Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання

1. Які оксиди називають кислотними, а які — оснóвними? Оксиди, гідрати яких є кислотами, називають кислотними оксидами. Оксиди, гідрати яких є основами, називають оснóвними оксидами.

 

2. Які речовини називають гідратами? Речовини, що утворюються сполученням води з іншими речовинами, називають гідратами.

 

3. Які кислотні оксиди за звичайних умов взаємодіють з водою, а які — ні? Усі кислотні оксиди, окрім силіцій (IV) оксиду SiО2 

Які з оснóвних оксидів здатні взаємодіяти з водою? Оснóвні оксиди, гідрати яких розчиняються у воді, тобто є лугами. 

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1. Як можна добути з кислотного оксиду кислоту? Реакцією сполучення кислотного оксиду з водою, окрім SiO2.

Наведіть рівняння реакцій кислотних і оснóвних оксидів з водою.

Рівняння реакцій кислотних оксидів з водою:

CO2 + H2O = H2CO3 (карбонатна кислота)

SO2 + H2O = H2SO3 (сульфітна кислота)

SO3 + H2O = H2SO4 (сульфатна кислота)

Р2O5 + 3H2O = 2H3PO4 (ортофосфатна кислота)

N2O5 + H2O = 2HNO3 (нітратна кислота)

Рівняння реакцій оснóвних оксидів з водою:

K2O + H2O = 2KOH (калій гідроксид)

Li2O + H2O = 2LiOH (літій гідроксид)

BaO + H2O = Ba(OH)2 (барій гідроксид)

CaO + H2O = Ca(OH)2 (кальцій гідроксид)

 

Вправа 2. Із наведеного переліку випишіть в окремі стовпчики формули оксидів:

а) кислотних; P2O5, CO2, SO3SiО2, Mn2O7

б) оснóвних. Na2O, CrО, Cu2O.

 

Вправа 3. Які з наведених оксидів Na2O, CO2, SO3, CrО, SiОвзаємодіють із водою? Na2O, CO2, SO3 

Складіть відповідні рівняння реакцій. 

Na2O + H2O = 2NaOH (натрій гідроксид)

CO2 + H2O = H2CO3 (карбонатна кислота)

SO3 + H2O = H2SO4 (сульфатна кислота)

 

Вправа 4. Розчин, що утворився при розчиненні газуватого оксиду у воді, забарвлює лакмус у червоний колір. Який це газ міг бути? Лакмус у червоний колір забарвлює розчин кислоти, а кислота утворюється внаслідок взаємодії з водою кислотного оксиду, наприклад, сульфур (IV) оксид SO2

 

Вправа 5. Гасіння вапна — це взаємодія негашеного вапна (кальцій оксиду) з водою. Складіть рівняння цієї реакції.

CaO + H2O = Ca(OH)2

 

Вправа 6. Як ви вважаєте, чи можна знайти в природних умовах фосфор (V) оксид, сульфур (VI) оксид та натрій оксид? Відповідь поясніть. Ні, бо ці оксиди є хімічно активними і за звичайних умов реагують з водою утворюючи кислоти (H3PO4, H2SO3) чи луг (NaOH), що реагують з утворенням відповідних солей.

 

Вправа 7. Доповніть схеми реакцій і назвіть продукти реакції:

а) Li2O + H2= 2LiOH - літій гідроксид

б) SO2 + H2= H2SO- сульфітна кислота

в) BaO + H2= Ba(OH)2 - барій гідроксид

 

Вправа 8. Деякі оксиди використовують як осушувачі для зневоднення газів та деяких неводних рідин. На якому принципі ґрунтується дія оксидів як осушувачів? На здатності деяких оксидів взаємодіяти з водою, але не взаємодіяти з газом чи рідиною, що містить воду як домішку.

Які оксиди можна так використовувати і чому саме їх? Фосфор (V) оксид P2O5 можна використати для осушування сірководню (H2S), сірковуглецю (CS2), метану (CH4) і зневоднення кислот. Кальцій оксид СаО можна використати для осушення благородних газів і зневоднення спиртів.   

Інші завдання дивись тут...