Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання

Вправа 1. Назвіть основні джерела забруднення води.

- промисловість (чорна та кольорова металургія, машинобудування, енергетична галузь, хімічна  чорна та кольорова металургія, машинобудування, енергетична галузь, хімічна промисловість, харчова промисловість);

- сільське господарство (стічні води, забруднені рештками мінеральних добрив, пестицидами та іншими отрутохімікатами, від поливу посівів культур, від тваринницьких ферм, птахоферм);

- видобуток корисних копалин (відвали гірських порід збагачені піднятими з глибин шкідливими хімічними елементами та сполуками);

- кислотні дощі;

- комунальні стоки (каналізаційні стоки, забруднені мийними засобами, містять сполуки Фосфору);

- водний транспорт (особливу небезпеку становлять танкери);

- радіоактивні речовини (поховання радіоактивних відходів енергетики та промисловості, після випробувань ядерної зброї).

 

Вправа 2. У який спосіб видаляють розлиту нафту з водойм? Деякі речовини, наприклад, тирса, торф, солома або полістирол мають властивість збирати нафту на своїй поверхні. Тому нафтову пляму посипають такими адсорбентами, які потім витягають разом з нафтою. 

 

Вправа 3. Які споруди використовують для підготовки води до споживання та очищення промислових викидів?

― водоочисні станції;

― очисні споруди;

― сучасні екологічні технології.

 

Вправа 4. У який спосіб можна очищати воду в побуті?

― кип'ятінням;

― використанням спеціальних фільтрів.

 

Вправа 5. Що таке дистильована вода? Вода, отримана перегонкою, або дистиляцією, називається дистильованою. Вона майже не містить розчинених солей.

Цей спосіб очищення полягає в тому, що рідина при нагріванні переходить у пару, яка потім охолоджується й знову стає рідкою.

Яке застосування вона має? 

у хімічних лабораторіях для приготування розчинів;

― в аптеках для виробництва й розведення ліків;

― для технічного обслуговування автомобільних акумуляторів.

 

Вправа 6. Яка вода в природі найбільш близька до дистильованої води? Дощова вода. Вода випаровується з поверхні водойм, ґрунту, рослин, в атмосфері водяна пара конденсується і випадає у вигляді дощу.

 

Вправа 7. Яких домішок у воді можна позбутися фільтруванням, відстоюванням, дистиляцією? Фільтруванням можна позбутися нерозчинних домішок різних розмірів, відстоюванням ― нерозчинних домішок, що мають різну густину, а дистиляцією ― розчинених у воді домішок. 

 

Вправа 8*. Опишіть причину виникнення кислотних дощів. Газуваті забруднювачі (оксиди Сульфуру SO2, SO3 і Нітрогену NO2) потрапляють в повітря разом з викидами при роботі автотранспорту, заводів, котелень тощо і у повітрі вони контактують з парами води. Відбуваються хімічні реакції, кінцевими прдуктами яких є кислоти (сульфітна H2SO3, сульфатна H2SO4, нітратна HNO3), що завдають шкоди довкіллю.

 

Вправа 9*. З додаткової літератури або мережі Інтернет дізнайтеся про методи очищення води в промисловості або на водоочисних спорудах вашого міста. Сучасні методи очищення води на водоочисних станціях ґрунтуються як на фізичних методах розділення сумішей (фільтрування з допомогою сітки, шарів піску і гравію, відстоювання), так і на хімічних перетвореннях (осаджують домішки сполуками Алюмінію та Феруму) та фізичних впливах (дія ультрафіолетового проміння, озонування, хлорування).

Очистка та знезараження води на водоочисних станціях відбувається так: спершу по трубах водозабірників, відділених від річкового русла сіткою для затримки сміття великого розміру, річкова вода перекачується насосами у спеціальні басейни  змішувачі, де до води додають деякі солі (сполуки Алюмінію та Феруму), які осаджують домішки шкідливих речовин і дрібні часточки мулу, а зі змішувача вода потрапляє у резервуар для відстоювання, в якому, пропускаючи воду крізь фільтри піску і гравію, її очищують від завислих часточок різних розмірів. Очищену воду перед подачею у водогінну мережу знезаражують — піддають впливу ультрафіолетового проміння, хлорують або озонують, щоб позбутися хвороботворних бактерій.

Інші завдання дивись тут...