Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання

Вправа 1. Назвіть основні джерела забруднення води.

- промисловість;

- сільське господарство;

- видобуток корисних копалин;

- кислотні дощі;

- комунальні стоки;

- водний транспорт;

- радіоактивні речовини.

 

Вправа 2. У який спосіб видаляють розлиту нафту з водойм? Деякі речовини, наприклад, тирса, торф, солома або полістирол мають властивість збирати нафту на своїй поверхні. Тому нафтову пляму посипають такими адсорбентами, які потім витягають разом з нафтою. 

 

Вправа 3. Які споруди використовують для підготовки води до споживання та очищення промислових викидів?

- водоочисні станції;

- очисні споруди;

- сучасні екологічні технології.

 

Вправа 4. У який спосіб можна очищати воду в побуті?

- кип'ятінням;

- спеціальними фільтрами.

 

Вправа 5. Що таке дистильована вода? Вода, отримана перегонкою, або дистиляцією, називається дистильованою. Вона майже не містить розчинених солей.

Цей спосіб очищення полягає в тому, що рідина при нагріванні переходить у пару, яка потім охолоджується й знову стає рідкою.

Яке застосування вона має? 

- у хімічних лабораторіях для приготування розчинів;

- в аптеках для виробництва й розведення ліків;

- для технічного обслуговування автомобільних акумуляторів.

 

Вправа 6. Яка вода в природі найбільш близька до дистильованої води? Дощова вода. Вода випаровується з поверхні водойм, ґрунту, рослин, в атмосфері водяна пара конденсується і випадає у вигляді дощу.

 

Вправа 7. Яких домішок у воді можна позбутися фільтруванням, відстоюванням, дистиляцією? Фіільтруванням можна позбутися нерозчинних домішок різних розмірів, відстоюванням - нерозчинних домішок, що мають різну густину, а дистиляцією - розчинених у воді домішок. 

 

Вправа 8*. Опишіть причину виникнення кислотних дощів. Газуваті забруднювачі (оксиди Сульфуру SO2, SO3 і Нітрогену NO2) потрапляють в повітря разом з викидами при роботі автотранспорту, заводів, котелень тощо і у повітрі вони контактують з парами води. Відбуваються хімічні реакції, кінцевими прдуктами яких є кислоти (сульфітна H2SO3, сульфатна H2SO4, нітратна HNO3), що завдають шкоди довкіллю.

Інші завдання дивись тут...