Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання

1. Які оксиди називають кислотними, а які — оснóвними? Оксиди, гідрати яких є кислотами, називають кислотними оксидами. Оксиди, гідрати яких є основами, називають оснóвними оксидами.

Кислотні оксиди — це оксиди неметалічних елементів, а також металічних елементів з валентністю вищою за чотири. Основні оксиди - це оксиди з одно-, дво-, а іноді тривалентних металічних елементів.

 

2. Які речовини називають гідратами? Речовини, що утворюються сполученням води з іншими речовинами, називають гідратами.

 

3. Які кислотні оксиди за звичайних умов взаємодіють з водою, а які — ні? Усі кислотні оксиди, за винятком силіцій (IV) оксиду SiО2, за звичайних умов вступають у реакції сполучення з водою з утворенням кислот. 

Які з оснóвних оксидів здатні взаємодіяти з водою? Тільки ті оксиди, гідрати яких розчиняються у воді, тобто є лугами. 

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1. Як можна добути з кислотного оксиду кислоту? Реакцією сполучення кислотного оксиду з водою.

Наведіть рівняння реакцій кислотних оксидів з водою.

CO2 + H2O = H2CO3 (карбонатна кислота).

SO2 + H2O = H2SO3 (сульфітна кислота).

SO3 + H2O = H2SO4 (сульфатна кислота).

Р2O5 + 3H2O = 2H3PO4 (ортофосфатна кислота).

N2O5 + H2O = 2HNO3 (нітратна кислота).

CrO3 + H2O = H2CrO4 (хроматна кислота).

Mn2O7 + H2O = HMnO4 (перманганатна кислота).

Наведіть рівняння реакцій оснóвних оксидів з водою.

Na2O + H2O = 2NaOH (натрій гідроксид)

K2O + H2O = 2KOH (калій гідроксид)

Li2O + H2O = 2LiOH (літій гідроксид)

BaO + H2O = Ba(OH)2 (барій гідроксид)

CaO + H2O = Ca(OH)2 (кальцій гідроксид)

 

Вправа 2. Із наведеного переліку випишіть в окремі стовпчики формули оксидів:

а) кислотних; P2O5, CO2, SO3SiО2, Mn2O7

б) оснóвних. Na2O, CrО, Cu2O.

 

Вправа 3. Які з наведених оксидів взаємодіють із водою? Na2O, CO2, SO3CrО, SiО2Складіть відповідні рівняння реакцій. 

Na2O + H2O = 2NaOH (натрій гідроксид)

CO2 + H2O = H2CO3 (карбонатна кислота)

SO3 + H2O = H2SO4 (сульфатна кислота)

 

Вправа 4. Розчин, що утворився при розчиненні газуватого оксиду у воді, забарвлює лакмус у червоний колір. Який це газ міг бути? Сульфур (IV) оксид SO2, нітроген (ІV) оксид NO2.

SO2 + H2O = H2SO3 (сульфітна кислота)

2NO2 + H2O = HNO3 + HNO2 (нітратна та нітритна кислоти)

 

Вправа 5. Гасіння вапна — це взаємодія негашеного вапна (кальцій оксиду) з водою. Складіть рівняння цієї реакції.

CaO + H2O = Ca(OH)2

 

Вправа 6. Як ви вважаєте, чи можна знайти в природних умовах фосфор (V) оксид, сульфур (VI) оксид та натрій оксид? Відповідь поясніть. Ні, не можна, бо ці сполуки є хімічно активними і за звичайних умов реагують з водою та багатьма іншими речовинами.

 

Вправа 7. Доповніть схеми реакцій і назвіть продукти реакції:

а) Li2O + H2= 2LiOH;

б) SO2 + H2= H2SO3;

в) BaO + H2= Ba(OH)2

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...