Інші завдання дивись тут...

Обладнання: штатив із пробірками.

Реактиви: розчини основи, кислоти, вода, метилоранж, фенолфталеїн, лакмус.

ХІД РОБОТИ

1. Готуємо по три пробірки з водою, розчином кислоти та розчином основи.

 

2. У першу пробірку з водою додаємо кілька крапель розчину метилоранжу, у другу — лакмусу, у третю — фенолфталеїну.

Що спостерігаєте? Колір індикаторів не змінюється.

 

3. У першу пробірку з розчином кислоти додаємо кілька крапель розчину метилоранжу, у другу — лакмусу, у третю — фенолфталеїну.

Що спостерігаєте? У перших двох пробірках колір індикатора стає червоним, у третій - не змінюється.

 

4. У першу пробірку з розчином основи додаємо кілька крапель розчину метилоранжу, у другу — лакмусу, у третю — фенолфталеїну.

Що спостерігаєте? У першій пробірці колір індикатора стає жовтим, і другій - синім, а в третій - малиновим.

 

5. Робимо висновок щодо виявлення кислот і основ індикаторами.

Кислоти і основи можна виявити за допомогою індикаторів, дія яких є універсальною. У розчині кислот метилоранж і лакмус стають червоними. Фенолфталеїном не можна виявити кислоту. У розчині основ метилоранж стає жовтим, лакмус - синім, а фенолфталеїн - малиновим. У нейтральному середовищі (воді) колір індикаторів не змінюється.

Інші завдання дивись тут...