Інші завдання дивись тут...

Обладнання: штатив для пробірок, шпатель, пробірки.

Реактиви: зразки міді, заліза, кухонної солі, вода, цукор, пісок, алюміній, мідний купорос.

1. Заповніть таблицю:

Характе-

ристика

речовини

мідь залізо

кухон-

на

сіль

вода 

цукор пісок алюміній

мідний

купорос

Агрегат-

ний

стан

твердий

твердий

 твердий

 рідкий  твердий  твердий  твердий твердий

Металіч-

ний

блиск

 так  так  ні  ні  ні  ні  так  ні
Колір

 черво-

ний

 сірий  білий

 безбарв-

ний

 білий  жовтий  сірий

блакит-

ний

Запах  ні  ні  ні  ні  ні  ні  ні ні

Електро-

провід-

ність

 так  так  ні  погана  ні  ні  так ні

Тепло-

провід-

ність

 добра  добра  погана  погана  погана  погана  добра погана

Твер-

дість

мякий

метал

твердий

метал

 так  -  ні  так

мякий

метал

ні

Розчин-

ність

у воді

 ні  ні  так  -  так  ні  ні так

Густина

(г/см3)

 8,96  7,87  2,17  1  1,59  1,5  2,7 3,6

Темпера-

тура ки-

піння

 25430С  28700С  14650С  1000С  -  -  25000С -

Темпера-

тура 

плав-

лення 

 10830С  15390С  8010С  00С  1850С  17100С  6600С -

Примітка. Твердість речовини оцінюють за її здатністю залишати подряпини на іншій речовині. Твердість мінералів визначається за шкалою Ф. Мооса.

 

2. Розчинність у воді.

Мідь, залізо, алюміній та пісок у воді не розчиняються, а кухонна сіль, цукор і мідний купорос ―  розчиняються. Розчини кухонної солі і цукру є безбарвними, а розчин мідного купоросу ― бликитний.

 

ВИСНОВОК. Властивості речовин — це ознаки, за якими вони відрізняються одна від одної або подібні між собою. До фізичних властивостей речовин належать колір, запах, смак, здатність змінювати агрегатний стан (вона характеризується температурою плавлення та кипіння), густина, здатність проводити електричний струм і теплоту, розчинність у воді, твердість тощо. Визначивши основні ознаки та відмінності речовин, ми зможемо їх описувати, розрізняти і застосовувати.

Інші завдання дивись тут...