину)=250 г, w(солі)=5%

Знайти: m(солі)-?

Розв'язування:

Обчислюємо масу розчиненої речовини (солі) за формулою:

m(речовини)=w(речовини)m(розчину):100%

m(солі)=w(солі)m(розчину):100%=5%•250 г : 100%=12,5 г

Відповідь: 12,5 г

 

Вправа 8. Обчисліть маси цукру і води, необхідні для приготування розчину масою 500 г з масовою часткою цукру 3%.

Відомо: m(розчину)=500 г, w(цукру)=5%

Знайти: m(цукру)-?, m(Н2О)-?

Розв'язування:

1. Обчислюємо масу розчиненої речовини (цукру) за формулою:

m(речовини)=w(речовини)m(розчину):100%

m(цукру)=w(цукру)m(розчину):100%=3%•500 г : 100%=15 г

2. Знаходимо масу води:

m(Н2О)=m(розчину)-m(цукру)=500 г - 15 г = 485 г

Відповідь: необхідно 15 г цукру і 485 г води

 

Вправа 9. Фізіологічний розчин, що використовують у медицині,— це розчин кухонної солі з масовою часткою речовини 0,9%. Обчисліть масу води та солі для приготування такого розчину масою 10 кг.

Відомо: m(розчину)=10 кг, w(солі)=0,9%

Знайти: m(солі)-?, m(Н2О)-?

Розв'язування:

1. Обчислюємо масу розчиненої речовини (солі) за формулою:

m(речовини)=w(речовини)m(розчину):100%

m(солі)=w(солі)m(розчину):100%=0,9%•10 кг:100%=0,09 кг

2. Знаходимо масу води:

m(Н2О)=m(розчину)-m(солі)=10 кг - 0,09 кг=9,91 кг

Відповідь: для приготування фізіологічного розчину масою 10 кг треба взяти 90 г солі і 9,91 кг води

Інші завдання дивись тут...